Kiseli vuGorki: Pred nami je jako vroče političko (post-)leto

     Ratko Čačić je došel z rešta ili kak bi se to reklo, vrnul se z službenoga pota. Vsi znamo da je predi nek je odišel v rešt bil precednik HNS-a i prvi potprecednik Vlade i minister za gospodarstvo. Isto tak se zna da je Vesna Pusić popunila prva dva mesta, očem reči, došla je na čelo stranke i postala je prva potprecednica Vlade, a Ivek Vrdoljakov je postal minister. Neje Ratko preveč dugo bil v rešto, a jegovi so ga (čitaj: Vesna) hitili vum z stranke i tak mo zafalili kaj so došli v debele fotelje, štere jim je on shodil. Tak je to navek, dalko od očiju dalko od srca.
Jožek radnik

Kajkavska cajtmašina

Kiseli vuGorki
(V)SE( )ZONA KIS(S)ELE VUGORKOV
Kolovoz i okolo-vozi
IŠLA MAR(T)A Z KOLOVOZA (kolodvora)
Kiseli c(j)elovi, KIS(S-CJ)EL(OV)I, Küsschen-i, kušleci

Međimurske novine, br. 980, 27.06.2014.
e-vundano 30.06.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Pred nami je jako vroče političko leto

(LK: Po nosu Ratkajevih)

Ratko Čačić je došel z rešta ili kak bi se to reklo, vrnul se z službenoga pota. Vsi znamo da je predi nek je odišel v rešt bil precednik HNS-a i prvi potprecednik Vlade i minister za gospodarstvo. Isto tak se zna da je Vesna Pusić popunila prva dva mesta, očem reči, došla je na čelo stranke i postala je prva potprecednica Vlade, a Ivek Vrdoljakov je postal minister. Neje Ratko preveč dugo bil v rešto, a jegovi so ga (čitaj: Vesna) hitili vum z stranke i tak mo zafalili kaj so došli v debele fotelje, štere jim je on shodil. Tak je to navek, dalko od očiju dalko od srca. Vse je bilo mirno dok se znalo gde je Ratko, ali sam vam ve jako najgerek kaj bo se, itak, pripetilo z narodnjakima, šteri so još dužniki Ratkijo? Je li mo bodo oni isto tak zafalili kak i Vesna i obrnuli mo hrpta ili pak to bode nekak drugač, očem reči, onak kak to Ratko oče? Pred nami je vroče političko leto. Ne sam vroče, nek jako jako vroče!
* * *
Iščem tajnico. Nesam preveč zbirljiv i zato moja tajnica mora čistam kredno zgledati, mora znati vse ono kaj vidi za sebe zadržati, ali ne mora meti nikše prevelike ili pak previsoke škole. Radno vreme: dvokrevetno.

Kaj bodemo ipak naprajli z komarci? Još je pravzaprav ne došlo jivo pravo vreme, a več so se razmahali i pikajo kak da so z esdepeja. I na vse zadje smo zazvedili da jiv nesmemo tamaniti jerbo so zaštičeni kak lički medvedi. Pak prinas je vsaka marha zaštičena, vse zveri, vsi ftiči, a i vsi nametniki, jedino smo još mi Međimorci ostali i nas vsi smejo krasti, pikati, pregajati, a i z nas hrmake delati. Gda se bode, itak, nešči našel i za nas pobrigal? Pak je več skradja vura!

Još je niti pol Sveckoga labodoritaškoga prvenstva ne minulo, a naši so “vatreni” več doma. Tre šparati, jerbo je Lejpa naša još ne zišla vum z krize i nikak so se ne mogli nabrati penezi za celo prvenstvo. Brzčas je takši bil naputek jerbo so i naši tak igrali kaj ne bi preveč dugo v Brazilo ostali. Poglečte napriliko, v prvoj tekmi protiv Brazila so igrali jedni labodoritaši i zgubili so 3:1, protiv Kameruncov so igrali drugi i pobedili 4:0, a protiv Meksikancov so igrali pak oni prvi i, nebodete veruvali, pak so zgubili 3:1. Da je Niko štel pobediti i ostati duže v Brazilo bil bi del ove druge i još bi tam bili. Tak vam je isto bilo i z našaj glavnaj državnaj političaraj: nega bilo dosti penez kaj bi išli obedva precedniki, pak je Zoki odišel, a Ivo je ostal doma. I unda bode nešči bajal da naša Vlada i naši precedniki ne šparajo!!??

Neje da se ja strašno razmem v labodoritanje, ali vam nekaj moram povedati. Kak smo igrali, a i kak smo zigrali to smo vsi vidli, ali verjem da se bodete z menom složili: da smo mi v Brazilo na golu meli golmana (kak je napriliko bil Međimorec Dražen Ladić vu Francuskoj) još bi se dečki goli kopali v Brazilo i čakali nove protivnike. Teško je igrati bez golmana, a mi smo ga meli sam za to kaj je lopto z gola vum jemal. A za to smo ga ne trebali pelati jerbo lopto z mreže more što gud zeti. To smo školo jako drago platili, ali kaj se more ak Niko i jegov brat Robi nikoga nikaj ne posluhnejo. No, najte me krivo razmeti, pak je Srna čuda bole branil od našega Stipice?

