Varaždinski kniževni zestanek z predsednikom DHK-a, Božidarom Petračom

Božidar Petrač naglasil je da je ciele njegve književne delovanje proisteklo z franjevečke duhovnosti štera je njega oblikovala i kak človeka i kak književnika

Varaždinske vesti, br. 3658, 10.02. 2016.

Piše prof. Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Književni susret s predsjednikom DHK-a, Božidarom Petračem

Božidar Petrač naglasil je da je ciele njegve književne delovanje proisteklo z franjevečke duhovnosti štera je njega oblikovala i kak človeka i kak književnika i čital svoje jake profinjene, produhovljene i jezične vsavršene pesme kaj je bile posebne upečatljive i poučne za one šteri hočeju vsavršiti svuoj književni jezik.

Književni susreti v Rock Art Caffe klubu već su čist redovite mesečne priredbe članov Varaždinskoga književnog društva. Tu v ugodnem ozračju pesme ili kratke priče čitaju i člani i nečlani Društva, nadobudni pesniki z Varaždina kak i gosti z drugih sredin, a cilj je vživanje v poezije i izmena iskustva pisanja. V sriedu 28. siečnja VKD je organiziral susret s predsednikom Društva hrvatskih književnika, Božidarom Petračem. Predstavljena je njegva književna svestranest, posebne njegev pesnički i prevodilački posel šteri obuhvača dela poznatih stranjskih književnikov, s francuskega jezika s tega razdobja. I ovie put su voditelji bili Ljubica Ribić i Milan Novak.

Gospon Petrač je najprie govoril o svem življenju i male se potužil na tešku situaciju v izdavalaštvu, pogotove za one šteri od svojega književnega posla živiju. Pokle je govoril o poticaju za pesme z zbirke“ Klarine ceduljice“ štere su štampane i v zadnjem broju KOLA, časopisa DHK-a v uredništvu Ernesta Fišera. Naglasil je da su one, kak i ciele njegve književne delovanje, proistekle z franjevečke duhovnosti štera je njega oblikovala i kak človeka i kak književnika i čital svoje jake profinjene, produhovljene i jezične vsavršene pesme kaj je bile posebne upečatljive i poučne za one šteri hočeju vsavršiti svuoj književni jezik. S tiem kaj je VKD počastil svojim posetom, pokazal je da cieni delovanje varaždinskih književnih poslenikov.

S predsednikom DKH-a, gost je bil i Hrvoje Kovačević, takaj z Zagreba, šteri je čital diel svoje humorističke priče. Od članov VKD-a celovitije je predstavljen Tugomir Orak, zaslužnik za osnivanje VKD-a, jeden od najaktivnejših članov Društva, šteremu je vglavnem tajnik, a da bu predsednik, još ga niesme mogli nagovoriti. V zadnje duoba se jake afirmieral kak haiku-pesnik pa v Japanu dobil i dvie glavne godišnje nagrade i pridružil se več priličnem bruoju v Japanu nagrađenih varaždinskih pesnikov haikua. I on je čital svoje popiefke, nie same haikue.

Predstavil se i pesnik Mladen Ćosić šteri potieče z Bosne, ali živi v Nizozemske, gde je, veli, več afirmierani pesnik i otkud je uprav doputoval na varaždinske predstavljanje. Svoje popefke čitali su i njegvi zagrebački prijatelji, a nastupili su i varaždinski pesniki, šteri su se predstavili s po jenom ili dvie popiefke na kajkavščine ili na književnem standardu. Zgledi da pesništve još nie postale „preživela umetnost“ sudeči po ovem uspešnem, ugodnem i korisnem pesničkem druženju.

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/knjizevni-susret-s-predsjednikom-dhk-a-bozidarom-petracem.html
i(l) str. 21.  sim
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3658.pdf
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

* * * * *

Pet(o)račPet je kumi..

KUD Orač Demerje Pet je kumi v jedni kljeti, 01:58