Rezultati glas(ovir)ajna: Imamo precednico i to fajno!

Ivo je svoje odigral, a ve pak nam bode Kolinda povedala i pokazala kaj ona zna i more.

* * * * *
Međimurske novine, br. 1009, 16.05.2015.
e-vundano 19.01.2015.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Imamo precednico i to fajno!

Ivo je svoje odigral, a ve pak nam bode Kolinda povedala i pokazala kaj ona zna i more. Ne bi se štel mešati vu šteroj ste vi polovici sela, očem reči, Međimorja i komo ste svojega glasa dali, ali denite roko na srce i priznajte da je Kolinda ipak čuda lepša od Ivija. A i čuda je mlajša, govori šest jezikov, a jedina joj je falinga kaj ne zna v klavir igrati. Pak nebrejo vsi v klavir igrati, bila bi prevelika stiska, a i klaviri bi sfalili.

Minuli so izbori, minul je prvi krug šteri je bil pre krajo lanjskoga leta na samo herodešovo da so Ivek Sinekov (čitaj: Sinčić) i doktor Kujundžić odišli po riti k meši, a Ivo i Kolinda so dobili novo šanso na početko novoga leta. Minulo nedelo smo znova hodali glase davat i kuliko smo vidli mi Međimorci smo pak glase potepli. Ne vsi, ali skorom vsi. Najme kaj, oni trifrtalj šteri so svoje glase dali Ivijo so f kmico vritnuli, a oni frtalj šteri so zebrali mlajšo i lepšo, očem reči, precednico, jivi glasi se računajo. Mogel bi reči da je vejč moških hodalo glase davat i zato smo zebrali precednico, jerbo da ga vejč ženi išlo brzčas bi one znova zebrale Ivija. Tak je bilo v Hrvaškoj, a prinas v Međimorjo, gde žene držijo se štiri vogle v hiži, so i one išle glase davat, a dosti moški je ostalo doma hižo paziti i ogja kurit. Kak bilo da bilo, precednico smo zebrali i ve se znova morejo spominati levi i desni, Ivijovi i Kolindini, očem reči, esdepeovci i hadezeovci, šteri so se ove dva tjedne, med dvemi krugi, gledali zbočki i prek nišana. Ivo je svoje odigral, a ve pak nam bode Kolinda povedala i pokazala kaj ona zna i more. Ne bi se štel mešati vu šteroj ste vi polovici sela, očem reči, Međimorja i komo ste svojega glasa dali, ali denite roko na srce i priznajte da je Kolinda ipak čuda lepša od Ivija. A i čuda je mlajša, govori šest jezikov, a jedina joj je falinga kaj ne zna v klavir igrati. Pak nebrejo vsi v klavir igrati, bila bi prevelika stiska, a i klaviri bi sfalili.

Kaj ne bodete rekli kak ja zmišljuvlem kak so se i naši Međimorci med sobom svadili vu ove predizborne dneve. Svaje so bile med pajdašima, pajdašicama, vu familiji, a i po krčmaj so se posvadili pajdaši šteri več dvajsti let skupa pijejo. Morem vam reči da ga jedino svaje ne bilo v bregima v goricaj. Tam so vsi bili za čisto vino i za Ivija! Tak vam dva pajdaši skup delajo več dosti let, a ve se pripetilo da je mlajši bil za Ivija, a stareši za Kolindo. Vsaki je na svojemo stolo mel sliko svojega liblinga. V četrtek, pred drugi krug, je stareši našel svojo Kolindico v korpici za smetje. Ve vidite na kaj je to došlo? To je huje nek da so se sfadili okoli ljubavnice. Kuliko znam, Kolinda je znova na stolo, a verjem da bodo pajdaši zakopali ratno sekirko i ak to ne bodo mogli v Čakovco unda bodo odišli v Sveti Urban ili pak Banfi i tam v pelnici, pri lagvu, vse zagladili. Pak je ne politika zmišlena za to kaj bode svadila ljude, nek zato kaj jif bode pomirila.

