Vsi poti pelajo v gorice (a ne v Rim)

Minuloga vikenda vsi poti so vodili v brežno Međimorje, očem reči, v brege i to tam gde raste grozdje, tam gde so pelnice, a v pelnicaj lagvi, a v lagvima vino. Vsi več znamo, a i vrapci popevlejo po krovaj i drevjo, kak je mesec majuš rezerverani za vinsko fešto v Svetomo Vrbano, Železni gori, Štrigovi i vsim breščajkima kud so gorice restepene. Minuloga vikenda smo se vsi shajali vu štrigovskoj šporckoj dvorani gde se je vino pretakalo z flaši v kupice, a z kupički v naše navek žene požerake. Ta fešta, z imenom i conom Urbanovo zvana, je tri dni trajala i verjem da so vsi došli šteri so kanili, a nešterni i tripot.

……….

 

Međimurske novine, br. 975, 23.05.2014.
e-vundano 26.05.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Vsi poti vodijo v gorice

Minuloga vikenda vsi poti so vodili v brežno Međimorje, očem reči, v brege i to tam gde raste grozdje, tam gde so pelnice, a v pelnicaj lagvi, a v lagvima vino. Vsi več znamo, a i vrapci popevlejo po krovaj i drevjo, kak je mesec majuš rezerverani za vinsko fešto v Svetomo Vrbano, Železni gori, Štrigovi i vsim breščajkima kud so gorice restepene. Minuloga vikenda smo se vsi shajali vu štrigovskoj šporckoj dvorani gde se je vino pretakalo z flaši v kupice, a z kupički v naše navek žene požerake. Ta fešta, z imenom i conom Urbanovo zvana, je tri dni trajala i verjem da so vsi došli šteri so kanili, a nešterni i tripot.
V petek so naši županijski političari širom otprli vrata dvorane, v soboto je dvorana bila tak puna kaj je trelo čakati kaj nešči zide vum na zrak kaj se moglo nutri dojti, dok je v nedelo došel i Zoki, precednik Vlade. Gledal je, brzčas, na televiziji kak so vsi Međimorci v Štrigovi s kupičkaj vinčeka v rokaj, pak je bil najgerek što je itak te vse ljude v Štrigovo dovlekel, pak je i on doletel glet.

Došel je Zoki v nedelo odvečer kaj nebodemo mi Međimorci gombali kak visoki političari ne delajo v nedelo. Ali je došel sam. I nikaj je ne pil. Mortik je sam i vozil. A kaj je unda dohajal na vinsko fešto ak je ne kanil piti? I to ne bilo kakše vina, neg međimorskoga, a ono je nejbolše na sveto i bližešim planetama. Dočakali so ga naši županijski političari, saborniki i domaći šrajfi, a oni šteri v nedelo ne delajo so ne došli. Morem vam reči da je obišel vse naše vinare, a duže se je zadržal tam gde so puce dobrote i finote delile. Kakši je, itak, Zoki karakter da so ga lepe Međimorke ne uspele na “greh napelati” kaj bi si bil malo spil. Najbrž on zna da je na cesti dopuščeno 0.5 promilov, a i naši međimorski policaji ga poznajo. No, ali ak je išel ravno dimo moral je črez Zagorje prejti, a sam dragi Božek zna je li je on v zagorskoj cukor-piksi.

Denes i zutra bodo naši vinari i vinogradari otprli svoje pelnice, tiblice, škrije, najže., zakurili bodo kotle, peke, roštilje i narezali vse dobrote i finote štere imajo, tak da nas bodo pripravleni dočakali dok mi genemo po potima i stezama Međimorskoga partizanskoga odreda, a te poti se denes zovejo: Vinska cesta. Naši vinari nas zovejo kaj dojdemo još jempot sprobati tua nejbolša vina i to v pelnicaj direkno z lagva v kupičko, a z vene v naše suhe požerake. Tre sprobati zakaj so v lagvima, i to v onim drvenim, nejbolša vina? Tre, ruon tak, sprobati štero vino ide nejbole na tiblico, štero na cvirke, štero pak na kotlovino ili pak roštilj, a štero je, itak, nejbolše kaj premočimo turoša skotanoga vu koščičnomo oljo. Vse to tre sprobati kaj bi mogli našim ženama, deci ili pak vnukaj pripovedati kaj čoveko daje krepost, zdiguvle tlaka i po čemo se pamet dobavla. To je vse tak važno kaj se to nebre nikomo veruvati nek treba čovek sam sprobati i unda širiti istini na pokoleja štera so došla na svet posle nas. Verjem da se bodemo zišli v nešternoj pelnici. Siguren sam v to!

