MEDIJSKI LIN(I)Č / Felix Srečkec 04.06.2014.

Kaj misliš, je moguče da su bivšoga ministra senok beglajtali (pratili)?
Des je se moguče!
Vevo, na priliku, ja itim malo kukurize i beglajta (prati) me cela koalicija!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

MEDIJSKI LIN(I)Č

Aktuelna vlast:
“Problem je HDZ, a ne Sanader. ”

 

Aktuelna oporba:
          “Problem je HN(S)DP, a ne LiniČačič.”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Felix Srečkec, 04.06.2014.

SLEDI MENE, PERAD(ARSKI ŽIVAD.IN)

Kaj misliš, je moguče da su bivšoga ministra senok beglajtali (pratili)?
Des je se moguče!
Vevo, na priliku, ja itim malo kukurize i beglajta (prati) me cela koalicija!

 

http://www.vecernji.hr/felix/2014-06-04?close_url=/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

(RADI)MIRKO I SLAVKO

Prvi poreznik „Na mukah…”
iliti „Kak ne oporezovati prvog potpredsjednika?”

– Pazi (Radi)Mirko – (i)metak!
– Hvala Slavko, spasio si mi život(opis).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vudri kum(e) vu beglajt!

Mužikaši

Baš su vu selu, čuti je bajs,
stari štrumenti, poznati glas.
Prvista Joža, bajsar Tomaš,
beglajter Ivek i Pepčev Jandraš.

Igraju putnu, ideju sim,
cviliju gusle, škrgeče prim.

Nekak im cesta prevuska je
pak i po grabe ima ih ve.
Ne veli zabadav bajsar Tomaš
najlepše biti je mužikaš.

Ivek Robičov (Tamburaškin)…
IVO ROBIĆ -Mužikaši (KRAPINA), 01:55