Bila vam je minulo soboto i nedelo moja Teca Franca pre svoji sestri, a moji drugi teci, Malči v belom Zagreb grado. Kak več obedve imajo dosti mehina na plečima, očem reči, več skorom osemdeset let se poteplejo po ovomo sveto, pak vam nebrejo preveč dugo spati nek se zaron stanejo i to predi nek kokot zakukuriče. Tak so se i v minulo nedelo stale nekaj predi od šeste vure i odišle so se špancerat po Zagrebo. Zagreb i Zagrepčanci so spali, a pasal jim je i friški zrak. Kak teca Malča stanuje blizo Kameniti vrati dospomenule so se kaj odidejo do Marijice i zmolijo nekaj za sebe, svojo deco, vnuke, prevnuke i drugo rodbino. Dok so došle čistam blizo spazile so gospona Ivija kak se molil Marijici najbrž nek mo pomore kaj izbore dobi. Znate kak je to, pomalem so tukle zadje vure, odborniki so se več pomalem doma lišpali predi nek bodo otprli vrata biračkomo telo, pak si je i Ivo gruntal: A kaj ak Božek ipak postoji? I črvek mo je ne dal mira, pak se je rano vjutro i stiha dosmickal do Marijice kaj joj pošepetne par lepih reči kaj mo ona pre svojemo sineko Jezušu zmoli sam još jenoga mandata. Kak smo vidli, ipak je to bilo prekesno. Neje niti Božek Ivijo vse pozabil ono kaj ga je ne priznal. A što zna kak bi bilo da je Ivo došel za Božić? Vsi znamo kaj je Božek napravil z sinekom razmetnim, a kaj z desnim razbojnikom na Kalvariji. Isto tak znamo kak so prešli težaki šteri so delali v Božekovom vinogrado!!!? Brzčas je ipak malo predugo čakal!!!??

Minuli tjeden smo opslužavali Spomendneva na jezerodevectodevetnajsto leto da smo zanavek odišli od Ugarske i vrnuli se svoji majkici zemli. Ovo leto se je to opslužavalo na vse strane: počelo je od Macinca, gde se je rodil Ivek Novakov, pak prek Vratišinca gde je živel i delal Vinci Žgancov, v Čakovco na grobjo gde počivlejo Ivekove kosti, v Prelogo smo zafalili velečasnomo Đureko Lajtmano za vse ono kaj je on napravil za nas Međimorce i naše Međimorje malo. Den je završil v čakoskoj Šajerici de je nejpredi otprta izložba o Međimorjo i Međimorcima v Prvomo sveckomo rato. Bilo je vsega, došla je i kulturna ministrica i potprecednica Sabora je bila tu, a sam ga nas Međimorcov bilo jako malo, očem reči, malo vejč kak nika. Zabadav se naši političari muočijo kaj nam složijo dobroga programa ak mi nikam ne dojdemo. Moram pofaliti ravnatelico škole z Macinca, štera je dopelal svoje navučitele makar je to bilo vjutro zaron, a i mraz je ščipal za obraze, a to sam nigdi drugdi ne videl : niti Vratišinco, niti v Priloko, a niti pak v Čakovco. Kak da je Spomenden sam za političare, ljude z Matice, družbe “Braća hrvaškoga zmaja”, Zrinske garde, a nikoga drugoga se to ne dotikavle. V Šajerici je, ruon tak, bilo puno premalo ljudi, niti so vsi stolci ne bili zavzeti. Čuda je zastupnikov i načelnikov falilo, županijski večnici so, isto tak, ne meli čas dojti, a o ravantelima pučki i sredji školi da i ne govorim. Vsaka čast onima šteri so bili! A kak bodo došli navučiteli i navučitelica da ravnateli ne dojdo. A kak bodemo mi deco navčili kaj je to Spomenden, ak mi sami ne dojdemo. Vsaki od nas se zmisli svojega rođendana, a i fešto napravi. Kakšo takšo! Ali naš falačec zemlje med dvemi vodami, naše Međimorje malo si je ne zaslužilo kaj bi mi došli i vuro dve deli na stran za roden kraj. Da so naši stari i još stareši isto tak gruntali 1919. leta mortik bi još dendenes bili v Ugarskoj.

Ne znati kaj se Zvonkec Bartoličov zameril svojim Dobrovčancima i to ve dok je hmrl. Dugo sam ga znal i navek se je falil z svojim rodnim krajom i svojom Dobravom, a ve mo oni nečejo postajti spomen-pločo na školo. A Zvonkec je ne bil makar što. Bil je profesor, doktor, znanstvenik, pisac, akademik, a i robijaš, odgulil je na Golomo otoko skorom dve leti. Nej znati kakše je, itak, falinge mel kaj mo Dobrovčanci nebrejo to pozabiti. Mortik je bil na krivoj strni, očem reči, v krivoj stranki i neje bil partizan, jerbo jegov sosed z Kotoribe, Joža Horvatov, ne da je dobil pločo nek i celo školo. Tre lopto spustiti na zemlo i dati Zvonkeco kaj si je za svojih osemdeset let zaslužil. Jemo več nikaj ne tre, ali tre poštuvati ljude šteri so celo svoje živleje delali kaj bode nam i našoj deci bole.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Imamo%20precednico%20i%20to%20fajno!
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine1009i
Aktuelni broj i rajneši su (i) sim:
http://www.mnovine.hr/informacije/2/issuu.com/mnovine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Špancerala se fajna Kolinda…
… nega grofa, ni cesara, kojemu bi veru dala.

Vlado Kreslin in Lidija Bajuk – Šetala se lepa Mara, 03:53