Što je itak te predstečajne nagodbe zmislil???!!

Ženi sam ostal hajdi toga dužen i kak se to zazvedilo, očem reči, zišlo je na svetlo dneva, moral sam pokrenuti predstečajno nagodbo. Ženi je to ne bilo praf, nešči joj je negdi rekel da  tak nigdar nebo dobila vse ono kaj sam joj dužen, pak smo se počeli i sfaditi.

Međimurske novine, br. 967, 28.03.2014.
e-vundano 31.03.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Što je itak te predstečajne nagodbe zmislil???!!

Znam, ženi sam ostal hajdi toga dužen i kak se to zazvedilo, očem reči, zišlo je na svetlo dneva, moral sam pokrenuti predstečajno nagodbo. Ženi je to ne bilo praf, nešči joj je negdi rekel da  tak nigdar nebo dobila vse ono kaj sam joj dužen, pak smo se počeli i sfaditi. Nejpredi smo se sam sfadili, a unda smo počeli i kričati tak da se je med nas zmešala i punica. Morete si misliti kak čovek zide dok je v manjini, a tak sam vam i ja zišel i odišel po riti k meši jerbo je punica pozvala sosedo Bariko za predstečajnoga upravitelja. Ne da sam si z sosedom ne preveč zdobra nek sam tam dužen čuda več nek doma. I unda neš klel onoga vraga šteri je te nagodbe zmislil?

Kaj itak dela šefica i jeni težaki v međimorskom ŽUC-o i je li jif opče treba? To se pitajo čakoski gracki oci (i nešterni večniki), točneše rečeno, čakoski gracki načelnik. Kuliko se vam ja razmem v politiko, meni je šefica ŽUC-a, gospa Ljerka, čuda lepša od našega međimorskoga župana, a i od čakoskoga grackoga načelnika i ne verjem da je jeni posel kaj bode sam delila peneze štere nazobači za popravljanje međimorskih cesti. Ak bi z državne kase vsaki grad ili pak opčina dobila svoj falaček kolača za krpanje lukji po cestama, što bi hodal vu beli Zagreb grad, vu Hrvaške ceste ili pak k ministro pre šteromo dela i naš Veselin Biševac, štečit peneze šteri tam čakajo za one projektline za štere mi v Međimorjo nemamo dosti penez. Nešči mora! A za to vam je naša Ljerka pravi maher, a to bi načelniki, a posebno čakoski gradonačelnik moral znati kuliko je penez Ljerka dovlekla z Hrvaške cestarske kase, pak bi unda drugač govoril i malo lepše se spomjinal.

A kaj se nadvožnjaka dotikavle, jega nam je obečal poprajti gospon Biševac, dok smo ga v Zagreb pošiljali, unda ga je negdašji gradonačelnik kandideral (tak je bar rekel) prema evropskaj penezaj, a na vse zadje je minister Hajdaš Dončič obečal čakoskomo gradonačelniko Štefo da ga on bode v red dotiral skup z Hrvaškaj cestaj. Kuliko vidimo od obečanoga je nikaj ne napravleno, a naš nadvožnjak je vse stareši i vse bole pogjeni, kak stari japica, a ve se počel krhati, a i noge so ga pomalem počele ostavljati (reuma ili pak išijas). Vsi znamo da je toga nadvožnjaka napravil GeKa 1976. leta, a na noge ga je postavil negdašji čakoski i međimorski GK boss, Danijel Režek i da je on mel bar malo vizionarskoga duha bil bi mam osnoval i zaklado za popravljanje, pak bi mi meli denes z čega to naprajti. Ve vidite, ak se nešterni stvari ne napravijo na vreme unda, z cajtom, dojde do problemof.

Malo malo pak mi na pamet padne naša čakoska bolnica i furt si gruntam kaj bo žnje, očem reči, je li nam jo bo minister ostavil ili pak bode odišla za sneho vu Varaždin, kak i vse drugo kaj vredi, kak i vse drugo kaj smo črez leta sami naprajli, a ve nam jemlejo kak da nam je to z neba palo. Kaj se bolnice dotikavle vsi znamo gda je naša bolnica jedna od bolših, ak ne i nejbolša v Lepoj našoj, doktor Miro Horvat, naš denešji ravnatelj bolnice i sanaciski upravitelj je kajkaj dobroga i spametnoga zmislil, a pitam se pitam je li nam to bode dosti kaj bodo i dale naši betežniki v našoj bolnici, a zdraviče jim bodo popravlali i v zmočena tela lekece vlevali naši doktori ili pak bodemo morali vse to hodat iskat prek Drave vu Varaždin. V zadji cajt sem zazvedil da bode najbrž naša bolnica ostala sam bode na potni lesi pisalo: Regionalna bolnica Varaždin, pogon Čakovec.