Na sam Den antifašizma je precednik Zoki držal govore na vse strane. Nejpredi je govoril v Brezovici de je falil partizane, a unda je odjuril do Jazovke gde jif je kudil, jerbo so brez soda, pravice i brez reda potamanili ljude i hitili jif v grabo. Kaj ve mi, šteri smo poslušali ili čitali jegove govore, znamo je li so partizani bili vredo ili pak so bili brez reda. Najbrž je i vu tomo partizanskomo cvetjo bilo drača i to tem vejč kaj je rat duže trajal. Brzčas pak je nejhuje bilo dok je rat završil, a nešterni so lanca ftrgli , pak jim je nišči ne mogel do nosa doseči i vred jif dotirati. Kuliko vidimo niti 45. je sloboda ne bila tak lepa kak so naši borci, za vrme rata, popevali i senjali o njoj. Bar ne za vse.

Vsi znamo da je negdašji precednik vlade i hadezeovec Ivo Sanader v rešto jerbo je od Mađari zel deset kupčekov mita i prepustil jim je Ino nek delajo žnjom kaj očejo. Oni so tak i delali i mi v Lepoj našoj smo meli jako maloga hasna od te naše nejvekše fabrike. Isto tak nam je poznato da so sosedi Mađari kupili Ino pred nekaj vejč od deset let dok so v lepoj našoj hercuvali esdepeovci z pokojnim Iveko Račanom. Vse glasneše i glasneše se šepetuji da so več unda Mađari “posolili” kak bi po prečeco došli do Ine. A i unda je minister za peneze bil Slavek, šteri je to ve več ne jerbo se je nekaj zameril Zokijo ili pak je nekaj zahuzal. Bo pomalem vse došlo na svetlo dneva, bode pravica vse zahačila, a ne kaj bodo sam jedni v rešto, a ne vsi šteri so meli roke v pekmezo i omastili mustače.

Ratko Čačić je došel z rešta ili kak bi se to reklo, vrnul se z službenoga pota. Vsi znamo da je predi nek je odišel v rešt bil precednik HNS-a i prvi potprecednik Vlade i minister za gospodarstvo. Isto tak se zna da je Vesna Pusić popunila prva dva mesta, očem reči, došla je na čelo stranke i postala je prva potprecednica Vlade, a Ivek Vrdoljakov je postal minister. Neje Ratko preveč dugo bil v rešto, a jegovi so ga (čitaj: Vesna) hitili vum z stranke i tak mo zafalili kaj so došli v debele fotelje, štere jim je on shodil. Tak je to navek, dalko od očiju dalko od srca. Vse je bilo mirno dok se znalo gde je Ratko, ali sam vam ve jako najgerek kaj bo se, itak, pripetilo z narodnjakima, šteri so još dužniki Ratkijo? Je li mo bodo oni isto tak zafalili kak i Vesna i obrnuli mo hrpta ili pak to bode nekak drugač, očem reči, onak kak to Ratko oče? Pred nami je vroče političko leto. Ne sam vroče, nek jako jako vroče!

V Čakovco grado bodo i ovo leto meli skračeno leto, štero bode trajalo sam dobrih dva tjedne. Hajdi toga vsega bode se melo za videti i čuti v Čakovco i to vse za to kratko vreme. Pak što bode skorom vsaki den hodal na nekše kulturne priredbe? No, i neje to vse. Najme kaj, to čakosko leto bode v isto vreme da se igrajo nejglavneše tekme na Sveckomo labodoritaškomo prvenstvu. I rečite mi vi, ali pošteno, je li vi pete na kulturo ili pak na šport, očem reči, labodoritanje. Pak je Svecko prvenstvo vsako štrto leto i zato si nekak gruntam da je trelo to čakosko leto preseliti posle labodoritanja, a predi Prcinkulovoga, jerbo ipak je labodoritanje prva malomeje važna stvar na sveto.

Mi Međimorci ne spimo makar prinas još navek hercuvle kriza, ali mi se nedamo i furt nekaj speluvlemo i rovarimo. Tak vam bodo svoje prvenstvo meli vsi vredneši ogjogasci v Lepoj našoj, štere je pozval Mario Medved, čakoski dogradonačelnik i vodeči međimorski ogjogasec. V isto vreme je v dvorani Graditeljske škole Svecko prvenstvo za junjorke v rokometo, štero je na noge postavil Zoran Vidović, vodeći međimorski “seljak” i zamjenik župana. V Doljnjemo Kraljevco je bilo Svecko prvenstvo vu spidvejo, a isto tak se prepravla i Svecko prvenstvo v ribičiji na Dravi. Nej znati kak se to vse zazvedilo prek naše državne meje, ali so nam ponudili, jerbo mi vse znamo i vse moremo, kaj bi organizerali utješno skupino Sveckoga labodoritaškoga prvenstva za one labodoritaše, šteri so, kak i mi, morali prefletno oditi dimo z Brazila. Kuliko znamo tu bi igrale svecke labodoritaške sile kak na priliko Španjolska, Engleska, Italija, Bosna, Rusija, Portugal i naši “Vatreni.” Kak so mi rekli klošari pre čakoski gracki vuri najbrž bodo tekme počele čim ogjogasci na grackomo stadiono zbavijo vse kaj imajo.

Iščem tajnico. Nesam preveč zbirljiv i zato moja tajnica mora čistam kredno zgledati, mora znati vse ono kaj vidi za sebe zadržati, ali ne mora meti nikše prevelike ili pak previsoke škole. Radno vreme: dvokrevetno.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Pred%20nami%20je%20jako%20vroče%20političko%20leto
i(l) zajna stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine980i
i(l) zajna stranica sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/980/mnovine980i.pdf        (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Radek pak na po(l-)lit(r )ičke špice, slemenu, Slemenu

Na Sljeme – Radek Brodarec, 02:38