Božečji (Božični) koncertlin OSS-Buševec i gostov v Buševce

23.12.2014. Božečji (Božični) koncertlin OSS-Buševec i gostov v Buševce

Preštimani,

Ogranek “Selačke sloge” Buševec Vam oče z svojem Božečjem (Božičnem) koncertlinom zaželeti blagoslovlenoga, čestitoga Bogeka (Božiča) i sako dobro v novomu letu 2015.

 Pridružete nam se na koncertlinu v Cirkve Svetog Iviča (Ivana) Krstitela v Buševce 23.12.2014. tork ob 19,30 vur.

 Koncertlin buju izvele Vokalna “A” i  “B” grupa, ter tamburaška “A” grupa OSS-a Buševec vuz goste “Sin(ov)e atara“.

 Vuživajte skup z nami v prekrasnem Božečjem (Božičnem) pesmam ze se krajov Lepe naše i doživete Bogeka (Božiča) na poseben način.

 Mnogi naši verni gosti teri dohajaju v Buševec več leta, vele:
 “Ak neste slušali Božečji (Božični) koncertlin OSS-a Buševec, onda kak da neste slavili Bogeka (Božiča)”.

Dojdete i uverite se sami zake je Božečji (Božični) koncertlin v Buševce neke posebnoga.

 Očekujemo vas z radostju.

Upravni odbor OSS-a Buševec

* * * * * * * * * *

Sinovi atara Ivica Brandibur – by Darko Posavcic, 04:37