Nebremo reči da nas naši, očem reči, Milanovičovi ministri ne hodajo glet. Dojdejo glet kak nas i tak i naše malo Međimorje. Je dojdo i vsakipot nekaj odvlečejo prek Drave vu Varaždin. Haenesovi ministri dohajajo v Županijo, a esdepeovi v grad Čakovec. Vsaki ide k svojima. Haenesovi bar nekaj donesejo, napravijo ili pak obečajo, a esdepeovi (bar za ve) dohajajo v soboto ili pak nedelo i skrivlejo se kaj jiv nišči ne vidi, a naši političari nikaj ne pitajo. Ali bil bi red da dok več dojdejo da nekaj naštečimo, a ne kaj jif lepo dočakamo i na obed otpelamo (kak nam to nalažejo šege naših japeki i mamici). Neje ruon Lejpa naša tak bogečka kaj ne bi mogla (od te bokčije) i nam Međimorcaj nekaj dati. Ak se more drugdi trošiti more se i prinas.

Verjem da ste primetili kak so ve vekši broji na štere plačate parking placa v grado Čakovco otkak je Ivek Perhočov došel nazaj v Čakom.  Najme kaj, do ve so to bili sam štiri broji, a ve je napre dopisani još brojček 70, tak jif ga ve šest. Kogagut sam pital kaj bi to moglo biti, nišči je ne znal, a unda so mi rekli čakoski gracki klošari šteri se vsaki den shajajo pre gracki vuri i šteri znajo vse kaj se v Čakovco pripeti, ak ne i vejč. Rekli so mi da je te broj 70 Ivekova kilaža i da so to ovi v Briselo zapovedali kaj se to napiše na tabljo kaj se bode znalo v šteroj varoši je auto bil sparkerani. Ak oni velijo unda, najbrž  tak i mora biti!

Jako sam najgerek kaj bode z našaj čakoskaj labodoritašaj. Kud idejo tud nas sramotijo. Kakša je to uprava, kakši so to treneri, kakši so to labodoritaši šteri se nebrejo ziti niti na utakmici? Tu bi trelo nekaj naprajti. Ak nosijo gracko ime unda bi gracki oci tomo trebali stajti na kraj kaj se ne bi tua sramota i dale širila. Ak ga jif ne dosti nek prestanejo igrati i nek vgasnejo kluba, jerbo ak nekaj nejde nejde. Tak smo i mi moški, dok nekaj nebremo unda to i ženama priznamo. Toj sramoti se mora stati na rep.

Protuletje se otpira, kak veli naša negdšja, ali lepa međimorska popevka. Vse je lepo i dobro, vse se budi, cvetje i sadovje se počelo gibati, vse me to veseli i srco mojemo neda mira, a nejveseleši sam jerbo nam bodo čeki za plin čuda, čuda menši.

Znam, ženi sam ostal hajdi toga dužen i kak se to zazvedilo, očem reči, zišlo je na svetlo dneva, moral sam pokrenuti predstečajno nagodbo. Ženi je to ne bilo praf, nešči joj je negdi rekel da  tak nigdar nebo dobila vse ono kaj sam joj dužen, pak smo se počeli i sfaditi. Nejpredi smo se sam sfadili, a unda smo počeli i kričati tak da se je med nas zmešala i punica. Morete si misliti kak čovek zide dok je v manjini, a tak sam vam i ja zišel i odišel po riti k meši jerbo je punica pozvala sosedo Bariko za predstečajnoga upravitelja. Ne da sam si z sosedom ne preveč zdobra nek sam tam dužen čuda več nek doma. I unda neš klel onoga vraga šteri je te nagodbe zmislil?

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=26465:to-je-itak-te-predsteajne-nagodbe-zmislil&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine967i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/967/mnovine967i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zagreb Jazz Portrait (Live – 5. 12. 2013.) – Protuletje se otpira (Spring Time) Trad., arr. M. Igrec, 07:15