HR.isto.s se rodi(l) / Proturéčnosti vuspostavě Hrvatskě pravoslâvně cirkvě

Pravoslâvno-julijânski Bôgek (Bôžič) znovič sě zrodil na denešni dân
(on pak, ně samo, rimokatolički, gregorjânski, věč višě od dvâ tjědně cica).

Kr(i)stjanem teri (pravo)slâvě Božiča (Bogeka) po c(es)arskomu julijânskomu kalendâru, čestit.ka:
Hristos se rodi(l)!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HR.isto.s se rodi(l).
Isti smo rod.
Gens una sumus*.
(rěkli bi šah.isti)

* slogan mednârodně šahôvničkě organizâcijě

Vuz pravoslâvni Božič:
Proturéčnosti vuspostavě Hrvatskě pravoslâvně cirkvě

http://trnac.net/2013/01/13/proturecnosti-vuspostave-hrvatske-pravoslavne-cirkve/
http://www.forumgorica.com/obitelj-i-drustvo/hrvatska-pravoslavna-cirkva/msg53786/#msg53786

Markov trg: Prvi javni nastup episkopa Hrvatske pravoslavne crkve Aleksandra, 59:52