Demokracija v cirkvi!!!?

Mesec marcjoš, leta Božekovoga 2014. bode zapisani z debelaj slovaj v dugo povjest cirkve. Najme kaj, vu tem meseco so bili zbavljeni prvi demokracki izbori v cirkvi. Znom da me bodete mam lovili za reč, kak more dojti demokracija v cirkve gda znamo da je vu cirkvi samo jeden Božek i nega drugih božekov. To je istina, ali je tak! Zakaj? Pak smo mi ne zbirali Božeka nek večnike v župno veče, šteri bodo pomagali župniko da jiv on bode nucal.

……….

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
PROTULETNAK (GREGUREVŠČAK, SUŠEC, OŽUJEK) – JURJEVŠČAK (MALI TRAVEN, TRAVEN) 2014.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Demokracija v cirkvi!!!?

Mesec marcjoš, leta Božekovoga 2014. bode zapisani z debelaj slovaj v dugo povjest cirkve. Najme kaj, vu tem meseco so bili zbavljeni prvi demokracki izbori v cirkvi. Znom da me bodete mam lovili za reč, kak more dojti demokracija v cirkve gda znamo da je vu cirkvi samo jeden Božek i nega drugih božekov. To je istina, ali je tak! Zakaj? Pak smo mi ne zbirali Božeka nek večnike v župno veče, šteri bodo pomagali župniko da jiv on bode nucal.
Vsi znamo gda ga ne bilo demokracije dok si je Isusek zbiral apostole, a posle so si i župniki zbirali večnike nekak slično, očem reči, kak što i vsaki si je župnik  zebral onoga što mo je nejbole pasal za ono kaj je nucal. Večniki so bile zebrani, a demokracija je ne nikomo falila. Ali ve je došla Evropa k nam i vse mora biti onak kak oni velijo i tak reda delajo. Kak bilo da bilo, biškup je zel stvar vu svoje blagoslovlene roke i vse župe so morale zbirati večnike onak kak je on rekel. A to znate kak je bilo. Vsi šteri hodajo v cirkvo so mogli predložiti svoje kandidate, a posle so oni šteri so tu v predizbornoj kampanji dobili nejveč glasov, došli na listo za izbore. Ljudi so svoje glase davali onak kak je naš biškop naredil: jeden vjernik jeden glas. Morem vam reči da je lista bila hajdig duga, kaj bi rekli, čuda je bilo zvanih, a sam nejbolši so bili zebrani. Kak bilo da bilo, demokracija je na mala vrata i onak stiha došla i v cirkve, kaj god to značilo. Vsi zebrani so poslani biškupu kaj on da svojega blagoslova i unda bodo demokracki zebrani večniki mogli početi delati svojega posla. Ipak naš dragi Božek, prek biškupa, ima i tu zadjo reč. Pak ipak je cirkva jegova. Gda ga nej bilo jega ne bi bilo niti cirkve!!!

Ovoletošja Korizma je došla do svojega kraja. Što je kanil čega se odreči mogel je to naprajti v minulih 40 dni jerbo vu Velikomo tjedno, šteri je pred nami, bodemo vsi onakši kakše od nas dragi Božek išče: bogoboječi, pobožni, na spoved pemo i vse bomo posluhnuli. Pak tjeden dni moremo zdržati. Morem vam reči da smo se i mi, šteri se shajamo vsako nedelo posle devete meše vu župnoj pelnici, isto tak nečega odrekli. Prvo nedelo v Korizmi smo se nikak ne mogli dospomenuti čega bi se odrekli, je li bi to bila kava, frklec žganičke ili pak škropec, a unda nam je pomogel naš župnik, tak da smo mam donesli jednoglasno odluku da  ne bodemo nikaj pili z štamprlini ili pak kupici nek samo ono v šalicaj. Što zna kak bi dugo mi jeden drugoga spituvali kaj pravzaprav očemo da nam je pater ne pomogel. Ve vidite kak čovek fletno zazvedi kaj oče dok ima pravoga mentora. Tak da smo vsi  zadovolni i mi i župnik.

Pred nami  je denes, na Cvetno nedelo, Križni pot od pileka do pileka po celoj našoj župi, štera je, to vam moram reči, ne tak mala kak malo ljudi hoda k meši. Ovo leto bodemo meli i novo postajo, očem reči, novo križno drevo v Martanaj, prek pota dečjega vrteca. Pozivlem vse šteri morejo nek dojdejo kaj nas bode vejč. Dojdite vsi, pak kuliko zdržite zdržite, a naš dragi Božek vam bode priznal celoga pota kak i težakima vu vinogrado. Srečnoga Vuzma vam želem i čuda božjega blagoslova! Z šunkom i jecima pomalem, mislite na kolesterol. Ali kakši bi to, itak, bil Vuzem brez šunke?

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.1/2, ožujek/traven 2014. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fala Božek za Medimurje Klemencic, Draksar, Belcic YouTube, 07:24