Ide Rega preko brega AD 2014

Projektlin Regionalnoga teatra, cil teroga je da se stvaralaštvo pučke teatrov i družin znova „spusti“ med narod i da se z tem oživi skroz zamrlo kulturno živlejne v večine male naselj, ovu sobotu bu se istodobno realizeral v dvanajest gradov i naselj širšoga ivajnskoga kraja.

* * * * *

 

”Ide Rega preko brega”

Piše Dražen Hočurščak, 2014-11-15

Projektlin Regionalnoga teatra, cil teroga je da se stvaralaštvo pučke teatrov i družin znova „spusti“ med narod i da se z tem oživi skroz zamrlo kulturno živlejne v večine male naselj, ovu sobotu bu se istodobno realizeral v dvanajest gradov i naselj širšoga ivajnskoga kraja. To znači da bu, pod duhovitem motom “ Ide Rega prek brega”, v Ivancu, Radovanu, Salinovcu, Margečanu, Lepoglave, Kamenice, Višnjice, Rinkovcu, Bednje, Cvetlinu, Vrbnu, i po prvi put v Podrutam na novomarofskomu području, istoga dana, v ranem večerem vuram, odnosno ob 17, 18 il 19 vur predstave održalo devetnajest pučke teatarov i srodne družin z Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Koprivničko-križevske i Belovarsko bilogorske županije.

Program počimle ob 17 vur v Radovanu v dvorane tamošne Osnovne škole de buju predstave zvele Dramska grupa KUD-a Molve i Teater vučitelov z Kapele. V isti cajt v školske dvorane v Kamenice predstave buju održali KUD Goričan i Vudruga žen “Preslica” z Sračinca. V ognodušne (vatrogasne) dvorane v Cvetlinu v te cajt predstave buju  zvodile Glumačka družina KUD-a “Ivan Vitez Trnski” z Novigrada Podravskoga i KUD Belica.

Večina predstav počimle ob 18 vur. V te čas buju se v dvorane osnovne škole v Salinovcu predstavili KUD Strahoninec, ter “Žensko kazališče” z Gornoga Jesenja. V Margečanu bu v te cajt tri predstave zvel “Lepoglavski pušlek”, a v školske dvorane v Višnice predstavil bu se KUD Goričan i Vudruga žen Preslica” z Sračinca. V Društvenomu domu v Rinkovcu nastupalo bu “Društvo žen z Gornoga Kralevca i KUD Cestica, a v Osnovne škole v Vrbnu predstave buju zveli Amatersko dramsko kazališče Sveti križ Začretje i Glumačka družina KUD-a “Ivan Vitez Trnski” z Novigrada Podravskoga, dok bu se v dvorane osnovne škole v Podrutam predstavil KUD “Naša lipa” z Tuhla, ter Vudruga žen občiine Sveti Đurđ.

Ob 19 vur v Kino dvorane v Ivancu počimle program v teromu buju nastupali Dramska družina z Dolnoga Kralevca i KUD Strahoninec. V kino dvorane v Lepoglave nastupali buju KUD “Lipa” z Gornoga Mihalevca i “Katruže” z Ivanovca, a v osnovne škole v Bednje predstave buju zvele Dramska grupa z Kotoribe i Amatersko dramsko kazališče z Svetoga Križa Začretje.

V sakomu gradu i naselju održale buju se po dve predstave, a nakon toga v Ivancu bu zajedničko družejne se zvođačov i bandov. Medijski pokrovitel Rege je Radio Ivanec“, teri bu v svemu programu i direktno prenašal predstave tere se buju zvodile v ivajske kino dvorane.

* http://www.radio-ivanec.hr/

http://lepoglava.net/kultura/vijesti-iz-kulture/kazaliste/1116-ide-rega-preko-brega

* * * * * *

Regica, 06:07
(na Cvetnomu semlu v Ludbregu AD 2007)