Vinoda radosti il dragosti: podražila voda, podražilo vino!!!?

Prepravlja se novi svetek vina i vsega kaj je z vinom povezano Urbanovo 2014. i več ve so nam rekli kak bode kupica za festival vina, očem reči, sprobavanje vina v štrigovskoj dvorani koštala 70 kuni, kaj je nekaj meje od deset oerov. Podražila je 40 procentov od lani. Pitam vas i sebe je li bodemo mi, Liničovi bokci z praznaj žepaj, mogli to platiti gda znamo da predi moramo i vodo platiti i kuliko to čovek mora spiti kaj potroši te kune?

Međimurske novine, br. 970, 18.04.2014.
e-vundano 15.04.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Podražila voda, podražilo vino!!!?

Nebode podražila sam voda nek i vino. Najme kaj, prepravlja se novi svetek vina i vsega kaj je z vinom povezano Urbanovo 2014. i več ve so nam rekli kak bode kupica za festival vina, očem reči, sprobavanje vina v štrigovskoj dvorani koštala 70 kuni, kaj je nekaj meje od deset oerov. Podražila je 40 procentov od lani. Pitam vas i sebe je li bodemo mi, Liničovi bokci z praznaj žepaj, mogli to platiti gda znamo da predi moramo i vodo platiti i kuliko to čovek mora spiti kaj potroši te kune?

Odnegda se je pripovedalo da je Nedelišće poznato po tomo kaj se črez jega ide v Čakovec, oliti vu Varaždin, otkod več dojdeš. I melo je, a brzčas ima i denes, nejveč krčmi v Međimorjo. Tak je to bilo, tak se je pripovedalo, a kaj se krčmi dotikavle tak je i denes je. No, to je bilo zdavnja, a denes je Nedelišče nekaj drugo, Nedelišče je jedno jakše (po penezi) ako ne i nejjakše mesto vu našemo malomo cvetnjako med dvemi vodami. Tu ga hajdi gospodarstvenikov, težakov, imajo Atona i gimnastičare, Mesapa za seme i plesnjake, imajo novo labodoritaško igrališče i dobre labodoritaše, imajo svoje (i naše) Međimorske popevke, pleh bandiste, a meli so i prvo tiskaro vu ovim našim krajima. Istina je da črez Nedelišče ide cesta od Čakovca prema Varaždino, i nazaj i da si morate dopusta zeti ako očete, pešice prejti prek te nedelske ceste. Pozabil sam vam reči da imajo i semafora jerbo brez jega nebi nikak bilo muoči dojti z jedne strane ceste na drugo. Najbrž je i negda tak bilo dok so ne meli semafora, pak so zato i otpirali krčme na jednoj i drugoj strani vulice i to zato kaj ne bi što bil hmrl od žeje dok bi čakal kaj pe v krčmo prek ceste. Navelikom se spominajo, a de ga jega dima tu bode, črez kratek čas, i ogej, da bodo delali novo cesto po šteroj bo moči dojti z Čakovca vu Varaždin, a kaj se Nedelišče niti nebo vidlo. To bode jako dobro za pešake, šteri bodo mogli prek ceste da bodo šteli, ali ne bode dobro za turistički težake, jer stranjski ne bodo niti vidli Nedelišče i ne bodo postajali v nedelskaj krčmaj. Vse je to lejpo i dobro kak se Nedelišče i Nedeliščanci lepo razvijajo i kak mesto i opčina raste, ali kak i vsi tak i Nedelišče ima svojo kmično strano, a ona jim dohaja od slovenske strane i to v dva primjerke: Parag 1 i Parag 2. Vsi smo mi najgerek kak bodo rešili toga problema, ali verjemo da se bode i to rešilo. To nebrejo sami, tu jim i Lejpa naša mora pomoči. Kuliko poznamo Nedeliščanke i Nedeliščance oni ne bodo mirni dok se i to ne reši.

Nebode podražila sam voda nek i vino. Najme kaj, prepravlja se novi svetek vina i vsega kaj je z vinom povezano Urbanovo 2014. i več ve so nam rekli kak bode kupica za festival vina, očem reči, sprobavanje vina v štrigovskoj dvorani koštala 70 kuni, kaj je nekaj meje od deset oerov. Podražila je 40 procentov od lani. Pitam vas i sebe je li bodemo mi, Liničovi bokci z praznaj žepaj, mogli to platiti gda znamo da predi moramo i vodo platiti i kuliko to čovek mora spiti kaj potroši te kune? Nekak razmem nas moške, mi si to bodemo zeli pod muko, ali kak bodo zgledale naše fajne žene dok zapijejo teh sedemdeset kuni? Nesam štel reči da so naša međimorska vina ne tak dobra i kaj tuliko ne vredijo, ali i teca Franca so rekli da je to prekpreveč drago, a kaj je preveč to je niti z kruhom ne dobro. A teca so navek znali kaj govorijo. Bar do ve.

