Kiseli vuGorki: Je li se splati pamet meti???!!!

Nejbolša hrvaška maturantica je gracka puca, ali ne čakoska nek serjanska, Ivana Tarandek. Kuliko vidimo vse nejbolše v Lepoj našoj raste v Međimorjo, a državni političari, posebno esdepeovci, se zbrčkavlejo z nas. Nejbole so se norca naprajli z serjanskoga gradonačelnika Dražena Srpaka, šteri išče novoga mosta prek Mure zbogradi preveč kamionov vu varoši. Državni političari ne znajo kaj bi naprajli z našom državom, ali se zato norca delajo z Serjančarov, a tam rastejo nejspametneša deca v Lepoj našoj.
Jožek radnik

Kajkavska cajtmašina

Kiseli vuGorki
(V)SE( )ZONA KIS(S)ELE VUGORKOV
Kolovoz i okolo-vozi
IŠLA MAR(T)A Z KOLOVOZA (kolodvora)
Kiseli c(j)elovi, KIS(S-CJ)EL(OV)I, Küsschen-i, kušleci

Međimurske novine, br. 984, 25.07.2014.
e-vundano 28.07.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Je li se splati pamet meti???!!!

Nejbolša hrvaška maturantica je gracka puca, ali ne čakoska nek serjanska, Ivana Tarandek. Kuliko vidimo vse nejbolše v Lepoj našoj raste v Međimorjo, a državni političari, posebno esdepeovci, se zbrčkavlejo z nas. Nejbole so se norca naprajli z serjanskoga gradonačelnika Dražena Srpaka, šteri išče novoga mosta prek Mure zbogradi preveč kamionov vu varoši. Državni političari ne znajo kaj bi naprajli z našom državom, ali se zato norca delajo z Serjančarov, a tam rastejo nejspametneša deca v Lepoj našoj.

Meli smo mi prinas v Hrvaškoj i do ve stupa sramote, ali ve smo naprajli i to, očem reči, napravil je minister dela Mirando Mrsič, kaj bode i od teh stupov nekši hasen. Najme kaj, deli smo na te stupe vse one šteri svojim težakima ne davlejo plače. To je vse lejpo i dobro i pitam vas lejpo, kak vas tak i sebe, je li bodo ve mam posle toga srama i sramote vsi težaki dobavlali plačo. Pak je ne valjda bilo nejglavneše kaj osramotimo one šteri (nebrejo – morejo – nečejo) ne davlejo plače težakaj. Kak i vse prinas, tak je i to čudo trajalo tri dni i ve se več nišči o tomo ne spomina. Niti težaki, niti gazde, očem reči, tajkuni, niti porezniki, niti soci, a i ministro je v pipi vgaslo. Kakši je hasen, itak, bil od teh spiskov na stupu špota i sramote i što je mel (ak) kakšega hasna? Mortik je to još jeden od Sizifovih poslov, šteroga dela naša Vlada? Poreznjaki se brigajo za sebe i jim je nejvažneše kaj bodo gazdi plačali doprinose i poreze, Ministarstvo dela se briga kaj vsaki težak dobi papera, očem reči, obračuna plače kaj bode mogel štrajkati i tožiti gazdo, državni odvjetniki i soci se genejo dok nešči prijavi kaj ne dobavlja plačo ili pak gazdo toži sodo. Vsaki se briga za svoje, a za težaka nišči. Z sindikalcov se vsi norca delajo. A i sami znate kak vam mam zraste cena i da bodete dobili one plače, štere vam je gazda dužen, ak ga bodete da li na sod? Nigdar, a mortik niti unda, jerbo vsaki, pred socima, najde nekšega zgovora i vse obeča tak dugo dok sodec ne veli svojo zadjo. A posle? Posle pak ide vse po staromo, a oslek (čitaj: težak) i dale čaka dok trava zraste.

Navek je bilo tak da so se za deco brigali mamike i tateki, a dok so ovi ne ftegnuli ili ne meli čas, to so delali japice i mamice… A ve so se hapili nekši novi cajti, pak so se za deco počeli brigati načelniki opčina, gradonačelniki, a na vse zadje i župan. Na vse zadje moram pitati: Čija so itak tua naša deca? Pripoveda se da je roditelima voda došla do guta i da več nebrejo vezati kraj z krajom. Kuliko ja vidim tua voda je tam več par let, negda malo više, negda malo niže, sam so jo naši političari stopram ve spazili. Kak nam je ve najempot briga za deco došla na prvo mesto, kuliko znamo ljubezen odnavek ide prek želoca, a pot do vlasti prek dece, jerbo se več dugo spominamo što bode deci kupil knige, a što pak bode deco v školo pelal i to zabadav. Župan je hitil kost načelnikaj i gradonačelnikaj i oni jo ve glođejo i premečejo te drobne peneze v opčinskaj i grackaj kasaj, sam kaj ne bodo hujši od soseda, a sosedi navek vejč imajo, očem reči, bogateši so i vejč morejo dati. No, to je ne vse, i župan bi se ve štel ufurati v te cug, šteri pomaže roditelima i deci jerbo so roditeli počeli faliti (grado)načelnike, a i župano paše da ga nešči fali. Jemo so tua naša deca i te knige pale na pamet, a ve drugi ogrijajo štubleke i pobirajo vrhje. Deca so na urlabo, roditeli isto tak, japice i mamice so na čakanjo, a penezi otkod dojdejo dobro bodo došli. Tuliko nebo došlo kaj bi bilo zviška. Dok nabavimo knige deci, unda pemo dale, nagajat autobusače kaj bodo čim faleše vozili to našo deco v školo. To sam politika more. Ne, malo mi je pobeglo, ne politika, nek političari!

