(Veni, vidi) vici: Stari dečko

Stari dečko

* * * * *

Zišli so se dva pajdaši, šteri so se jako dugo ne vidli:
–   Jesi se uspel oženiti? – prvo ga je pital stareši.
–   Nesam! Vse puce štere sam dopelal k hiži so ne dobile blagoslov od mame, a na vse zadje sam našel jedno štera je bila ista mama, njo pak je japa ne dal k hiži dopelati.

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.9, rujen 2014. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

Bistrički licitari – Stari dečki, 03:17