Kiseli vuGorki: Esdepe je zgubil izbore, a Dragec Lesarov je podnesel ostavko!!!??

Črnogorci so se nekaj pobunili, očem reči, nekši jif kršeli zajedajo, pak bi šteli pol Prevlake. Nebrem razmeti, pak kaj so oni pozabili da je negda naša bila Boka Kotorska i ak očejo pol Prevlake nek vrnejo Boko. Ak oni očejo kaj bode jif vuk sit, unda i mi očemo kaj bodo naše birke na brojo.
Jožek radnik

Kajkavska cajtmašina

Kiseli vuGorki
(V)SE( )ZONA KIS(S)ELE VUGORKOV
Kolovoz i okolo-vozi
IŠLA MAR(T)A Z KOLOVOZA (kolodvora)
Kiseli c(j)elovi, KIS(S-CJ)EL(OV)I, Küsschen-i, kušleci

Međimurske novine, br. 976, 30.05.2014.
e-vundano 02.06.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Esdepe je zgubil izbore, a Dragec Lesarov je podnesel ostavko!!!??

Črnogorci so se nekaj pobunili, očem reči, nekši jif kršeli zajedajo, pak bi šteli pol Prevlake. Nebrem razmeti, pak kaj so oni pozabili da je negda naša bila Boka Kotorska i ak očejo pol Prevlake nek vrnejo Boko. Ak oni očejo kaj bode jif vuk sit, unda i mi očemo kaj bodo naše birke na brojo.

Vse ono kaj so političari ne uspeli naprajti naprajla je reka Sava. Najme kaj, političari so ne uspeli vse nas na kup nametati i kaj bi glave skup deli, a čim se Sava rezlijala mam smo bili vsi kak jeden, dali smo vse kaj smo mogli, vse kaj smo meli sam kaj pomoremo onima šterima je voda odnesla krova nad glavom. Nebrem razmeti zakaj mi nebremo navek biti tak zdobra jedni z drugima, a ne sam unda dok nam nekša nevola dojde na vrata? Vsaki od nas je dal kuliko je mogel, a i još se davle jerbo nejvekše nevole počnejo dok se voda povleče. Vsa je sreča kaj so vsi preživeli, a vse ostalo bodemo, vsi skupa, v red dotirali.

Minuli so izbori za evropske parlamentarce. Hajdig je bilo onih šteri so meli željo živeti i delati v Briselo skupa z vsim drugim evropskim političarima. Ak ste dobro pogledali i naši domaći dečki i puce so naprajli svojo listo želja. I neso prešli. A kak bodo i prešli da je sam dvajsti posto nas Međimorcov zišlo na izbore? Glase so išli davat esdepeovci, haenesovci i kak i navek, penzioneri. Međimorje je pak pokazalo da je još navek lejpo i črleno. Črleni so još bili Varaždinci, Istrani i Primorsko-Goranska županija skupa z Rekom. Verjem da znate kak je hadeze z svojimi kompanjoni dobil šest europarlamentarcov, “kukurikači” štiri, a trdi je “Oreh” sadovje premazano vsim maščama dobil jedanajstoga. Dok so hadezeovci popevali, “kukurikači” se sfadili, naš vodeči laburista i šenkofčar, Dragec Lesarov je podnesel ostavko jerbo je jegova lista odišla po riti k meši i neje prešla praga. Kuliko sam mel za čuti da so “kukurikače” ne pobedili hadezeovci nego Mirela Holy i jeni “Oreh”, ali vam se je ne bi z tem složil. Najme kaj, znuom da je esdepeovcima teško priznati da so jiv potukli i to do zemle, hadezeovci, ali “Orehi” so zeli glase laburistima, jerbo jim največ falijo. Kak bilo da bilo, jeni so dobili, a drugi zgubili, kak i navek. Još niti jempot se je ne pripetilo kaj bi na izboraj vsi pobedili i vsi bili zadovolni. Tak isto, napriliko, je nišči ne mogel znati da bode hadeze v Gorčano potukel, i to do zemle, esdepeja, a isto tak je nišči ne planeral da bodo Serjančari dali glase esdepejo i da bode hadeze zgubil v Podturno. A tak je bilo!

