Kiseli vuGorki / (Poziv je glasil:) Dojdite vsi na čakosko proščeje, vaše mamrele so več tu!!!

Čakoski gracki oci, a i turistički težaki, so nam kajkaj toga preprajli za glavno čakosko proščeje. Oni slavijo jubilarno pedeseto, a fratri svoje 355. i ne ruom preveč jubilarno. Lepo je vu ove prščejarske dneve prejti po glavnaj čakoskaj vulicaj, cifraste so i pisane kak detelica, a i nudi se vsega kaj si srce poželeti more i oče. Još vejč od toga. Nejlepše so mi mamrele ober glavne čakoske vulice. Jako lejpo, štogod se toga zmislil. No, klošari so se spominali pre čakoski gracki vuri (štera pak dela na vse četiri strane) da falijo plave mamrele. Najme kaj, bar tak naši klošari velijo, esdepeove so črlene, haesesove so zelene, haenesove so pomaranđaste, emdeesove so žute, penzioneri imajo drapnate, za belo znamo da je ne farba, jedino hadezeovci nemajo svoje plave, a vsi znamo da i oni živijo v Čakovco i Međimorjo.

Jožek radnik

Kajkavska cajtmašina

Kiseli vuGorki
(V)SE( )ZONA KIS(S)ELE VUGORKOV
Kolovoz i okolo-vozi
IŠLA MAR(T)A Z KOLOVOZA (kolodvora)
Kiseli c(j)elovi, KIS(S-CJ)EL(OV)I, Küsschen-i, kušleci

Međimurske novine, br. 985, 01.08.2014.
e-vundano 04.08.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Dojdite vsi na čakosko proščeje, vaše mamrele so več tu!!!

Čakoski gracki oci, a i turistički težaki, so nam kajkaj toga preprajli za glavno čakosko proščeje. Oni slavijo jubilarno pedeseto, a fratri svoje 355. i ne ruom preveč jubilarno. Lepo je vu ove prščejarske dneve prejti po glavnaj čakoskaj vulicaj, cifraste so i pisane kak detelica, a i nudi se vsega kaj si srce poželeti more i oče. Još vejč od toga. Nejlepše so mi mamrele ober glavne čakoske vulice. Jako lejpo, štogod se toga zmislil. No, klošari so se spominali pre čakoski gracki vuri (štera pak dela na vse četiri strane) da falijo plave mamrele. Najme kaj, bar tak naši klošari velijo, esdepeove so črlene, haesesove so zelene, haenesove so pomaranđaste, emdeesove so žute, penzioneri imajo drapnate, za belo znamo da je ne farba, jedino hadezeovci nemajo svoje plave, a vsi znamo da i oni živijo v Čakovco i Međimorjo.

Knige za deco so još navek na prvaj stranicaj naših Međimorski novin jerbo se ve, na vse zadje, ne zna je li bodo deca dobila te knige i što bo jif platil. O tomo se spominamo več mesec dni i da se je skorom vse dospomenulo po gradima i opčinama unda je župan negdi došel do penez i ve bode on nabavil nekaj vejč od pol knigi, a ono kaj fali bodo dali gradi i opčine. Političari se spominkuju, a roditeli ne znajo kaj naprajti, jedino so deca ne nervozna jerbo jim je vsejeno što bo jim kupil knige. Sigurno je jeno, deca bodo genula v školo prve dneve septembra i mela bodo knige. Vsi nekak verjemo da bodo županijski večniki zdigli roke za županov predlog, a župan jim bode pošepetnol gde je zmogel peneze. Je li je dobil na lutriji ili pak mo jiv je roda (ili pak nekši drugi ftič) donesla.

