Falijativna skrb: vsi nas falijo i to nam je dosti

Minister za zdraviče došel je vu Međimorje naše malo i jako je falil naše doktore i sestrice. Ne sam da so dobri nek so sjajni, kaj god to značilo. Pak mi znamo kakši so sam jif je premalo tak da preveč delajo, furt lečejo po bolnici i močijo se kak Kristoš. Tak so teca Franca rekli.

 

 

Međimurske novine, br. 972, 02.05.2014.
e-vundano 05.05.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Vsi nas falijo i to nam je dosti

Minister za zdraviče došel je vu Međimorje naše malo i jako je falil naše doktore i sestrice. Ne sam da so dobri nek so sjajni, kaj god to značilo. Pak mi znamo kakši so sam jif je premalo tak da preveč delajo, furt lečejo po bolnici i močijo se kak Kristoš. Tak so teca Franca rekli.

Minulih tjeden dni smo slavili Den županije i spomenden na Petra Zrinskoga i Frana Krstu Frankopana, štere so Habsburgovci skratili za glave sam zato kaj so šteli malo več pravice na ovomo našemo hataro. V soboto je bila v čakoskoj starešoj cirkvi, onoj štero je zafremal Mikloš Zrinski pred 355. let meša za pokojne.Županiji je pomagala to fešto naprajti i naša čakoska Zrinska garda tak da so došli vsakefele gardisti z vsih krajov Lejpe naše, od plavoga morja do zelene Slavonije. Dok so vse te postrojbe došle v cirkvo i dok so još došli političari brez šterih je to nikak ne smelo minuti, jako ga malo mesta ostalo za obične smrtnike, a oni kak da so znali da se to bode tak pripetilo, pak so ne niti došli. Morem vam reči da se niti vuni na glavnomo čakoskomo trgo ne preveč ljudi zišlo kaj bi feštalo za Den županije, ali so se najempot ljudi odnekod zmogli čim so lovci počeli deliti gulaša. Nesam ve siguren je li je to bilo zato kaj je gulaš bil jako dober ili pak zato kaj je to bilo vreme obeda? Vsaka čast onomo što je delal programa županiske fešte i kaj je gulaša del v program jerbo da je ne toga bilo vsi naši stranjski bili sigurni kak smo se mi Međimorci zdošli.

Na svetešjoj sesiji Županiske skupštine je govoril župan, Matek Posavec, i to frtalj vure o temo kakša smo mi županija, kaj nas muoči, kaj delamo, kaj bi šteli delati, a falijo nam penezi. Vse je to zgovoril, a mel je sam jednoga čistam maloga šalabahtera. Da bi mi tak fletno i tak tečno išli napre kak je župan govoril što zna de bi nam bil kraj?

Na županijski fešti so bili sam haenesovi ministri,. a niti jeden esdepeov je ne došel tak da se nebremo nikaj preveč penez nadjati z državne kase jerbo esdepeovci držijo v rokaj državno kaso. Najbrž so se naši saborniki i naši vodeči esdepeovi političari trebali založiti kaj bi Slaveka dopelali jerbo znamo da on nigdar ne dohaja z praznom rokom. Ili dojde z penezi ili z novim čekima!

Minul je i Prvi maj, težački svetek oliti osvetek. To je jedini den da težaki ne delajo nek svetkujejo. Tak bar v kalendaro piše. Verjem da ste i vi primetili da ga bažola bilo čuda meje jerbo so ga državni inšpektori zabranili. Rekli so da je preglasen i da zdiguvle temperaturu (makar i dežđ curi) i mogel bi pofuriti gorice, povrtele i sadovjake, a smeli so ga kuhati sam esdepeovci. Oni so na vlasti i imajo papere, očem reči, viziperte da jiv bažol nikomo i ničemo ne škodi, jer je to partiski bažol. Bažol na vlasti se smel jesti kuliko je što dobil (znate i vi da je vlast ne za se i da ga ne nigdar dosti), a prdeci so bili narihtani na 49 decibela (kaj je ne preglasno, a i neso ga mogli čuti oni šteri imajo slabeše slušne aparate), a mogel se prepoznati po specijalnoj duhi. Najme kaj, v lonec z bažolom se vleval pušipel, ali sam on z markicom, tak da se za bažolom ne prašilo. No i z vinom se je ne smelo pretjerivati jerbo se unda za bažolom ne niti prašilo, očem reči, slabo se čuje. A vsi znamo da se dober bažol dauko čuje, a mortik još i dale čim so ga kuhali “kukurikači” i to ona vekša i jakša polovica. Isto tak vsi znamo da ga ne pravoga bažola brez naših “seljakov”. Mortik ste i vi negdi nabasali na kakši bažol šteri je ne bil z esdepeovoga lonca, ali znate kakši smo mi Međimorci, malo na svojoj roko, z malo vejč vupeša, pak se negdi i na črno kuhalo sam kaj se težački svetek preslavi z poslom: z žlicom v jenoj i kupicoj v drugoj roki.

