Faringaška: idu ne.volje(ki) / Vuk sit i birke na brojo

Prva ponuda za BMW međim.-župana: došla je z Siska od Marine Lovrič Merzel.

Birkokroacija

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 965, 14.03.2014.
e-vundano 17.03.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Vuk sit i birke na brojo

Nebrete veruvati, ali nišči neče (međimursko-)županovoga BMW-a. Vsi sam spituvlejo, a nišči kaj bi porinul roko v žep i kaj bi ga kupil. ZADNJA VEST: Predi nek sam završil z premišlavanjem zazvedil sam da je, ipak, stigla prva ponuda za BMW. Došla je z Siska od Marine Lovrič Merzel. Nekak jo čistam razmem, ak so joj Sisčani ne dali kaj si kupi novoga Audija unda je malo stareši i čuda faleši i to županov) BMW kaj si ona popuni svojo štalo. Mela bode pravoga auta, a ne bode preveč potrošila. Na vse zadje još vu zadnjemo redo z malaj slovaj je napisano nek se račun pošle na Hrvaške šume, a to pak županico unda ne bode nikaj koštalo. Vuk sit i birke na brojo!

Nebrete veruvati, ali nišči neče županovoga BMW-a. Vsi sam spituvlejo, a nišči kaj bi porinul roko v žep i kaj bi ga kupil. Nekak sam se v sebi nadjal da se bode javil negdašji župan, Jožek Posavcov, pak je to ipak jegovo dete, on ga je k hiži dopelal na cesto i v kolono spravil Ali kak zgledi več je ljubav minula ili kak bi teca Jalžica rekla: dauko od oči i prsti, dauko od srca. Makar je beemwe još navek na dobromo glaso i v kondiciji. Kak god, ipak so to nekša čudna vremena ili pak smo mi Međimorci nekši čudni ljudi, onak malo na svojo roko. Napriliko, Ameri so davali čuda vejč od dvajsti jezer dolarov za robačo Monike Levinski vu šteroj se parila z negdašjim precednikom Klintonom, a mi nečemo dati dvajsti jezerač oerov za uščuvani i kak curica lepi beemwe. I to županov.

Delati v čakoskoj grackoj upravi je siguren i jako dobro (pre)plačeni posel i zato se vsi držijo za te posel kak pijanec za potno leso
i ne ftegnejo nikaj drugo delati, očem reči, ne vupajo se pustiti kaj jim ne bi nešči zavzel to mesto. Dok jempot dojdeš do tak lepoga mesta malo vejč kak nika se ne dela, boš se staroga vraga dal od teh jasli, štere punijo čakoski porezni obvezniki. Pripoveda se da nešterni, štere je na posel donesla politička kalna ili pak koaliciska voda, sam hodajo na posel jerbo ne znajo kaj bi delali. Istina je jedna, plača je velika i na vreme, očem reči, vsaki mesec, pak je nišči ne bedasti kaj bode se dal fkrej od toga kruha brez motike. Dok sam to zazvedil, nebrem več par noči spati i furt si gruntam kak bi se, itak, i ja zrival delat vu tu fabriko? Što zna, kapo ne nosim, pak bode mi mortik nekaj spametnoga palo na pamet.

Vidla žaba kak kojo mečejo potkove, pak je i ona zdigla nogo. Tak so bar čakoski gracki večniki rekli, i to oni oporbenjaki šterima je nigdar nikaj ne praf, da je Štef Kovačov, čakoski gradonačelnik del na dnevni red osnivanje Zaklade za pomoč nadarenaj đakaj, študentaj, študenticaj i mladim ljudima. Najme kaj, gospon Štef je ne štel biti hujši od naše županije i župana, šteri imajo svojo zaklado “Katruža” prek štere pomažejo betežnim Međimurcima kaj dojdo do preveč dragoga, a potrebnoga, za zdraviče i dugo živleje, lekeca. A znate kak je to na grackomo večo gde gradonačelnik, očem reči, esdepe i jegova družina, imajo dosti roki kaj morejo vse zglasti kaj jim padne na pamet. I ja sam za to kaj se pomore spametnoj čakoskoj deci kaj pokažejo kaj znajo, ali tak kak je zafremana tua Zaklada dr Iveka Novaka teško kaj bi mogla onak delati kak je to spalnerano. Najme kaj, Zaklada bode pomagala vsim mladima, šteri so ne stareši od 35 let, a spametneši so od običnih smrtnikov, očem reči, nadareni so ili kak bi sosed Pišta rekel, imajo nekaj malo vejč soli v glavi nek drugi. Ak sam vam ja to dobro razmel nadareni morejo biti zidari, pigeri, tesari, keramičari, strujači, vodači, limari, đaki, študenti, športaši, ogjogasci, bandisti, tamburaši, partijci, pevači, tanceri, vinogradari, vočari, ribiči, lovci, kompjuteraši i kaj nam dale nabrajal i vsi se morejo javiti gradonačelniko ak bodo morali iti nekam kaj vsima drugima pokažejo vse kaj znajo. Mortik i čakoski klošari med sobom imajo nešternoga šteri je nadareni za svoj posel od šteroga več na leta živi, a kakši so oni več je, brzčas, ga bodo poslali  z moljbom nek ide štečit pred gradonačelnikova vrata, očem reči, Zaklado. Jako sam najgerek kak bode Štef došel na kraj z vsim tim spametnim i nadarenim Čakovčankama i Čakovčancima, šteri od ovoga tjedna morejo računati na gracke peneze, šteri jiv čakajo v Ivekovoj zakladi. A nesam vam rekel da gradonačelnik sam drži cugle vlasti vu zakladi i sedi na kasi jerbo je on upravitelj, a i sam zbira Upravni odbor. Nekak si gruntam da bodo več v pondelek donesli moljbe za peneze nadareni čakoski labodoritaši. Kaj reči? Štef si je sam zakuhal, očem reči, skuhal to kašo, oliti, zaklado, pak jo bode sam i na “švecki stol” donesel.

