Proščeje je minulo

Proščeje v starešoj čakoskoj župi Svetoga Mikloša biškupa bilo je za ne pozabiti. Nigdar ga tuliko ljudi ne bilo pre glavnoj proščejarskoj meši. Nigdar ga vejč ljudi ne bilo v pršeciji (to so oni šteri so obslužavali 355. proščeje), a još vejč jiv je bilo vseposot okoli po krčmaj i terasaj (to so bili oni, šteri so skupa z grackim ocima obslužavali jubilarno 50.) Dok je pršecija išla po glavnoj vulici vsi so se stali i ispratili pršecijo, z križom i Marijicom, kak se i šika: prestali so piti, spominati se, smijati, tračati, a oni šteri so znali pomagali so i popevati. Nek se zna da so meša, Marijica (Gospa od Anđela – Prcinkula) i pršecija ono nejglavneše na proščejo. 

 

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
MALOMEŠNJAK (JESENŠČAK, RUJEN) 2014.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Proščeje je minulo

Proščeje v starešoj čakoskoj župi Svetoga Mikloša biškupa bilo je za ne pozabiti. Nigdar ga tuliko ljudi ne bilo pre glavnoj proščejarskoj meši. Nigdar ga vejč ljudi ne bilo v pršeciji (to so oni šteri so obslužavali 355. proščeje), a još vejč jiv je bilo vseposot okoli po krčmaj i terasaj (to so bili oni, šteri so skupa z grackim ocima obslužavali jubilarno 50.) Dok je pršecija išla po glavnoj vulici vsi so se stali i ispratili pršecijo, z križom i Marijicom, kak se i šika: prestali so piti, spominati se, smijati, tračati, a oni šteri so znali pomagali so i popevati. Nek se zna da so meša, Marijica (Gospa od Anđela – Prcinkula) i pršecija ono nejglavneše na proščejo.

Bili so vsi, i župan Matija i jegov zamjenik Zoki Vidović i gradonačelnik Štef i jegov zamjenik Mario Medved. Bili so i policaji, ogjogasci, branitelji v novaj opravaj, udruge (domače i stranjske), a i deca. A kakši bi to bil svetek da ga ne bilo Zrinske garde? Dečki znajo gde jim je mesto jerbo je Zrinski dopelal fratre v Čakosko varoš, a žnjimi je došlo i Prcinkulovo. Na proščejo i pre meši so bili Čakovčanci, a i mi Međimorci z vsih krajov Cvetnjaka med dvemi vodami, došli so i naši sosedi z Hrvaške, Janezi, Mađerke… Neje glavna na proščejo bila Severina nek pogača z tikvaj duga sto metrov, štero je gradonačelnik delil i tak skupljal peneze kaj so deca mogla iti na more. Morem vam reči da je još niti ne odzvonilo Zdravomarijo z čakoskoga turna, a več ga pogače ne bilo. Nejso naši ljudi tak pošlokjeni, neje da ne pečejo doma tikvine pogače, nek so si šteli nekaj v kljun hititi pred obed i pomoči deci. Kak smo vsi složni i široke roke dok nas Marijica na kup nameče i dok tre nekomo pomoči. Ne nas je te kapitalizam još dokraja vništil. Kak god malo penez so nam političari v žepaj ostajli, ali još nekaj moremo dati onima šteri čuda meje imajo. Skorom sam pozabil na mamrele štele so visele ober cele glavne vulice i to tak cifraste kaj je Čakovec bil lepši , a i preštimano se držal. Morem vam reči da što gud je vesil mamrele je to preretko nametal jerbo je črez jif deđž išel. No, dok se nekši takši posel dela prvič unda to tak i zide. Drugoč bode bole i sigurno črez mamrela ne bode dežđ išel i to tak dugo dok bo sunce svetilo.

Severina je ipak ne došla na spoved kak se je pripovedalo. Pater Stanko, ostali čakoski patri i velečasniki z ostalih župi, šteri so pomagali spovedati so se menjali v spovedalnicaj, ali so jo ne dočakali. No, ali se je ne nikaj čulo, a tak so mi rekli i klošari pre čakoski gracki vuri, šteri vse znajo kaj se pripeti v Čakovco, ak ne i ono kaj se je ne pripetilo, kaj bi bila i prinas naprajla nekše nove grehe. Prosil bi dragoga Božeka kaj mi nej za greh zel to kaj Severini brojim grehe, jerbo nesam niti ja brez greha, ali kaj se more da jo bije tak dober glas da kud ide tud i greši. I još se fali z tem. Došla bode i ona jempot Božeko na račun, vsi dohajajo, još je nišči ne zbegel, no nej znati je li bode v spovedalnici sedel pater Stanko (šteromo se letos najavila), ali nešči jo bode oslobodil toga terha.

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.9, rujen 2014. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00
http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Severina stoji po oblokom

SEVERINA I ZAGORSKI TAMBURAŠI, 09:29