Održana 1. izvještajna skupština udruge Sv. Marta

sv. marta 2

V nedelju 22. veljače vu Vatrogasnomu domu DVD-a Zabok zbavljena je godišnja skupština udruge Sveta Marta. Uz članove Udruge na skupštine su bili i Žarko Ivančić teri je predsednik Gradskoga vijeća Zaboka, bil je tu i zabočki župnik Marijan Culjak kak i predstavnici drugih udruga tere djeluju na području grada Zaboka.

Uz one kaj se več dijela na skupštinama, podnošenje izvještajov o radu i financijama i njihovomu prihvaćanju, na skupštine se vodil spomenjek i o usugušavanju Statuta udruge z novim Zakonom o udrugama.

Udruga Sveta Marta se bavi očuvanjem tradicije zagorskoga čoveka čez djielanje ručnih radova, starinskog nakita od kaj kakvih materijala i rožic od krep papira.

Na skupštini su podeljene zahvalnice gostima, članovima udruga kakti i sijem pridonosečima kaj pomažeju rad udruge. (NK)

sv. Marta 1