Skorom mi je, na vse zadje, zbeglo to kaj sam štel pofaliti puce i žene kak so i one zazvedile da dobro vinčeko razveseljuje srca, a i davle krepost telo. Hajdigpot mi se je oko zastajlo na pucama i ženama štere so sprobavale žute muškate, tramince z duhom, črnoga pinota ili pak kabernet savinjona. Morem vam reči da se mi moški bodemo morali jako dobro kcoj držati i vejčpot trenerati ak bodemo šteli biti bolši od ženi v športo šteri se igra z punom kupicom v roki. Žene se čuda fletneše vučijo nek mi mislimo.

Ne bi vam znal reči kuliko smo turoši pojeli dok smo čakali kaj nam ga priznajo da je on naš međimorski i da mo je Međimorje zavičaj. To je vse tak dugo trajalo kaj so nam se skorom krave zdošle, pak bi lefko i brez mleka ostali. A znate kak je to: još je nišči ne sira napravil brez mleka. Nebrem veruvati kak je profesor Valkaj došel do toga da turoša imajo rajši moški nek žene, a trdi je, neje preveč veliki, a i lepo formo ima. Kak bilo da bilo brzčas se bodo žene oglasile ak jiv je profesor negdi zakinul. Meni vam je turoš nejbolši z mesom z tiblice, poljani z kuščičnim oljom, a kcoj mladi luk. A to vse je tre zaljati z pušipelom, ali brez olja, ak nečete kaj bi došlo do zastoja prometa v črevima.

Neje čuda vode preteklo pod serjanskim mostom otkak so se mladi venodjali, očem reči, seksali na autobusnom kolodvoro. Nesmo uspeli zazvediti komo je to došlo milo na kolodvoro i kakšo je meštrijo mel te serjanski Don Juan, jerbo kak jo je seksal, ak je ona ležala na želoco, a on na joj? Dok sam to pital teco Franco, a ona je prefrigana kak sam vrag i premazana vsim maščama, fletno mi je otpovedala: Jožek, Jožek, kak si stari tak si bedasti, pak so se oni venodjali kak kujseki, a dok so spazili soseda kak svojo meštrijo za slikati vleče vum z hlač, mam so se polegli na pod. A je li je veni ostal vu venoj to nišči ne zna. Sam vena!

Neje čuda cajta minulo otkak smo postajli bisto Petra Zrinskoga v cvetnjako pred hižom naše županije, a več so se oglasili sosedi z Osterajha. Poslali so depešo nek vugnemo Petra ili pak mo obrnemo glavo jerbo preveč grdo gledi prema Bečo. Pak niti nebre lepše gledati jerbo je znal kaj ga čaka.

Grad Čakovec je organizeral Majski muzički memorijal (41. pot) v spomen velikomo kompozitoro i Čakovčanco Jožeko (mojemo imejako) Štolcero Slavenskomo. Svetešje otvoreje je bilo v Šajerici, otprl je župan, ali skorom nišči je ne došel. Nega bilo niti grackih ocov šteri so to vse organizerali: niti gradonačelnika, niti zamjenika, a niti pročelnika. Nega bilo navučitelov i profesorov, a kak bi unda đaki mogli dojti ak so jiv ovi ne pozvali. Imamo gimnazijo štera nosi Jožekovo ime, a ima odličnoga zbora, ali gimnazijalcov je ne bilo, imamo Umjetničko školo, ravnatelj Božo Bogdanov je bil, ali profesorov i đakov nigdi. Na otvorejo so igrali nejbolši hrvaški glazbeniki iz Zagreba. Nejpredi je igral gudački kvartet “Porin”, a posle jiv so nas oduševili Zagrebečki solisti. Vsi znamo da v kvarteto igrajo štiri, a Solistov je bilo jedanaest, dok to pomnožimo dojdemo do brojke 44. Vidite, točno tuliko je bilo nas v publiki. Pak kaj si je naš Jožek ne zaslužil vejč publike? A tak se sveposot štimamo žnjim, a dok nam dojde v Čakovec unda ga ne poznamo i nečemo ga dojti pozdraviti. Čudni smo mi nekši ljudi, kaj ne?

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Vsi%20poti%20vodijo%20v%20gorice
i(l) str. 72. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine975i
i(l) str. 72. sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/975/mnovine975i.pdf       (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Boris Ćiro Gašparac – V gorice, 03:51