V deset lijet Krapinsko zagorska županija zgubila cijeli jen Zabok

kzž donacija

Od 2001. ljeta pak do popisa stanovnikov 2011. ljeta Krapinsko – zagorska županija je zgubila več od 10 000 ljudi kaj je zaprav gradić veličine Zaboka. Kaj bi se zastenavile takve odumiranje županija pomaže na kaj kakve načine. Tu je prije svga otpiranje  novih radnih mjesta, davanje stipendij učenikima i studenatima a tu je i pomoć roditeljima novorođene dece. Isto tak županija pomaže i v opremanju rodilišta v Zaboku.

Krapinsko-zagorska županija donirala je novi CTG uređaj odjelu ginekologije Opće Bolnice Zabok teroga je prijel prim. dr. sc. Rajko Fureš, voditelj odjela ginekologije i porodništva OB Zabok. Vrijednost aparata je 18.585 kuna i županija je za njega sama dala se peneze. lani je doniran ginekološki stolac i saki put se dogovara s vodstvom bolnice donacija tera treba za kvalitetneši posel. Donacija tera bu za ljet edan bu v opremanju odjela a županij abu kupila i novi ginekološki stol.

Uređaj teri su donirali ove ljete pokazuje otkucaje detetov asrca dok ga još majka nosi i pomaže im kaj moreju biti bez brige jer je dijete zdrave.

Se ove pomoči za povećanje broja dece tere poduzima Krapinsko-zagorska županija ideju prema tomu da mladi ostaneju v Zagorju. Vu te mjere su uključene i nove ceste, struja i voda, plin, a isto tak i dječji vrtići i škole jer ljudem treba osigurati da moreju lijepe živeti na našim Zagorskim bregima.

bolnica rodilište ctg