Neje minister za zdraviče došel vu Međimorje naše malo baš z praznom rokom. Obečal nam je da bodemo mi glavni vu regiji za betege srca. Dobili bodemo aparata za srce, kakše več vsi drugi imajo, a i CT-a, šteroga nam je več tretjipot obečal. Znate kakši smo mi več je, dok nam nekaj davlejo mam smo pitali kaj nam bodo zeli. A zeli nam bodo frtalj postelji (ak ne i vejč), to se za ve zna, a za vse drugo nam bode depešo poslal. Minister je jako falil naše doktore i sestrice. Ne sam da so dobri nek so sjajni, kaj god to značilo. Pak mi znamo kakši so sam jif je premalo tak da preveč delajo, furt lečejo po bolnici i močijo se kak Kristoš. Tak so teca Franca rekli. Isto tak znamo da mi Međimorci ne bolujemo sam od srca, makar ga toga vsaki den vse vejč i vejč, i zato sam jako najgerek kam bodemo morali hodati z drugaj betegaj?

Kaj nek vam rečem za Jožeka (mojega imejaka) Zorčeca šteri se razišel z svojaj pajdašaj v hadezejo. Nebrem vam ja to nikak razmeti da Jožek šteri je bil precednik hadezea pre Roko, potprecednik v grado Čakovco i član precedništva v Županiji je ve najempot, kaj bi rekli, onak prek noči nekaj ne razmel i neje se znašel v novom koncepto stranke. Tak so bar rekli oni višeši od jega. Nebrem razmeti kak se ne znašel, a on ga je delal. Brzčas je ne ostavil mesto za sebe, vu tomo novom koncepto, pak so ga več ne nucali? Esdepeovci so ga natirali z posla, a hadezeovci z politike. Vsi znamo kak esdepeovcima ide posel brez jega, a jako sam najgerek kak pak bode hadezeovcima išla politika brez onih šteri so duže od 20 let nekaj delali i stvarjali. Kuliko vidimo nešči dugo dela i vse mo, prek noči, pozabimo, a nešči drugi, isto tak dugo, nikaj ne dela i to mo zanavek zapamtimo. Nebrem nikak razmeti zakaj mi je ruom ru na pamet pala ona stara pučka izreka: Ćudapot v živlejo zidemo čoveka šteri nam je nekaj dužen i navek se toga zmislimo, a još večpot zidemo nekoga komo smo mi dužni i nigdar se toga ne zmislimo?

Denes imamo Veleučilište i školamo menađere turizma i športa, imamo čuda šporcki profesori, a šport nam je vse niže i niže. Negda smo ne meli profesore, a niti menađere, a bili so nam labodoritaši i rokometaši v Prvoj ligi, a denes smo niti ne blizo. Istina bog, naše čakoske, očem reči, međimorske puce so došle na pocek Prve lige, več drugo leto za redom, a nega nikoga što bi jif prenesel (kak mladenko) prek poceka. V ženskomo rokometnomo klubo ga ne niti mladih školanih menađerov, niti profesorov, nek delajo i kluba vodijo stareši prekaljeni zaljubljeniki v šport i igro z labodom. No, oni so svoje naprajli, prvi so v Drugoj ligi, a ve je ostal posel za menađere, političare i vse one šteri imajo peneze kaj bi tem mladim, dobrim i lepim pucama zrihtali kaj bodo igrale v Prvoj ligi, a ne kaj bodo furt sam nejbolše v Drugoj ligi.

Pak je Zoki zmenšal plače državnim činovnikima. Najgerek sam, jako sam najgerek, kaj bode napravil ak mo dojdo na vulice kaj bodo ljudi vidli kuliko jif je kaj nikaj ne delajo? Unda se bode vidlo kuliko jif je od predi, a kuliko je esdepe svoji uhljebil!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Vsi%20nas%20falijo%20i%20to%20nam%20je%20dosti
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine972i
i(l) str. 56. sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/972/mnovine972i.pdf     (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ivana Kindl – Fala (Krapina 2009) Popevke zanavek HQ, 02:26