O Prvom svitskom boju: …zač? / Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati (vuz stoletnicu)

Cijeli svit se ljetos pripravlja na spominak na PRVI SVITSKI BOJ (= PSB). Svi kanu znati, kako je bilo moguće nažiganjem važgati cijeli svit? Svaki će se pitati: Smo se nešto naučili iz te svitske katastrofe, ku su neki povjesničari nazvali ,prakatastrofom človičanstva’?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tajednik Gradišćanskih Hrvatov
Hrvatske novine
Ljeto 105., broj 3. / 17. januar 2014., cijena (1,25 €)
e-vundano: 16/01/2014 – 10:15

O Prvom svitskom boju: …zač?

Cijeli svit se ljetos pripravlja na spominak na PRVI SVITSKI BOJ (= PSB). Svi kanu znati, kako je bilo moguće nažiganjem važgati cijeli svit? Svaki će se pitati: Smo se nešto naučili iz te svitske katastrofe, ku su neki povjesničari nazvali ,prakatastrofom človičanstva’? Morebit je DRUGI SVITSKI BOJ, ki je prouzrokovan od PSB bio sveobuhvatljiviji, brutalniji ali Prvi nas je priviknuo na podnašanje neizmjernih strahotov človičanstva. Ako se pak cijeli svit spominja toga dogadjaja, pitamo se: Ča imaju gradišćanski Hrvati s tim posla? Mi ga nismo prouzrokovali! Zač ta globalni dogadjaj dotače i tako malu narodnu grupu kakova su to gradišćanski Hrvati? Mi bi to mogli mučajući projti prik toga i upirati naše oči u austronimšku, ugarsku, europsku povijest u koj ćedu se radjati knjige, spominki, filmi, dokumentacije, izložbe, … i ne znamo čega još, na brige.

Orden u Prvom svitskom boju visoko odlikovanoga Jončija Pužara (* 1893. ljeta) iz Novoga Sela

Lako je odgovoriti na to pitanje! Pojte pred Vaš bojni spomenik u selu, pogledajte mu u oči, pročitajte si imena na njem i pitajte se sami sebe, ki su bili to? Ljudi kao TI ki stojiš pred njim. Se je isplatilo proliti toliko negrišne krvi, za cesara i kralja u očekivanju boljega života? Je život naših preocev nastao bolji? Ča su si očekivali, ča su dobili za nekrivično proljanu krv?

Ada i mi moramo postaviti naše nutarnje seoske dogadjaje, imena, suze i krv na vagu povijesti naše domovine i odvagnuti: se je splatilo? Morete si misliti: mi i tako ne bi mogli bili ništ protiv svitskoga vihora. No to ne odgovara čisto! Kako su se veliki naticali za glase i priznanje naših preocev, kad se je krojila granica u ovi krajina? Koliko svega su našemu narodu obećali Austronimci, Ugri i Čehoslovaki? Kako su kanili uticati na naš narod i SHS ljudi? Sve, sve to kanimo zviditi, izbačkati si iz magle pozabljenja, iz kupa (da ne velim smrdljive gomile) povijesnoga skladišća.

Zato Vam HRVATSKE NOVINE nudu u ovom historičnom ljetu malu seriju spominkov, historije, dogadjaje, po mogućnosti u povezanju na naše seoske prilike. Teme su:

•kako su naši ljudi išli u boj?
•zač je došlo do boja?
•ki su bili atentatori na prijestolonasljednika i njegovu ženu?
•prvi tajedni u boju,
•kako su naši ljudi reagirali na prve telegrame s bojišća?
•kako je išlo ženam i dici za vrime boja?
•kako su pobirali zvone i orgulje po naši seli?
•zač se nije obistinilo kad su obićali 1914. ljeta: za Božić smo doma!
•Kanimo načiniti bilancu mrtvih i skrsnulih iz naših sel, itd. itd.
Čuda svega bi morali, mogli načeti, rasvititi, pojasniti i to zato, da sami sebe bolje budemo razumili, da bolje shvatimo zač smo danas ovde kade smo, zač? Zač se veliki broj ljudi danas zalaže za EU zajednicu (jer vidi u njoj jedini garant da se nikada već ne bi mogao dogoditi takov pokolj ljudstva, kako se je to dogodilo u 1. i 2. Svitskom boju).

(NB)
http://hrvatskenovine.at/clanak/16-01-2014/o-prvom-svitskom-boju-zac

 

Turopolska forumgorica
Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati (vuz stoletnicu)

http://www.forumgorica.com/povijest/prvi-svitski-boj-i-gradiscanski-hrvati-(vuz-stoletnicu)/