Vsi oni šteri se motajo okoli Urbanovoga se ve falijo kak so naprajli dobroga posla. A imajo se i zakaj jerbo je črez ove dneve bilo v Svetomo Urbano, Štrigovi i Železnoj Gori prek pet jezeri ljudi. Nejveč jif je bilo v štrigoskoj šporckoj dvorani, a vsi ostali smo bili po bregaj, grabaj, goricaj i pelnicaj. Urbanovo je dugo trajalo, a još je bilo prekratko za vse one šteri so ne ftegnuli dojti na sprobavanje naših nejboših vina. Znate kaj, dok mi Međimorci, šteri ta fina vina žlepkamo celo leto, dojdemo v štrigovsko dvorano unda ga ne več mesta za vse stranjske šteri bi šteli sprobati tua naša vina od šterih se pamet dobavla. Zato si vam ja več dugo gruntam kak bi Urbanovo moralo i par dni biti v Čakovco kam bi unda mi dopelali vse one z Hrvaške, Đežele, Osterajha. i kaj nam dale nabrajal, šteri očejo sprobavati i piti tua naša nejbolša vina. I ove z Istre bi pozval, nek probajo čiji so vina bolša, očem reči, nejbolša. Verjem da bodo si naši vinari, župan i turistički težaki vse to pregruntali do drugoga leta i naprajli onak kak bode za vse nejbole. Verjem da mi Međimorci znamo kak to tre naprajti i od čega muhe, očem reči, vinske mušice, crkajo.

Čakoski gracki načelnik oče naprajti takšo gracko upravo kaj bodo graci težaki mogli delati vseposot gde treba. Ne znati gde bode zmogel takše težake i gde so te škole kaj školajo takše težake? Takši kaj so se v se razmeli so se negda školali v Kumrovco, ali tua škola je zdavnja zaprta, ali još postojijo črlene knigice štere mejajo vse diplome. Mortik je na to mislil?

Ne sam Čakovec nek i celo Međimorje zaostaja za Zagrebom. No, pak je i ne čudno jerbo je Zagreb čuda vekši ne sam od Čakovca nego i od celoga Međimorja. Najme kaj, v zagrebečkoj Grackoj upravi so našli 120 težakov šteri so zlagali kam so i kak dugo v školo hodali, očem reči, sfalsificerali so svoje diplome. Verjem da je prinas v Čakovco i v Međimorjo vse vredo i da se mi ne kinčimo z ljuckim perjem. I v Zagrebo je vse bilo vredo i vsi so paperi štimali dok so ne šekutori počeli lohniti. No, ipak smo mi Međimorci odnavek bili poštejaki. I delali pošteno dok se drugač ne moglo.

Zagorski župan i esdepeovec, Željko Kolar je v minulo soboto bil v Kumrovco z vsima onima šteri so došli na Titijov rođendan. Ljudi so došli, a Tito je ne došel, isto kak niti lani. Drug Kolar je vsima lejpo rekel kak je Tito nejveč od vsih ljudi na sveto napravil za Lejpo našo. To je rekel i ostal živ. Je li je on tak mislil ili pak je rekel kaj so štovateli lika i djela druga Tita šteli čuti ne bi vam znal reči. A vsi znamo da dok je drug Tito došel na vlast Lejpa naša je bila do Drine i Zemuna. I Boka Kotorska je bila naša. I Neum, i Trst, a dok je odišel sam pol toga je ostalo. Pak je zagorski župan ne tak mladi kaj to vse ne bi znal?

Stalno naši sosedi na svajo vlečejo i to jempot ovi na severo, a drugipot oni na jugo. Na Janeze smo se več privčili kaj jim sploh oko leti prek meje k nam, a ve pak so kršeli počeli zajedati i Črnogorce. Najme kaj, Janezi se ravnajo kaj bi na Muri delali centrale za strujo. Pak kaj jim je ne dosti kaj na Dravi imajo centralo vsaki seli, a ve bi još i Muro šteli ponucati. Nebrem razmeti, pak kaj so oni ne čuli za sunčane elektrane? Em so čuda faleše i čuda predi jif napravijo. Bodemo jim mi poslali našega inžinera i strujača, Draša Berkopiča kaj jif navči kaj se sunce more naprajti. Z druge strane so se Črnogorci nekaj pobunili, očem reči, nekši jif kršeli zajedajo, pak bi šteli pol Prevlake. Nebrem razmeti, pak kaj so oni pozabili da je negda naša bila Boka Kotorska i ak očejo pol Prevlake nek vrnejo Boko. Ak oni očejo kaj bode jif vuk sit, unda i mi očemo kaj bodo naše birke na brojo

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Esdepe%20je%20zgubil%20izbore,%20a%20Dragec%20Lesarov%20je%20podnesel%20ostavko!!!??
i(l) zajna stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine976i
i(l) zajna stranica sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/976/mnovine976i.pdf         (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dragec Karlek (Kira)Lesar….

Kries-Kirales, 07:36
Ovo se klanja zeleni Juraj,Kirales
Zeleni Juraj zeleno drevce,Kirales…