(Veni, vidi) vici: (T)uren / Pod gradskum vurum

Pod gradskom vurom
* * * * *

– Prosim vas lepo, bi mi šteli reči kuliko je vur?

– Pak imate tu na stupu štiri vure!

– Baš zato vas i pitam, jerbo saka drugač kaže!

– Unda si poglednite na turen pak bodete znali štera je točna!

 

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.9, rujen 2014. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UPTG Muži(v-kaši)
Zvonimir Dravec “Zastanite vure” – spot, 03:23