Pripizzdek: pripit-zet, pribit-zet il nekteri drukčeši (v)zet?

B) PRIPIZDEK je pri-mene on teri se priženil.
C) Ne, to Ti je PIZDEK. 

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

(Pri)pizdek

A) Ne veli se pizdek, nek pripizdek; ak baš treba precizno – dojdek*, pripizdek
B) PRIPIZDEK je pri-mene on teri se priženil.
C) Ne, to Ti je PIZDEK. E, a gda te pizdek dobi kčer, pa se k-nje negdo priženi, to je PRIPIZDEK …

* LK: po jenomu tumačejnu dojdek je (tek) sinonim za dotepenca, daklem za nekoga teri se odnekud doselil, al ne mural dojti v hižu tera je tuje vlasništvo.

Zvir:
(pri)medmrežje

Komšijsko too-much-ejne (Vukajlija), na zvirne srboštokavščine:

Pripizdek ili domazet: Čovek koji se oženio, ali nije ženu doveo u svoju kuću, pa da žive sa njegovima (kako je red i običaj) već je otišao da živi sa njom u njenoj kući, tj. u tazbini.

http://vukajlija.com/pripizdek

Zet: on teroga su (v)zeli.

* * * * * * * * * *

Ženske se ne moru udati, kajti ud-dati moru samo muški.
Ženske moru iti zamuš (za-muža).

„Žena“ + „(T)u boj, (t)u boj“ + „Za doma (po)sprem(n)a“:

Ivica Serfezi – Zena na boj doma, 04:01