Čakoski gradonačelnik Štef Kovač si je zebral Ivičinoga županiskoga šefa protokola, Davida Vugrinca, kaj mo bode došel voditi vse domače i evropske posle. Kak je Štef rekel, takši mo je čovek ruon v Grado falil, a ovi v županiji so se žnjim zbrčkavali. Još je David ne pravzapraf pete meknul z županije, očem reči, još je ne za sobom zapral glavna županiska vrata, a več je župan dopelal nejlepšo voditeljico z čakoske televizije, Matejo Goščiej. No, kak smo, na vse zadje zazvedili, neje Mateja došla pravzapraf delat v Županijo nek je došla kaj pomore pre poslima vu ove vroče letne mesece. Verjemo da župan zna kaj dela jerbo ima on praf, Mateja je čuda lepša i mlajša od Davida. Sam mi nejde v glavo kak je to čakoski gradonačelnik ne videl? A zna se, da on ima oštro (i plavo) oko za ženski svet. Bar tak žene velijo, kak mlade tak i one stareše i iskusneše. A vsi mi, šteri malo duže hodamo po sveto, znamo da žene imajo navek praf kaj se naš moških dotikavle. Verjem da ste znali, mortik ste malo pozabili, pak vam bodem znova rekel: žena si navek zbere čoveka, šteri si posle bode jo zebral. Mi moški smo, kaj se toga dotikavle, za jif mali Ivice. Bez zamere prosim!

I Karinina rit je došla na šekret. Tak bi se moglo reči za štrigovčanko Karino Zamuda, štera je mela svojo menjačnico, pomalem je mejala ljudima oere ( a v Štrigovi ga toga dosrti jerbo so naši brežni Međimorci več hajdig let težaki prek meje v Deželi, a i dale v Evropi), ali joj je to ne bilo dosti, pak je jive peneze rivala vu svoje štomfe i dale što znja gde i što zna z kim mešetarila, tak da je na vse zadje falilo nekaj vejč od dva milijone kuni. Več je dve leti minulo odkak se je to zazvedilo i otkak so Karino prijeli z prstima v ljuckomo pekmezo i ve bode vse to završilo na sodo. Karina je nejpredi zginula prek meje, ali so jo posle našli, a najgerek sam, jako sam najgerek, je li se bodo nasli i penezi? Lefko za Karinino rit, štera bo završila na šekreto, a najbrž i v rešto, ali što bo ljudima peneze vrnul?

Več je tri tjedne minulo otkak so svecki labodoritaši odišli dimo z Brazila, a publika, kak domača, tak i stranjska, se je vrnula svojim vsakodnevnim poslima. No, još dendenes se kibici spominajo, nejvečpot pre gemištecaj i delajo kombinacije kaj bi bilo da bi bilo? Nejbolšega labodoritaša so zebrali, nejbolšega golmana isto tak, zna se i što je bil nejbolši trener. No, ne zna se što je bil nejlepši trener? Mi z Lejpe naše, očem reči, naše žene, one mečejo roko v ogenj ( i to ne sam jeno) da je to naš Niko, šteri se je štimal z svojimi belimi robačami, z svojim nejlepšim nosom i z zglancanom frizurom. Čistam mi je nekak normalno da Švabice rivlejo svojega Joakima, jerbo je on tam nekaj i pokazal. Najbrž smo mi našemo trenero ne rekli da smo ga poslali kaj bode vodil naše labodoritaše, a ne smo ga poslali za izbor mistera. Te naš Šuker, kakši je več je, sam je pobegaval za Severinom kaj mo ne bode pobegla, pak je Nikijo pozabil reči zakaj mi pravzapraf putujemo v Brazil.

Da smo več kod ženi, štere so bile v Brazilo, moram vam reči da so i drugi labodoritaši meli svoje žene, a ne sam naš labodoritaški bos Davor Šuker. Vsi znamo da je predi naše zadje tekme došel Šuker v slačionico skupa z Severinom, a posle smo vidli da so se naši labodoritaši vlekli po igrališto kak da jiv je nešči pregajal celo milo noč. Isto tak vsi znamo da je prva puca Dojčlanda, Angela Merkel, došla v slačionico svojih labodoritašov predi finalne tekme z Argentinom, a jeni labodoritaši so leteli po igrališčo i ritali so kak da jim je kerozina dala za piti. Nebrem razmeti je li je to razlika izmeđo Angele i Severine ili pak nekši vrag mora biti v švapskim labodoritašima za šteroga naši dečki neznajo?

