Kam bo suza nek na oko (okolo-naokolo) / TON(ČEK ZE) “ZVON”

Kak vsaki ftič vu svoje jato leti, tak se je i on vrnul sem, očem reči, tua otkod je odišel. Vse bi to bilo vredo i vsi mi bi bili sigurni kak je i patro Željkijo (isto kak nam Međimorcaj) nejlepše v Međimorjo, ali nej, jemo je nejlepše bilo v Našicama, a to mortik zato jerbo je tam bil skorom duže nek v Čakovco i Međimorjo. Ve je tu prinas i mogel bode, črez dve-tri leti reči je li mo je zapraf bilo nejlepše v Našicama ili si je nekaj premislil.

Crkva sv. Nikole Biskupa

* * * * *

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
VSESVETČAK (VETERNJAK, ZIMŠČAK, STUDENI) 2014.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Kamo bo suza nek na oko

Nebrem razmeti da nekomo more biti lepše negdi drugdi nek v Međimorjo, a vsi znamo da je Međimorje nejlepši falaček zemle na sveto, šteroga je Božek za sebe ostavil, a unda smo ga mi Međimorci natentali, očem reči, od Jega zmolili i ve žnjim hercujemo. Mi se z Međimorjem štimamo i vsima govorimo da je to raj na zemli i zato nebre nigdi drugdi biti lepše nek je v rajo. Bar si ja tak nekak gruntam. Adam i Eva so se zbrčkavali z raja i vidli ste gde so završili!

Zadnjipot sam pisal o tomo kak je došlo do promjeni med čakoskim fratrima i patrima, tak da nam je vsima poznato da je cugle vlasti vu Župi Svetoga Mikloša biškopa i čakoskomo samostano, očem reči, kloštro ili kak se to po vanjskim župama veli, farofo,  prevzel, očem reči, postavlen za gvardjana pater Željko Železnjak. On je ne sam nejglavneši i prvi v kloštro nek i v cirkvi, kaj znači da je i gvardjan i župnik. To je nej ruom mali terh za jednoga patra, ali ak znamo da je pater Željko bil minulih osemnajst let v belom Zagreb grado i to na Kaptolo, nejpredi kak ekonom, a unda kak nejglavneši, a to znači provincijal, unda je za jega gospodariti z čakoskim kloštrom i patrima šteri so tu na službi, a isto tak biti na uslugi vsim čakoskim vernicima, kak onima šteri delajo stisko v cirkvi, tak i onima šteri retko ili pak niti unda ne dojdejo, prava sitnica. Nebrem razmeti kak mi je to pobeglo kaj sam vam ne rekel da je pater Željko naših šumici listek, očem reči, da je z Strahoninca i otod je odišel za patra pred jeno četrdeset let, a kak vsaki ftič vu svoje jato leti, tak se je i on vrnul sem, očem reči, tua otkod je odišel. Vse bi to bilo vredo i vsi mi bi bili sigurni kak je i patro Željkijo (isto kak nam Međimorcaj) nejlepše v Međimorjo, ali nej, jemo je nejlepše bilo v Našicama, a to mortik zato jerbo je tam bil skorom duže nek v Čakovco i Međimorjo. Ve je tu prinas i mogel bode, črez dve-tri leti reči je li mo je zapraf bilo nejlepše v Našicama ili si je nekaj premislil. Nebrem razmeti da nekomo more biti lepše negdi drugdi nek v Međimorjo, a vsi znamo da je Međimorje nejlepši falaček zemle na sveto, šteroga je Božek za sebe ostavil, a unda smo ga mi Međimorci natentali, očem reči, od Jega zmolili i ve žnjim hercujemo. Mi se z Međimorjem štimamo i vsima govorimo da je to raj na zemli i zato nebre nigdi drugdi biti lepše nek je v rajo. Bar si ja tak nekak gruntam. Adam i Eva so se zbrčkavali z raja i vidli ste gde so završili!

No, kak bilo da bilo, čim se pater Željko znova udomačil prinas vu Čakovco mam je naše konfratre, a konfratri so vam subraća, očem reči, kak bratići našim fratrima, otpelal v Našice nek vsi vidijo gde je jemo bilo nejlepše. Morem vam reči da so ga tam z veseljom dočakali, makar je zdavnja odnod odišel. Dok smo se dopelali v dvorište našičkoga kloštra, a šteri je polek cirkve Svetoga Tončeka (mojega imejaka) kak i ova naša nova cirkva na čakoskomo Jugo, vrata so bila širom otprta, pes je ne bil puščeni, a prvi šteri nas je dočakal je bil našički gvardjan, pater Zoran. Morem vam reči da nam je tam bilo jako lepo, lepo so nas prijeli vsi fratri, a posebno konfratri (bili so tam i subraća z Osjeka), a žnjim je bil i gradonačelnik. Mam nam je cena zrasla. Pozvali smo mi i jif k nam v Čakovec, v Međimorje da vidijo kak je to pravzapraf v rajo zemaljskomo, ali najbrž smo jim ne mogli obečati da jif bode dočakal i naš čakoski gradonačelnik jerbo on dojde v cirkvo dok ima čas, a nebremo znati je li bode ruon te den mel čas. Kaj reči, ipak je patro Željkijo Našice ostalo v srco i zato nas je nejpredi tua otpelal. Kam bo suza nek na oko!!!!?

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.11, studeni 2014. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00
http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Dej mi, Bože (joči sokolove)
ZAČARANA MOČVARA – Dunja Knebl i gosti: Dej mi, Bože, 03:13