Imeti ili biti? – čist bedaste pitanje je sad

Kaj ti je filozofski relativizem! Jen mudrac je zgodne rekel za jenu denešnju facu. ”Negdar pervi akcijaš, denes pervi akcionar.” Tie je fljetne zarazmel f čemu je štos. Z diplomu (more i kupljenu) ili bez nje, nieje bitne. Ne spreoberneju ljudi same formu, neg i saderžaj; dušu če su ju gda i imeli. Na tu temu je besmertni Poljak Jirži Lec poručil ljudem naj ne ruše i postolja ak ruše spomenike (došle buju nueve veličine) i da se ropski lanci dielaju od samih nula (karakternih). Je li bolše imeti (karaktera i dostojanstva) maker nigdar ne doživeli remetinečku slavu? To naj sam Buog sudi.

 

Varaždinske vesti, br. 3617, 29.04. 2014.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Imeti ili biti? – čist bedaste pitanje je sad

Kaj ti je filozofski relativizem! Jen mudrac je zgodne rekel za jenu denešnju facu. ”Negdar pervi akcijaš, denes pervi akcionar.” Tie je fljetne zarazmel f čemu je štos. Z diplomu (more i kupljenu) ili bez nje, nieje bitne. Ne spreoberneju ljudi same formu, neg i saderžaj; dušu če su ju gda i imeli. Na tu temu je besmertni Poljak Jirži Lec poručil ljudem naj ne ruše i postolja ak ruše spomenike (došle buju nueve veličine) i da se ropski lanci dielaju od samih nula (karakternih). Je li bolše imeti (karaktera i dostojanstva) maker nigdar ne doživeli remetinečku slavu? To naj sam Buog sudi.

Več put me kojkakve življenske zgode natiraju na čudne misli. Jena od tieh me napeljala na pitanje, aktualizierane ovih vuzemskih dnevov: Imeti li biti?

Nieje to hamletofske pitanje (Biti ili ne biti?) nad šterim i najvekši glumci svieta zestaju i fsredotočuju se da bi mu vdehnuli dušu i dali značenje velikega i sudbonosnega pitanja. Same najvekši majstori glume tuo moreju. Imeti ili biti pak je pitanje čist drugega ranga. Oni šteri su me negdar vučili filozofiju i teoretizierali o tem pitanju, spominjuči se mudresti od Biblije i se filozofe priek Platona do “svetega trojstva” Marxa, Engelsa i Lenjina, navlačili su, nie same mene, na čist krivi odgovor. Da je dvuojba teška, je! I jene i druge pitanje je uvjerljive zgovarjal i proslavljeni Rade, ali se f stvarnesti ipak opredeljil za imeti (Brijune), a nie biti (na prave strani v ratu). Mustače si je pustil, a z bradu još kalkuliera. Sad ju ima, sad ju nema. Ali dvuojba ga još muči i ciepa mu dušu. Da je važne imeti, nemre ni on v svoje veličine poreči. Zakaj bi inače ljudi šteli imeti stan, posel,  plaču “dostojnu čovjeka”, slobodu… Kaj se more biti, bez krova nad glavom, bez kruha, bez obleke?

Istina, nemre se biti ni bez pravde i ponosa,  ali tuo je več višeša štienga postojanja. Zate je pitanje imeti ili biti čist bedaste – veli mi jena napredna osoba. A da se biti more čez imeti, misliju i oni šteri duojdu na vlast. Zaneseju se i  počneju grabiti se kaj znači imeti pa vu tem zanosu nekak zgube orentaciju. Rietki se najdeju “onkraj brave”, a tuo ovisi opet o tem kie ima, a kie nema. Tam počneju znovič razmotavati dvuojbu o imeti (veliku plaču, položaj, muoč, bormeš i kakšnu diplomu), i biti male v reštu, ili ništ od tega ne imeti i biti siromak. Biti f kakvem  lokalnem reštu, a nie v Remetincu, fnuegem je ispod časti. Kie tam dospe, postane velika faca. Gda zide vun, pozdravlja dobre ljude šteri su ostali nutri.

Kaj ti je filozofski relativizem! Jen mudrac je zgodne rekel za jenu denešnju facu. ”Negdar pervi akcijaš, denes pervi akcionar.” Tie je fljetne zarazmel f čemu je štos. Z diplomu (more i kupljenu) ili bez nje, nieje bitne. Ne spreoberneju ljudi same formu, neg i saderžaj; dušu če su ju gda i imeli. Na tu temu je besmertni Poljak Jirži Lec poručil ljudem naj ne ruše i postolja ak ruše spomenike (došle buju nueve veličine) i da se ropski lanci dielaju od samih nula (karakternih). Je li bolše imeti (karaktera i dostojanstva) maker nigdar ne doživeli remetinečku slavu? To naj sam Buog sudi.

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/imeti-ili-biti-–-cist-bedaste-pitanje-je-sad.html
i(l) str. 35 sim:
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3617.pdf
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

Remetinec (Novi Marof)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Remetinec_(Novi_Marof)

Oj lepi Remetinec moj, 02:49