Vazam je svetak žene i ženstva, svetak ženske veličine

Na Vazam je Kristuš pozdravio žene: »Zdravo!« i »Marija!«

HRVATSKE NOVINE
Tajednik Gradišćanskih Hrvatov
18/04/2014

Životni stil

Vazam je svetak žene i ženstva, svetak ženske veličine

Komu se je Kristuš na vazm­e­no jutro prvomu skazao?
Prvo se je Jezuš skazao ženam, med njimi Mariji Magdaleni (Mk 16,9; Iv 20,11). Prvo su žene vidile Jezuša živoga. Prvo su žene doznale, da se je goristao. One su donesle prvu, veselu vazmenu vist Petru i apoštolom.

Gdo ljubi, bit će ljubljen, božanski ljubljen. Vazam je svetak žene i ženstva. Na Vazam je Kristuš pozdravio žene: »Zdravo!« i »Marija!« A one su mu odgovorile: »Rabboni!«.

Vazam je svetak žene i ženstva, svetak ženske veličine i ženskoga preštimanja. Kristuš je ženu obdario svojom ljubavlju. Ljubav je put do Boga. Nisu štige oltara put do Boga, po ki već-ki koracaju, a ni sveto ulje na ruka. Ruke su duhovniku pomazane za druge, a od štig oltara moru prodikovati i grišniki. Božja ljubav se ne da zloupotribiti. Nije on pred Bogom velik, ki je primio velike službe. Velik je on, čija duša je dobra i čista. Nebo se neće miriti po vlasti, jurisdikciji i po titula.

Na Vazam su žene pokazale, da znaju Boga ljubiti, vjerno, žarko i hrabro. Dokaz za to je Evandjelje, a evandjeosku tezu je potvrdio Kristuš. Komu se je Kristuš na vazmeno jutro prvomu skazao? Apo­štolom ne. Njim se je skazao stoprv navečer. Petar se je popašćio k grobu stoprv kad su mu žene javile, da je grob u vrtu, u koga su položili Jezuša, prazan. Prvo se je Jezuš skazao ženam, med njimi Mariji Magdaleni (Mk 16,9; Iv 20,11). Prvo su žene vidile Jezuša živoga. Prvo su žene doznale, da se je goristao. One su donesle prvu, veselu vazmenu vist Petru i apoštolom. I danas su žene u centru vazmenoga svečevanja. U prvoj vazmenoj maši se na Veliku Subotu i u maši na prvi, najveći vazmeni dan, čita evandjelje o žena na grobu i o andjeli, ki su im se skazali i je batrili radosnom novošću: »Gori se je stao, nije ovde!« (Mk 16,6). I svi mi — i vlastodršci ovoga svita i papa — slušamo Božje svidočanstvo, Božje priznanje velikoj ženskoj vjeri, vjernoj ženskoj ljubavi. Kad su se apoštoli bili razbižali, kad su od straha zamuknuli, su se žene demonstrativno nad njim plakale. Pomogla im je njeva ženska intuicija. Logikom srca i svojega plemenitoga instinkta su oćutile, da je on, ki upada pod križem, nekrivičan. Plakale su i prišle su mu, da mu otaru krvavi pot. I kad je visio na križu, su kuražirane žene gledale njegovu agoniju, zadnji čin potresne katastrofe. Ostale su mu vjerne, i kad su ga svi drugi bili ostavili. Ostale su s njim i s njegovom majkom. Tako­vu hrabrost ima samo žena, ku pelja srce. Kristuš je vidio tri hrabre Marije. Po tri dnevi grobnoga počivka je znao, da je njeva ljubav bila iskrena i jaka. I kad su nedilju jutro žene prošle na grob sa svojimi dragocjenimi masti i se skrbile putem, ki će im odvaliti kamen s groba, je on, opet živ, bio ganut od te njeve vjerne ljubavi. Rekao je »Zdravo!« i Magdalenu je zvao imenom: »Marija!« A one su mu rekle, pune vazmene sriće suzami blaženoga presenećenja: »Rabboni« — »Učitelj moj«! I zato su u mistiki vjere i ljubavi žene Kristušu bliže nego muži. One su mekljega srca. Zato imaju bo­lji dio u kršćanstvu.

Gdo ljubi, bit će ljubljen, božanski ljubljen. Vazam je svetak žene i ženstva. Na Vazam je Kristuš pozdravio žene: »Zdravo!« i »Marija!« A one su mu odgovorile: »Rabboni!«.

(Agnjica Schuster)

Tagovi:
Životni stil
http://hrvatskenovine.at/kategorija/zivotni-stil

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vazam fest_x264.mp4, 02:17
Objavljeno 9. tra 2012.

Župa sv. Križa je na uskrsni ponedjeljak ugostila bendove mladih: domaćini, sv. Križ Srdoči, FRAMA grada Rijeke, Salezijanska mladež, Srce Isusovo Zamet, Karlo Anić na kontrabasu, Kristina i Ben Hur. Nakon euharistije koju je predvodio župnik vlč. Božo Mićanović, počeo je i glazbeni program Vazam festa. Spontano, nakon koncerta dogodila se i zajednička pjesma : ) još jednom su mladi posvjedočili ljubav prema Isusu i Crkvi.