Povezanost zajca z tradicijum vuzmenoga jejca

Povezanost zajca z tradicijum vuzmenoga jejca još navek ne jasna, maker je plodnost zajcov vusko povezana z prolečom.
Sledeče dve hipoteze se gusto navodiju.

Povezanost zajca z tradicijum vuzmenoga jejca još navek ne jasna, maker je plodnost zajcov vusko povezana z prolečom.

Sledeče dve hipoteze se gusto navodiju.

1)
Nektera rano slikana vuzmena jajca kažu sliku z tri zajce* – ilustraciju (od) tre zajcov z vukupno samo tri vuva,  pri terem, poradi “dvojne vuporabe” vuv senok saki zajec ima dva vuva. To je des poznati symbol Svetoga Trojstva (Otec, Sin i Duv Sveti) (prvotno značejne ne jasno). Morebitno bi se od tega prikazajna moglo dojti do zajcov kak dobavlačov jajec.

* Slika (prikaz) z tri zajce
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paderborner_Dom_Dreihasenfenster.jpg

2)
Na jenomu mestu v Svetomu pismu (Biblije), v psalmu 104,18 EU, pripoveda se o starešomu prevodu “zajca”. [6] Razlog za to bil je latinski prevod Izreke 30,26 EU “, v tere je Jeronim (Hieronymus) hebrejskoga “šafan-a” (hyraxes, damani) prevel z  „lepusculus“ (zajček) [7]. Od kesne antike ovo mesto je tumačeno kak simbol za slabe lude (zajci), teri išču pribežišče v stene (Krist). Ovo tumačejne je temel simbolike zajca v krščanske ikonografije.

Zvir
((k)wikipedia na nemačkomu):
http://de.wikipedia.org/wiki/Osterhase

http://trnac.net/2013/04/03/primli-zajca-za-jajca/

 

Zbor GŠ Ivan ZajcPopevke sem slagal, 02:42