Ne znati kaj bodemo mi stvorili z našom decom. Bil sam vam v soboto na čakoskomo pijaco i došel je pajdaš (čakoski gracki večnik na vlasti) z vnukom. Za jedno roko je držal vnuka, a v drugoj je mel cekera i ceduljico, štero mo je jegovo bolša polovica, a vnukova baka, v roko fteknula. Furt se spominal z vnukom i najempot ga je zapital: Štefek, što nam davle mleko? Štefek je, kak iz topa, otpovedal: Deda, kaj ne vidiš, pak mlekomat. Kak so tua mala deca spametna i nadarena, vse znajo!

Kak zgledi, posle prvoga čitanja presude Iveko Sanaderovomo za lov v mutnomo u slučajo Fimi Media, Ivek več ne bode dugo sam v rešto jerbo so jegovi negdašji stranački pajdaši, šteri so zobačili peneze i nosili jiv Iveko (tak so bar rekli na sodo) so na pravomo poto kaj i oni dojdo k njemo i tak mo prekratijo duge remetinečke dneve.

Naša Čakovčanka, Tamara Laptoš, štera je več par let gastarbajterica v Uskoko, je na pravomo poto kaj postane šefica, očem reči, ravnateljica (to se bole štacunjski čuje) Uskoka. Vsi se još, kak da je bilo denes, zmislimo kak je , pred tri leti bila zebrana za nejbolšo tužibabo na celomo sveto. Neje to makar kaj, malo je takših na sveto, a sam ona v Lepoj našoj, Tamara zna vse, ak ne još vejč, kak je znal jeni dofčerašnji šef Dinko Cvitan, a moremo reči, i to z rokom na srco, da je čuda lepša od svojega šefa. Nekak je čuda lepše, bar nam moškima, da nas naganja lepa žena nek bilo kak spameten i nadareni moški. Držim fige za Tamaro, red je da i nešči z Međimorja jempot ispliva na nejvišešo štengo.

Ostali bodemo brez Porezne uprave. Ne sam kaj bodo z našaj poreznikaj gospodarili oni vu Varaždino nek bodo zaprli i Porezno upravo v Priloko.
Vse sam kaj se tobož nekaj zašpara. A mi v Međimorjo imamo nejmeje poreznjakov na državnomo platnomo spisko od vsih vu Lepoj našoj. Priločka porezna uprav se pakera v ropotarnico povjesti, a Prilok je po gospodarstvenikaj jakši od Čakovca To nesmem na glas reči jerbo nam bodo i čakosko zaprli. Pajdaš i priločanec Pišta je rekel: Bilo je lepo kaj smo ne morali za vse v Čakovec hodati, dok je trajalo. I strosil je fraklec žganice vu več privčeni, ali navek ženi požerak. A vse ono drugo kaj je posle rekel je ne za of tenki novinski paper. Ne bi zdržal.

ZADNJA VEST
: Predi nek sam završil z premišlavanjem zazvedil sam da je, ipak, stigla prva ponuda za BMW. Došla je z Siska od Marine Lovrič Merzel. Nekak jo čistam razmem, ak so joj Sisčani ne dali kaj si kupi novoga Audija unda je malo stareši i čuda faleši i to županov) BMW kaj si ona popuni svojo štalo. Mela bode pravoga auta, a ne bode preveč potrošila. Na vse zadje još vu zadnjemo redo z malaj slovaj je napisano nek se račun pošle na Hrvaške šume, a to pak županico unda ne bode nikaj koštalo. Vuk sit i birke na brojo!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=26175:vuk-sit-i-birke-na-brojo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine965i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/965/mnovine965i.pdf

Kak se v Međimurju veli BMW?
– Je-bem-ve.

FARINGAŠI – IDU VOLJEKI.mp4, 03:15