Saki navija za svoje

     Nejpredi bi se zafalil mojemo vernomo čitatelo kaj me čita i prati. On je levi težak, a Jožek desni, tak je i Jezuš na Kalvariji, na Veliki petek, mel dva razbojnike – levoga i desnoga.

* * * * * * * * * *


Međimurske novine, br. 1012, 06.02.2015.
e-vundano 09.02.2015.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Saki navija za svoje

Nejpredi bi se zafalil mojemo vernomo čitatelo kaj me čita i prati. On je levi težak, a Jožek desni, tak je i Jezuš na Kalvariji, na Veliki petek, mel dva razbojnike – levoga i desnoga.
Poštuvani moj vjerni, vsaki od nas navija za svoje, jeni, kak napriliko Vi, za črlene, a drugi pak (kak Jožek) za plave, jempot pobedijo jeni drugipot drugi, navek on što je bolši.

Nejpredi bi se zafalil mojemo vernomo čitatelo kaj me čita i prati.
Kakše je to veselje za jednoga čoveka i k tomo radnika kak sam ja, da zazvedi da ga nešči čita i da ne piše i premišlavle zabadav, a to kaj me, na vse zadje, malo i šinfa, ali ak več čita unda ima pravo i šinfati, očem reči, ima praf kaj čistam drugač misli nek moj Jožek, makar smo obedva radniki ili pak težaki. On je levi težak, a Jožek desni, tak je i Jezuš na Kalvariji, na Veliki petek, mel dva razbojnike – levoga i desnoga.

Štel bi ipak reči mojemo vernomo čitateljo da je ne vse dobro prečital (mortik je ne čital z razumjevanjem) i da je ne ruon tak verni kak je napisal, jerbo da je unda bi znal da so za Jožeka vsi tati šteri kradejo i neje važno v kakšemo dreso oliti robači to delajo, očem reči, vsejeno je je li so črleni, plavi, žuti, zeleni, pomaranđasti, črni ili pak vijoličasti i vsaka takša rit treba dojti na šekret (DORHov ili pak USKOKov), a potem i na kvartelj v hotel Remetinec. Morem se složiti z čitateljem da so grehi napravleni posle 1991. leta, makar je unda još bil rat (a v ljubezni i rato je vse dopuščeno), šteroga so nam narinuli naši prvi sosedi, a i domaći igrači, šteri so drukali i igrali za protivničko ekipo (čitaj: agresore). Neje unda bilo lefko, trelo je reči zbogom YUgoslaviji i zafremati Lejpo našo, jezeroletno senjo nas Hrvatov. Vse je to bilo napravleno onak kak smo, na leta, senjali.A unda smo genuli dale. Čuda je bilo onih šteri so ne zišli vum z pretvorbe z čistimi obrazi, bilo je tu janih i drugih, črlenih i plavih, očem reči, levih i desnih, a kak prilika dela lopova ili tata od čoveka, malo je vejč bilo desnih v priliki.

Pred kraj minuloga stoletja so levi, očem reči, Račan i drugovi, dobili vlast od naroda jerbo so obečuvali da bodo poništili vse pretvorbe i reda naprajli med novim kapitalistima i novovalnim kulakima. Dok so cugle vlasti prijeli v roke stopram unda so zazvedili da ga preveč črleni z rokami v pekmezo od pretvorbe (makar so igrali i v plavom dreso, znutra so ostali črleni) , pak so toga posla deli na stran jempot zanavek.

Kaj se Remetinca dotikavle morem sam reči da mi je žal kaj sam ne tam jerbo bi unda mogel mojemo vernomo čitateljo vse reči kak je tam Ivijo i pajdašima, z jedne strane, a z druge strane bi znal da sam sposoben bil maznuti (državi ili pak nekomo drugomo što je bedasteši od mene) bar jeno deset milijonov ojeri. A kak smo mi težaki to ne sposobni, unda moramo i dale rintati za male peneze i nadjati se da ne bodemo nigdar završili v ovim malim prostim reštima gde ga nega niti telkača, a niti interneta, jerbo se to nam Međimorcima ne šika, makar je ne greh, neje niti lepo, ali je sramota. Znate kaj, vjerni moj čitatelju, kaj se tatov i Remetinca dotikavle, hadeze je prvi počel tua pošiljati svoje ljude, a dok je esdepe, očem reči, dok so kukurikači zeli cugle vlasti vu svoje roke, oni so nastavili ono kaj je Jadranka započela, pak so i dale hadezeovce v rešt pošiljali, tak da so ve tati v rešto, a “poštejaki” vuni. “Poštejaki” so več premazani vsi maščama i zato je nejleži kričati: držite lopova, a stopram unda ak nosi dresa druge farbe, napriliko plave.