Čim so nametani listeki na stupeke špota i sramote mam je varaždinski labodoritaški savez, šteri vodi Međužupanisko ligo, hitil vum čakoske labodoritaše, šteri od ovoga leta igrajo pod novom conom NK Archea Čakovec. Najme kaj, novi sponzor čakoskih labodoritašov poduzeče Archea je na stupo srama, ne davle plače težakaj, nema peneze, a kak bode unda mogla davati peneze za labodoritaše? Bole to nek da bode onak kak je bilo lani da so čakoski labodoritaši igrali utakmice z sedem- osem igrači, a nejvečpot je igral i oružar, pomočni trener i šofer autobusa, šteri jiv je dopelal na tekmo jerbo je igrači ne bilo dosti. Neso meli peneze niti za kruh i mleko, a ne kaj bi meli za pojačano ishrano. A vsi znamo da dečki lačni i ženi nebrejo nikak labodo nagajati.

Od listeki ministra rada Miranda Mrsića, čuda več ga listeki čakanja v čakoskoj bolnici. Jako malo ga doktorov – specijalistov gde se ne čaka prekpreveč dugo. (Prosim vas lepo, pak kakši je to doktor pre šteromo se ne čaka?) Betežniki tak dugo čakajo kaj več pozabijo na kaj so bili betežni ili pak jim dragi Božek predi vrne zdraviče. Ne znati zakaj tuliko penez davlemo za zdraviče (kaj ne bodem ono dopunsko štibro spominjal), a unda dok nekaj nucaš nejvečpot nebreš dojti na red. Ak falijo doktori, a falijo, ak falijo naše drage i preljubljene sestrice, a falijo, unda se nek minister za zdraviče za jiv pobriga, makar ne zna praf hrvaški govoriti. Nek vsi oni šteri davlejo štipendije študentaj davlejo za doktore, pak bodo deca rajši i leži za doktore študerala i črez šest- sedem let (nejkesneše) bodemo meli dosti svoji doktori. Pak ne moramo, furt i vseposod, na sebi i svojemo zdravičo šparati.

Nejbolša hrvaška maturantica je gracka puca, ali ne čakoska nek serjanska, Ivana Tarandek. Kuliko vidimo vse nejbolše v Lepoj našoj raste v Međimorjo, a državni političari, posebno esdepeovci, se zbrčkavlejo z nas. Nejbole so se norca naprajli z serjanskoga gradonačelnika Dražena Srpaka, šteri išče novoga mosta prek Mure zbogradi preveč kamionov vu varoši. Državni političari ne znajo kaj bi naprajli z našom državom, ali se zato norca delajo z Serjančarov, a tam rastejo nejspametneša deca v Lepoj našoj. Najgerek sam, jako sam najgerek, je li bode Ivana jednoga dneva, kak nejspametneše hrvaško dete, sedela v ministarskoj ili premijerskoj fotelji Lepe naše ili pak jo bodemo poslali v Brisel nek jo Evropa vidi i čuje ili pak je politika rezerverana za one šteri imajo partiske knigice. Nejhuje kaj se nam more pripetiti je to kaj bode došel nešči zvuna i odvlekel Ivano k sej za šako eurov, jerbo se mi nebremo nikak zmisliti gde bi jo nucali.

Tak bar velijo, da je vest dneva, noći, tjedna… kak haenesovci ostavlajo Vesno i bežijo ili letijo k Čačićo. Pak se to znalo čim so Čačića, onak prek noći, hitili vum z stranke. Zna se, vsaki ftič leti vu svoje jato, tam gde so ga navčili leteti i za sebe se brigati.

Vest tjedna ili pak meseca mi je došla iz Hrvaškoga Sabora. Zazvedili smo da se bodo, od septembra, mogli ženiti pederi i lezbače. Čim sam to zazvedil mam mi je opal kamen z srca, šteri je tu čusel još od lanjskoga referunduma da me je pajdašica pobrala na red kak nemam rad vse ljude i žene jednako i da jiv moram meti rad makar imajo i falingo na srčeko. Nebrete veruvati, kuliko mi je mam leži jerbo znamo da se pederi bodo ve sam med sobom parili i ne bodo napastuvali nas druge makar bodemo meli oblečene rozne robače. Za žene z isto takšim občutkima nemam kaj reči jerbo me je ne niti jedna napala, a kaj bi v meni (ili na meni) pajdašico iskala.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Je%20li%20se%20splati%20pamet%20meti???!!!
i(l) zajna stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine984i
i(l) zajna stranica sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/984/mnovine984i.pdf            (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IVAN HRŠAK GDO GOD LJUBI PAMET GUBI, 03:21