Pet( st)rica i Galžejnaki

Petrek z velkogoričkoga frtala (kvarta) Galženice

Petrica i Galženjaki
Na galgama tri galženjaka,
tri tata, tri obešenjaka,
pod njimi čarni potepuh
tamburu svira Kerempuh.

Smude, cafute, kaj vam je teca
zežgala lice kakti pereca,
glas posluhnète kajkavskog jazbeca!

Se je to vražnja zamotavka,
pod tabanom goruča žerjavka,
a hudodelnika raščetverenje
najsakodnevnejše je nam pripečenje.
Zgublenje glavno, strašna kaštiga,
človek se denes friga kak liga.

Si sfruštani i zbulani kaj šmerčete bez nosa,
bistričkih bogcov procesija bosa,
čifutski signum: zlamenje žuto,
rastergla nas kobila je barzo kruto.
V grofovske gajbe ruži lancov vaših tanec,
a Petrica, žalosni pismoznanec,
kaj nikaj spametnog zmislil nesem
neg tožnu ovu kerempuhovsku pesem,
pod galgami kaj ju stambural jesem.

Tak je na svetu da za najvekšeg suca
smert se s kosum vre okolo smuca.
Ne bu ni on lajal navek: “signare –
cum ferro” pekel bogčije kosti stare.
Jemput bu vre negdo “signare cum ferro”
ftargnul i pretargnul to gospocko pero!
Zapamtite kaj vam je Kerempuh rekel:
Hudi bu biškupa odnesel vu pekel.
I Šatan bu spekel grofe i prebendare,
gornice i činža prepune ormare!
Kervavo nam je telo Veronikin Robec,
vre svira v trombentu tovalruš kmet
Matijaš Gobec.

Galge, šibe, sohe, žgalnje,
žveplene vruče skolke,
prangeri i klade
i smerti druge tolke,
pak v turnu i v gajbi kervave parade,
za kmetsku glavu tanec bez pomenjše gnade,
ni v peklu još ni bilo tak smolave balade
da ne bi gladnuš bogec ki od glada krade
na kraju konca zvitezil svoje jade.

Se naše rane, solze, kervave kaštige,
zdroblena kolena, prebite kotrige,
v lobanji luknja, na galgama još brige,
se to su ipak dragom bogu fige,
gda biškupi kak klafrave papige
pod galgama se mole za blagoslov verige.

Ar: “Če si fkral kozu moraš dati vola.”

Gdo ima vola, taj ima puna kola,
a zakaj da fkradne kozu kak potepuh i lola.
ak more vernut za tristpet ranjčkov vola?
Čverči mu pod tecum zato sa bogčija gola
i zato su ga zavezali na štrik
da zible se kak pravde spomenik!
A da bi ga oprali od smertnega greha,
z terbuha su mu zrezali za orgule meha,
presverdlali mu oko i tu žaklinu slepu
obertali po gradu na kobile repu.

Paličje, korbači, Herodešove šibe,
tenfaju denes bogce kak krepane ribe.
Nad žveplenim ognom zmučeno lice
jene reš spečene copernice.

A biškup v plašču damastnog pluvijala
popeval je z starinskog misala,
gde latinski se prevučeno pove
da bogcu navek za kmetsku glavu gre.

Ti pismoznanci naši, dični i čalarni,
o, ti humanisti prehumanitarni,
dijaki ti naši grabancijaši,
se je to žoltar pri čarnoj maši:
kačjega čemera v getsemanjskoj čaši,
gda bahornica s pilkom po orsagu jaši
s hahari, z grobari, peklenskimi pajdaši.

Gdo plašča nezna z vetrom obarnuti,
more kak sveča na vetru ftarnuti.

(Ba)ladni M. Krleža, “Balade Petreka Kerempuva”
Zvir:
http://hr.wikisource.org/wiki/Petrica_i_gal%C5%BEenjaki

Petrek z velkogoričkoga frtala (kvarta) Galženice

Velkogorička galerija “Galženica”
http://www.galerijagalzenica.info/

 

Pet( st)rica i “Stric-vujc”

STRIC-VUJC

Stric-vujc, stric-vujc.
Idu babe sa zornice,
veter ščiple nos i lice,
muž bu dobil zanoftice,
zakaj nema rukavice?

Nastavek:
http://trnac.net/2012/12/10/stric-vujc-li-dra-nic/

 

TUROPOLSKI TOP – Protuilirski dramski pamflet
(Šenoa, Krleža, XY, Rožič)

Spelajne 1
(Ištvanič, Bara, Jaga i Miškec na klupe za stolom sedeč i Petricu, kteri je zabavla, gledeč)
PETRICA (zide čez teatrum, ima zmeknutu i z rupcom oko vrata zvezanu ruku. Onda se kakti ceremonijalno nakloni):

Na galgami tri galženjaka (1),
Tri tata, tri obešenjaka,
Pod njimi čarni potepuh
Tamburu svira Kerempuh.
Smude (2), cafute (3), kaj vam je teca
Zežgala lice kakti pereca,
Glas posluhnete kajkavskoga jazbeca!

JAGA (ljutito ga prekine): Kaj, smude i cafute? Gdo je ovde smuda i cafuta? Sramota i špot!
BARA: Bog s tobum, Petrica, kaj ne bi nam mogel nekaj veselešega povedati, a ne tu galge, smude i cafute!
JAGA: To ni za slušati! Da Bog dal te Božja strela strefila!

* * * * * * * * * *

1 obešena osoba, “obešejnak“
2 kur(co)ve
3 kur(co)ve

* * * * * * * * * *

Celi tekst dramsko- (pam)fletne predstave:
http://www.forumgorica.com/kultura-i-umjetnost/turopolski-top-protuilirski-dramski-pamflet-(senoa-krleza-xy-rozic)/msg14824/#msg14824

Turopolski Top 1. Dio, 09:54

http://www.youtube.com/watch?v=SrstLaVS2kI