Vuzmeni pondelek

Na ov dan, v cirkvam se spomijne put vskrsnuloga Jezuša v Emaus z dvemi vučeniki, teri su ga tek kesneše prepoznali, da je trgal kruv.

Vuzmeni pondelek

Vuzmeni pondelek je krščanska (kristjanska) svetkovina. Slavi se dan po Vuzmu. V Hrvatske i mnogem državam sveta je službeni blagdan.

Na ov dan, v cirkvam se spomijne put vskrsnuloga Jezuša v Emaus z dvemi vučeniki, teri su ga tek kesneše prepoznali, da je trgal kruv. Negda su vuzmene proslave trajale tjeden dan, ali se v 19. stoletju skratilo na jen dan posle Vuzma. Vuzmeni ponedelek je službeni praznik v skoro sem europskem državam, v Australije, Novomu Zelandu, Kanade, Argentine, Čileu i v nekterem državam Afrike i Sredne Amerike. V Polske, Češke i Slovačke postoji običaj, da dečki vjutro zbude dekle i špricaju je svetum vodum, posvečenum na Vuzem.

Zvir:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Uskrsni_ponedjeljak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vuzmeni pondelek leta 2009. v Mičevcu (Turopole)
MIČEVEC USKRSNI PONEDJELJAK VIDEO 13 04 09, 08:13