Dok so esdepeovci, očem reči, kukurikači prijeli cugle vlasti v svoje roke, obečali so biračkomo telo velike promene i morem vam reči, kak god steška, ali održali so obečanje: Vse hadezeovce, po državnim poduzečima, ustanovama i ministarstvima sospremenili i tam ve delajo esdepeovci i čuda ga jif vejč nek predi. Kaj nam rekel da so ministri još niti ne stopili svoje fotelje, a cene so več počele letati v zrak i to ne malo, nek nebo pod oblake. Struja, voda, plin, benzin, nafta, cigaretlini, trošarine, pedeve, vse je to dišlo gori, tak da ve nišči nebre reči da je za vreme Zokijove Vlade nikaj ne zraslo. Tu vam meni, dragi moj vjerni čitatelju soze idejo na oči, i to vsaki mesec, da moram za režije zeti z več na pol praznoga žepa tridesti ili četrdeset procentov vejč penez nek do ve. Pitam ja mojega vjernoga, kak je on zadovolen z tem kaj se naša država, očem reči, naša Vlada i Zoki kak jeni šef, briga sam kak nam bode praznila žepe, a kak bi i mi težaki nekaj zaslužili za to se nek pobriga nešči drugi.

Nebrem razmeti mojega vjernoga kak on z polom prati to našo politiko i to zaduživanje nas Hrvatov (tu pod Hrvatima mislim i na nas Međimorce) jerbo da bi pratil unda bi i znal da je naš dug pred tri leti bil 50 milijardi, a posle so se kaj Linič, kaj Lalovac, zadužili za još 70 milijardi, ali so oni pedeset ne vrnuli. To jim je sam zgovor bil. Pitam se: gde so penezi? Vse je podražilo, vse vejč smo dužni, vsi poštejaki (jerbo so tati v Remetinco), a penez ga ne! Najbrž to negdi mora nekaj biti kaj mi, Jožek, a i moj vjerni niti ne znamo.

Moram još reči mojemo vjernomo čitateljo da med onim “poštenjakim” ga čuda onih, šteri so odnesli čuda vejč nek Ivo i pajdaši z Remetinca i prema tem “poštenjakima” i prema vsemo kaj oni imajo je Ivo mali Ivica. Zmislimo se negdašjega ministra v Ivekovoj Vladi šteri je saneral Rečko banko z našimi penezi (i to ne z malim kupom) i unda jo je prodal za fal peneze. Isto tak nebrem, a kaj se ne bi zmislil na vrečo štera se zvala Viktor Lenac i de so dišle vreče i vreče naših penez, a od toga nikši hasen. Te isti mag za peneze je znova dobil ministarsko foteljo i unda je zmislil predstečajne nagodbe kak bi svojim pajdašim zbrisal vse ono kaj so dužni. I kaj nebom dale nabrajal jerbo ga ne več placa, ali Ivo bi moral hoditi v školo kaj bi se neka navčil od Slaveka. I ne sam Slaveka nek i jegovi pajdaši šteri so se motali okoli državne kase i državne narodne banke.

Brzčas sam malo zglajzal jerbo me je moj vjerni na red pobral zbogradi Titija, a i on je počel z Titijom, a prešal je na vse ono kaj ga muoči, a ne vupa nikomo drugomo reči sam meni, jerbo zna da smo mi težaki ljudi od povereja. Ne bi znal reči zakaj Tito fali mojemo vjernomo, ali moram mo reči da je več zdavnja odišel k Božeko na račun i več ga ne nikše šanse da bi se vrnul. A i da se vrne ne verjem da bi se znašel vu ovoj novo situaciji. Isto tak nebrem razmeti zakaj mojemo vjernomo smeta Kolinda ili kak jo on zove KITArovićka, pak je ona čuda lepša od Ivija YUsipovića? No, vsaki ima svojega liblinga, ali treba i Kolindi dati priliko kaj pokaže kaj zna. Ivo se je baš ne skazal i kuliko sam videl posle objave izbornih rezultatov Ivo je bil vesel i zadovolen kaj se rešil toga vsega, a predi vsega premijera Zokija i ministrice Vesne, šteri so mo nejveč pomogli kaj je zgubil izbore.

Poštuvani moj vjerni, vsaki od nas navija za svoje, jeni, kak napriliko Vi, za črlene, a drugi pak (kak Jožek) za plave, jempot pobedijo jeni drugipot drugi, navek on što je bolši. Tito je več dugo ne pobedil, makar se dosti dobro drži, a verjem da je čistam slučajno to kaj so pobedniki na izboraj Kolinda KITArović i Tomisla KARAmarko, a kaj so levi Ivo YUsipović i esdepe zgubili, očem reči, popušili ove zadje izbore. Isto tak je čistam slučajno da je Fašnik zadji den Ivijovoga stanuvanja na Pantovčako, a to je i Titijov zadji den, jerbo z prvim dnevom Korizme, na samo Pepelnico, Kolinda jemle cugle vlasti vu svoje ženske roke. Do ve nas je Ivo nosil v svojimi črlenimi rokami, a ve pak nas bode Kolinda vu svojimi plavimi rokami. Siguren sam da se moj vjerni slaže da joj damo šanso, pak se bodemo črez leto-dve spominalo de nam je bilo lepše?

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Saki%20navija%20za%20svoje
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine1012i
Aktuelni broj i rajneši su (i) sim:
http://www.mnovine.hr/informacije/2/issuu.com/mnovine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Drele i Vid Balog-Remetinec, 02:46