Dok smo več pre Severini, sam da pofalim čakoskoga gradonačelnika šteri jo je dopelal v Čakovec na glavno proščeje za Prcinkulovo. Čim se to zazvedilo vsi se več prepravlamo kaj jo pemo glet i poslušat i da vidimo kaj je od nje ostalo posle Brazila. Najte me nikaj zbočki gledati, pak i sami znate kakše so vručine i sparine bile v Brazilo, a i za jenoga pajdaša se pripoveda da je dosta teški čovek, tak da je to vse trelo zmagaditi. Vsi koji hodajo, očem reči, hodamo v cirkvo i nesmo na proščejo sam pod šatoraj, znamo da se za Prcinkulovo more zmoliti oprost za vse ono kaj smo v živlejo zahuzali, pak sam zazvedil kak je za to čula i Severina i došla je na proščeje popevat, a posle bode odišla na spovet k čakoskomo gvardjano i župniko, patro Stankijo, i tak bo si shodila oprost od svih onih grehov za štere i mi znamo, a i za sve one štere smo ne vidli.

Čakoski gracki oci, a i turistički težaki, so nam kajkaj toga preprajli za glavno čakosko proščeje. Oni slavijo jubilarno pedeseto, a fratri svoje 355. i ne ruom preveč jubilarno. Lepo je vu ove prščejarske dneve prejti po glavnaj čakoskaj vulicaj, cifraste so i pisane kak detelica, a i nudi se vsega kaj si srce poželeti more i oče. Još vejč od toga. Nejlepše so mi mamrele ober glavne čakoske vulice. Jako lejpo, štogod se toga zmislil. No, klošari so se spominali pre čakoski gracki vuri (štera pak dela na vse četiri strane) da falijo plave mamrele. Najme kaj, bar tak naši klošari velijo, esdepeove so črlene, haesesove so zelene, haenesove so pomaranđaste, emdeesove so žute, penzioneri imajo drapnate, za belo znamo da je ne farba, jedino hadezeovci nemajo svoje plave, a vsi znamo da i oni živijo v Čakovco i Međimorjo. Vse je za prepravleno za proščeje, sam so se gracki oci i turistički težaki ne pobrigali za vreme. Tuliko mladih ljudi je prepravlalo to proščeje, čuda jiv je i gracki upravi, a nišči kaj bi se pobrigal kaj bi to razvedril, očem reči, restiral te črne oblake ober Čakovca. Kuliko vidimo i znamo Čakovec ima dosta potencijala i za takše posle. Kaj se bo znalo i ne bo pozabilo za kleto.

Vsi smo najgerek kaj so se, itak, spominali Ivo Josipovič, precednik Lejpe naše na odlasko, Radimir Čačić, političar v povatko, naš međimorski župan Matek Posavec i Sandra Herman, zamjenica župana na urlabo v goricaj pre vinskomo mahero i profesoro Franceko Lovreco na zestanko šteri je ne bil? Nišči je ne bil v goricaj pre našemo Franceko, očem reči, vsi so bili sam ne skupa. A Francek je bil z vsakim. Ve vse znamo: vsaki je svoje rekel Franceko, a on je vsakomo dal kaj ga ide. Kuliko vidimo vu temo političkomo lanco gazda Francek je nejglavneša karika i jedino bi on mogel vse znati. A dok de te vsi jempot znova zidejo, unda bodemo vsi vse znali. I vejč odo toga. Tre sam malo počakati. Bar cajta imamo dosti.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Dojdite%20vsi%20na%20čakosko%20proščeje,%20vaše%20mamrele%20so%20več%20tu!!!
i(l) zajna stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine985i
i(l) zajna stranica sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/985/mnovine985i.pdf             (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gabi Novak – Šestinske Ambrele (Krapina 2010) Popevke zanavek HQ, 04:19