Sen-zori se-znori(li): sigde moreju zatajiti senzori

Senzori?
Sen-zori se-znori(li) /

Vulične svelte! Bila je pol deveta, liepi i sunčani dien, a električna svetla su gorela. Kaj suncu treba pomoč da bi pervi vuletni dien bil svetleši?

(Lačni i) siti lajti (lagvi) – CITY LIGHTS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Varaždinske vesti, br. 3614, 08.04. 2014.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Sigde moreju zatajiti senzori

Vulične svelte! Bila je pol deveta, liepi i sunčani dien, a električna svetla su gorela. Kaj suncu treba pomoč da bi pervi vuletni dien bil svetleši?
Se ide automatski, ali sigde senzori moreju i zatajiti. Kak onda nebi po liepem i sunčanem dnevu? Zasliepile jih je sunce. Ili vgrađivači senzorov imaju krivotvorene diplome? Ili nemaju senzore za odgovornost?

V subotu 29. ožujka (sušca ili gregorščaka) bile je liepe, sunčane i čist vuletnje vrieme. Večer prie tega je na televizije rečene da je tuo pervi dien ovelietnega vuletja pak sem odlučila rane iti v grad; na plac i f štacun. Zapraf mi je glavne bile sprejti se i navživati liepega dneva. Hodajuč po gradu, gruntala sem o čem bi bile najbolje pisati za ovu kolumnu.

O krivotvorenimi diplomami (imaju jih same penežljivi i politički močniki) ili o tem kaj bu z prosvetarskimi plačami? O tem kak su vučiteli plačeni, znam se. Vu te se miešati je zabadav pokle onega kaj je dien prie zjavil minister prosvete, šteri prosvetarsko življenje “ni spoznal ni prepoznal”, a se prosuđuje i o sem odlučuje. Kaj o tem more misliti “obični puk” gda tak misli minister? Da je same lete dni bil f vučitelske kuože, imel bi senzore za tuo kaj su vučiteli osetljivi i za par kuna. Več znam (cieli radni viek, bar deset preživljenih “revolucionarnih”školskih reform) da gda god zaškripi v državnimi financijami, najprie nastružeju prosvetari.

F takvimi premišljanji dojdem v Dučansku vulicu i tu zastanem. Tu mi se presvetlile. Ti bokca, kak mi tuo prie nie opale na pamet? A kaj mi je tuo tak razbistrile misli? Vulične svelte! Bila je pol deveta, liepi i sunčani dien, a električna svetla su gorela. Na šteru stran su mi onda mogle misli pobieči? Išla sem prema placu, prešla priek Korza, kad one, i f Kukuljevičeve goriju svetla. Pa kaj je tuo? Kaj suncu treba pomoč da bi pervi vuletni dien bil svetleši? A f petek se na TV-u govorile o tem kak se špara struja i da f to ime fnogi gradi v svetu, pa i Hrvatske, na jenu vuru buju zgasili sa svetla. I pokazali su kak bu tuo zgledele vu Varaždinu. Buogek moj dragi, pa kaj se denes muora nadoknaditi one kaj je snoči prišparane? Odma mi se razjasnile zakaj mi je ovolietni račun za struju tak zrasel. Kak i ne bi gda ga derže pod svetlem i na topline za šteru i suncu treba električna pomoč. Čitatelji bi morti mogli pomisliti da mi je nie trebale tulike gruntanja, neg nazvati odgovorne za gradsku rasvetu. Jee, kaj god!

V davna duoba, gda sem v svoje zaostale i šparne duše mislila da bi to trebale, i jesem, ali mi je pervi put rečene da tuo nie moja briga, a drugi put (bile je 11 vur), da je to se pod senzori i da oni otčitaju gda je svetle potrebne, a gda nie. Se ide automatski, ali sigde senzori moreju i zatajiti. Kak onda nebi po liepem i sunčanem dnevu? Zasliepile jih je sunce. Ili vgrađivači senzorov imaju krivotvorene diplome? Ili nemaju senzore za odgovornost?

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/
i(l) str. 35? sim:
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3614.pdf
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do bu vužgal kmicu?

Don Huan – Ugasi Luč (1982), 03:55
https://www.youtube.com/watch?v=mBng-8XjdNM

Oj, sončece
Ansambl LADO – Lisinski 2012, 02:49
LADO v Lisinskomu, sviben 2012. (Glazba: Oj, sončece – Janja Ivančan)