Zdavnja, još dok smo v školo hodali, smo čitali da je trdi oreh sadovje čudnovato i što ga oče spotrti mora paziti na zobe. Brzčas je za to zazvedila i Mirela Holy, pak je po tomo i dala ime svojoj novoj stranki. Za Mirelo smo zazvedili prek smetja, očem reči, ona je bila ministrica za smetje i čisti okoliš dok so jo ne zmenili. Bila je čistam vredo jerbo je falila nas Međimorce, ali je nekomo ne pasala ili pak na žulj stala i morala je sprazniti ministarsko foteljo. Neje si preveč dugo gruntala i premišlavala, smetje je ostajla, a politiko ne, makar se jo je ona odrekla, i dela novo stranjko Oreh. Vse je to vredo sam si nekaj gruntam je li ga bode dosti mesta na našoj hrvaškoj političkoj sceni za vse te nove stranke? Za Mirelin Oreh smo več zazvedili, novo stranjko je najavil Nikica Gabrič, tu je i profesor Ljubo Jurčič. Skorom sam pozabil, pak tre ostajti mesta za Čačića ( i našo Sandro) dok se vrne z rešta. Kuliko vidimo ne bode nam dosadno kaj se politike i političarov dotikavle. Kuliko vidimo vsi so zazvedili kak je politika kruh brez motike i to beli.

Nej znati kaj naše političare vleče na more? Pak je bar ova zima ne bila preveč mrzla, ak ne bomo plinače pitali, a čakoski gracki oci so se odišli spominat v Pulu, dok je naš župan skočil malo do Dubrovnika. Nekaj si gruntam da se naši političari morajo malo vejč med sobom spominati i dogovarjati z onim gradima šteri so nam bliže. Nesam uspel zazvediti kaj Čakovčanci imajo zajedničko z Pulom? Mortik bodemo i mi počeli brode delati?A tu polek Čakovca je Prilok, a tu so i Priločanci od šterih se imajo kaj navčiti. A Dubrovnik? Brzčas oni imajo svojega Straoga grada, šteroga so vredili i zlišpali i na jemo služijo, a mi z našim nebremo nikak dojti na zeleno kito. Mortik vu tom grmo leži županov zajec? Mortik?

Minuli tjeden je na nedelskom Mesapo bil sejem knigi. Morem vam reči da je tu bilo vsega za videti i kupiti. Furt sam si gruntal, a na vse zadje sam i kupil par knigi, več znate da so to bile one nejfaleše, ali ve još moram najti što bo jiv čital. Znate več da ga cajta vse meje i meje i da knige jako teško dojdejo na red. To mi je jako žal jerbo v sakoj knigi čovek nekaj spametnoga zazvedi, ali teško dojdejo na red. Štel sam vam pravzaprav reči da so na Mesapo bili, i to jeden polek drugoga Tuđman. Tito i Hitler. Vse tri ste si mogli dimo odnesti za 85 kuni, Tuđman i Tito so bili po 30 kuni, a Dolfi je skaleral i koštal je sam 25 kuni.

Španceram se po pijaco, odišel sam i na čakoski sejam i vseposot mi nudijo bučino olje.  Nikak mi je ne moglo dojti v pamet kaj so to buče i gde rastejo, pak sam odišel k teci Franci pitat. Več sam vam rekel da je teca kak Guglin, ona vse zna, i još vejč od toga. Pital sam jo za buče, pak mi je otpovedala: Ti bedak jen, pak ti nikaj ne znaš. To so ti tikve i to ti je kuščično olje. Mam mi se je nekaj presvetilo i vse sam razmel. Moral sam si tecom spiti fraklec žganičke, pak si je ona to zaslužila.

Pred nami je Vuzem, nejvekši svetek nas krščanov i katolikov. Želem vam srečnoga Vuzma, nek nam uskrsli Božek da zdravja i pomore da i de nam nejbole tre. Neje Vuzem sam šunka, hren, jejci, bidra i do vuzmeno stola, do vuzmenoga zajtreka se ide črez cirkvo. Vsako dobro vam želim!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Podražila%20voda,%20podražilo%20vino!!!?
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine970i
i(l) str. 64. sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/970/mnovine970i.pdf    (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ŽTS Zvončice- Zvira voda, 04:53