Blago(o)slovleno nôvo leto MMXV

Naj Vam Božič bu lep kot roža,
išče bolše, kot dve, tri, četiri …
Nova naj Vam vsega donese,
za Vas delali sreče zviri.

(prof. Željko Funda, Vžd.)
 

* * * * * * * * * * * *

Na tom Mladom letu veselimo se,
mladoga Krala (- vele jeni, staroga Predsednika / novu Predsednicu – morti pripovedaju drugi) mi molimo.
Daj nam Bog zdravje, k tomu veselje,
na tom mladom letu sega obilja!

* * * * * * * * * * * *

Lubitelem tradicionaloga (načina gratulerajna):

Blago(o)slovleno nôvo leto MMXV!
Na tomu mlâdomu letu …
… děj nam Bôg picekôv, racekôv, (stâre v fôrme, ter nôve) Kôs-teličov, ….

Staro leto
Gospodari zadrug itali su jabuke v zdence da se posvete. Dečki bi znali dojti pod  obluk i sve zebranice čestitati Novo leto i daruvati jabuku.
V novešu dobu zvečera na bale (zabave) dečki bi kupuvali jabuke i daruvali svem zebranicam, ali i nijovem pajdašicam da im nabu nevugodno.
Ob pol noči strelali bi z puški il kubur.

Mlado leto
Na Novo leto ranoranili su da buju prvi na zdencu “jagmili” (žurili se i rivali se)  zadrugari do bu prvi zvlekel z vodum v kante ze zdenca jabuku. Do bi ju zvlekel, povedal je:
“To je sveta jabuka” i razrezal ju i sem dal da ju jeju kak bi imali zdravo grlo.
Na Novo leto poželno je bilo da na-te den prvi strajnski gost, čestitar, f-iže bu muški ke je donošalo sreču. Kak i na Bogeka (na Božič) si zdravi zadrugari su murali iti k-meše ak je bila v Buševcu v Buševec i na poldešnu mešu” (v) Vukovinu.
Kojnske foringe pak su hitale (žurile se) v Vukovinu, a posle meše galop, do bu prvi došel domom v Buševec.
Na-te den si su pozorno slušali posle propovedi statističke podatke z župne
matice rojene i mrle, kuliko je prešloga leta mrlo župlanov, a kuliko rojeno, za sako selo posebno. Vu-tu dobu natalitet (priraštaj) je v vekšine sel navek bil vekši od mortaliteta (smrtnosti) stanovništva.
Kovačevičova zadruga bila je sako leto se brojneša.

Zvir: Josip Kovačevič: Obitelska zadruga plemenite Kovačevičov
http://www.forumgorica.com/tradicija/zivlejne-v-turopolske-obitelske-zadruge/msg53710/#msg53710

BOŽIĆ U GORICI, FA ŠILJAKOVINA, ZDRAV KRALJ MLADI, 27 12 2011, 02:16

Zdrav Kralj mladi Jezuš dragi porođen vu štalice,
od Device sigdar čiste položen vu jaslice.

Koga nebo zemla, morje, preseći ne moreju,
sada oslek ino volek med se zeti moraju.

Pohodite malo dete rođeno od Device.
Ovde plače, ovde jafče, ležeči na slamice.