Vuspeh švicarskoga nemačkoga (1) / Samo dijalekt v dečjem vrtecem v Aargauu (“Mérlin mesto mrkve“)

I v švicarskomu kantonu Aargau suveren (iliti narod) je odlučil da se v tomu kantonu v dečjemi vrteci vubuduče bu govorilo i spominalo samo na „dijalektu“ (švicarskomu nemačkomu, Schwiizertüütsch-u).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vuspeh švicarskoga nemačkoga (1)

Prijeta dijalektalna inicijativa Švicarske Demokratov (ŠD)
Vubuduče samo švicarski nemački (dijalekt) v aargauškemi dečjemi vrteci


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18. svibna 2014.

Vuz zjašnavajne o vsešvicarske tema, Helvečani su 18. svibna 2014. glas(ov)ali i na niže (kantonalne, gradske, občinske) razina.
Tak je, na priliku, v kantonu Aargau suveren (iliti narod) odlučil da se v tomu kantonu v dečjemi vrteci vubuduče bu govorilo i spominalo samo na „dijalektu“ (švicarskomu nemačkomu, Schwiizertüütsch-u).

Aargau je, posle Züricha, drugi kantonu v teromu je vusvojena 100 %-tna dijalekt(ič)na inicijativa.
V vekšine švicarsko germanske kantonov omer dijalekta (Schwiizertüütsch-a) i kniževnoga jezika (govora) (Hochdeutsch-a, Schriftdeutsch-a) je 50 %: 50 % (pol-pol), ili pak 33 % dijalekta : 33 %  kniževnoga : 33 % po vole tet (ovisno o sadržaji).

Kontra preporuki kantonalne vlade, parlamenta i vekšine strank zebirači v kantonu Aargau vusvojili su inicijativu Švicarske demokratov (ŠD) z 121’587 naprama  97’440 glasov. Odziv je bil 55.21 posto.

“Mérlin mesto mrkve“
(“Rüebli statt Karotten“)

Aargauški ŠD zalagal se za svu inicijativu z sloganom “Mérlin mesto mrkve“ (“Rüebli statt Karotten“).
(V kajkavske Hrvatske moglo bi se rabiti i slogane “Vugorek mesto krastavca“, “Paradajz mesto rajčice“ i sl.)

Zvir:
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/schweizerdeutsch-in-aargauer-kindergaerten-1.18304710

2011-05-16
Dosledna vuporaba dijalekta v züriškemi dečjemi vrteci (vrteki)
„Dijalektalna“ inicijativa v kantonu Zürich privačena z 54 posto glasov
Bez kniževnoga nemačkoga («Hochdeutsch-a) v züriškemi dečjemi vrteci

http://www.forumgorica.com/zabava/mala-svicarska/msg32353/#msg32353

Prigorski svati 1-5 Malen je vrtek ograjen, 02:03