Međimorje malo, kak si lejpo črleno

          Tu me moja draga partija zarobila,
tu me ona prva v Kumrovec vodila.
Za drugove glasa davat vučila,
za črlene glasa davat navčila.

* * * * * * * * * *


Cirkva sv. Mikule Biškupa v Čakovce negda. Fototeka Srećka Pospišila

* * * * * * * * * *

 

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
MALOBOŽIČNAK (PAVLOVŠČAK, PREZIMEC, SEČEN) 2015.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Međimorje malo, kak si lejpo črleno

Tu me moja draga partija zarobila,
tu me ona prva v Kumrovec vodila.
Za drugove glasa davat vučila,
za črlene glasa davat navčila.

Ma, kuliko vidim, zabadav ja vam govorim. Ak vam vejč govorim huje je. Tak je zišlo i z ovim davanjem glasa za precednika Lejpe naše. I v nedelo na herodeševo, v prvomo krugo, smo mi Čakovčanci i Međimorci nejveč glasov dali Ivijo, a još huje je bilo, očem reči, još bole črleno v drugomo krugo. To nedelo smo mi Čakovčanci počrleneli od glave do pete, od vuh do maloga prsta. Nebrem veruvati kakši smo to mi ljudi, hodamo v cirkvo, verjemo da naš dragi Božek postoji, prosimo ga nek nam pomaže vu vsim našim nevolama, a dok zidemo vum cirkve odidemo prek vulice, vse pozabimo i damo glasa za črlene, očem reči, Ivijo, šteri ne dela stisko v cirkvi, šteri se fali kak on zna da Božek ne postoji, jerbo ga je tak jegov japa vučil. On je, kak sam vam i zadjipot rekel, nezerenoš, a mi smo se na zadjemo popiso svekolikog međimorskog pučanstva zapisali i pofalili kak verjemo v Božeka i hodamo v cirkvo. Nesmo i mi unda farizeji, jedno pripovedamo i delamo dok smo z pajdašijom i v cirkvi, a drugo delamo dok smo sami. Kak more nezerenoš Ivo biti bolši od Kolinde štera hoda v cirkvo i verje da Božek postoji. Pak zakaj nam je navek nešči drugi bolši od naši ljudi i ženi z cirkve? No glejte, mortik so i ovi črleni dobri ljudi, lepo govorijo, lepo se oblačijo, lepo igrajo v klavir i popevlejo, ali so črleni, pak unda nebrejo biti naši. Jempot bi več morali prepoznati svoje, a ne kaj furt hodamo glase davat z figom v žepo. Vsa je sreča kaj so naši sosedi z Hrvaške drugač mislili kak mi i glase dali Kolindi tak da bodemo ve meli precednico, a ne precednika. To je vse vredo sam me ve moji pajdaši i rodbina z Hrvaške zove kaj je to z menom, kaj je to z nami i zakaj smo glase dali za črlene? I kaj jim ve nek velim? Kaj? Ak niti sam ne znam kaj se to pripeti v našaj glavaj dok primemo olovko v svojo desno roko, a izbornoga listeka v svojo levo roko i unda z desnom rokom zaokružimo levoga, očem reči, črlenoga. Gda bi si namiril svojo dušo i da bi si nekak vrnul mira v svoje srce spopeval sam jedno pesmico, štera se je počela popevati navečer posle izborov i još dendenes se popevle.

Međimorje malo, kak si lejpo črleno
klinčekima si ti meni ograjeno.
Međimorje malo, kak si lejpo črleno,
klinčekima si ti meni zasajeno.

PRIPEV
(popevle se posle vsake kitice, a popevlejo sam črleni):
Tu mi Božek živjet daj,
tu je mojga srca raj… (3x)

Tu me moja draga partija zarobila,
tu me ona prva v Kumrovec vodila.
Za drugove glasa davat vučila,
za črlene glasa davat navčila.

Nasred Međimorja potok Trnava,
polek potoka rasla potočnica plavetna,
nit potoka, nit potočnice plavetne,
vseposot cvetejo sam rože črlene.

Tuliko za denes, moral sam vam to spopevati, makar mi je v duši i srco nej bilo lefko. Bode bolše, ak ne predi dok  Kolinda dojde.

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVIII, br.01/02, velača 2015. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00

http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Anđela Potočnik – Međimurje malo kak si lepo ravno, 02:49