Kolinda, Ivo, maškori, prijateli, korizma

Morem vam reči da mi je jako lepo kaj žena vupa vudriti po stolo, a Ivo je to niti jempot ne napravil za pet let. Kak je teca Franca rekla to je kučni odgoj. Ne bi se štel mešati, ali ne znam gde je jeni mož dok ona doma tuče po stolo, je li ga nega doma ili pak je pod stolom? No, nek si to oni med sobom rešijo, važno da se zna što pre hiži nosi hlače i što je gazda. Ne sam pre hiži, nek i na Pantovčako!  /


Međimurske novine, br. 1014, 20.02.2015.
e-vundano 23.02.2015.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Kolinda, Ivo, maškori, prijateli, korizma

Morem vam reči da mi je jako lepo kaj žena vupa vudriti po stolo, a Ivo je to niti jempot ne napravil za pet let. Kak je teca Franca rekla to je kučni odgoj. Ne bi se štel mešati, ali ne znam gde je jeni mož dok ona doma tuče po stolo, je li ga nega doma ili pak je pod stolom? No, nek si to oni med sobom rešijo, važno da se zna što pre hiži nosi hlače i što je gazda. Ne sam pre hiži, nek i na Pantovčako!

Ovo leto je tak zišlo, na samo fašinsko nedelo je Kolinda Grabar Kitarović prisegnula, pred Božekom i ljudima, da bode precednica vsih ljudi, ženi i dece, šteri živijo v Lepoj našoj, a isto tak i vsim Hrvaticama i Hrvatima, šteri se poteplejo po belomo sveto, v ovih pet let šteri so pred nami. Morem vam reči da je precednica bila jako šik, jako je lejpo prepovedala tak da smo se več v nedelo mogli žnjom štimati i bilo nam je lepo i toplo pre srco kaj smo znali da smo ne glase potepli. Jako je bil vesel i jeni mož Jakob, ali kuliko se ja razmem v politiko on ne bode ve precednik ak mo je žena precednica, on bode i dale ostal precedničin mož. Najbrž čovek zna zakaj je bil vesel? Malo je ljudi v Lepoj našoj šterima je žena precednica. Kak bilo da bilo i naš Božek je dal svojega priloga inauguraciji precednice Kolinde, bilo je jako lepo i toplo vreme, brzčas je i on bil zadovolen kaj se je rešil nezerenuša Ivija.
Dva dni posle je bil Fašnik, zadji den fašničkog ponorevanja i maškorov. A Fašnik je bil i zadji Ivijov den na Pantovčako. Vsi znamo da je Fašnik den za hurmastoče i te den vsaki more biti ono kaj oče tak da bode Ivo najbrž još precednik. Brzčas je i Ivo bil zadovolen dok je gledal kak so Fašnika obesili i skurili jerbo je kriv za vse nevole Lejpe naše, a isto tak je kriv i za to kaj je Ivo zgubil izbore. Još Ivo nebre dojti k sebi kak je on šteri je bil nejlepši precednik, pravi gospon makar malo apšisani, lejpo je govoril, dopadal se ženaj, a i one so jega štimale, žnjimi je pil kavice. Bil je nejbolši i nejpopularneši političar v Lepoj našoj, a zgubil je izbore od Karamarkija šteri je nejhujši političar i nišči ga nema rad. Mortik je ipak to kaj je gospa Kolinda lepša od Ivija, lepše zgledi, a i mlajša je, prevagnulo pre našemo biračkomo telo. Morem vam reči da se i ja štimam z Kolindom, lepa je, lepo zgledi i zna kaj oče, a isto tak zna kaj mi od je očekuvlemo. Morem vam reči da mi je jako lepo kaj žena vupa vudriti po stolo, a Ivo je to niti jempot ne napravil za pet let. Kak je teca Franca rekla to je kučni odgoj. Ne bi se štel mešati, ali ne znam gde je jeni mož dok ona doma tuče po stolo, je li ga nega doma ili pak je pod stolom? No, nek si to oni med sobom rešijo, važno da se zna što pre hiži nosi hlače i što je gazda. Ne sam pre hiži, nek i na Pantovčako!
Vsi so bili veseli v nedelo, vsi so pleskali Kolindi, vsi so popevali da je trelo sam je jena gospa ne bila zadovola, očem reči, bila je nekša srdita i bez vole. I vi ste to primetili? Neste? A kak unda znate da je to bila Besna Pusič?

Mam čim smo dobili novo precednico zravnali smo se v Čakovec maškore glet. Kuliko sam mel za čuti, gradonačelnik Štef Kovačov je na jedvite jade predal grackoga ključa maškorima, a unda ga je zmiril jegov pročelnik Barič, šteri mo je stiha pošepetnul da je napravil i jenoga rezervnoga ključa tak da je vse pod kontrolom. Denes so teška vremena i maškorima ne muoči veruvati jerbo što zna što je vse bil pod maskaj i kaj si maškori gruntajo dok jif nišči ne pozna?
          Morem vam reči da mi je bilo jako čudno kaj je v Čakovco na maškorima ne bil niti jeden političar, niti domaći, niti stranjski. Još se je nigdar ne pripetilo kaj ne bi med maškorima svoje prectavnike meli precednik, premijer ili pak ministri. A niti Kolinda je ne došla. Nega bilo niti Liniča, Bandiča, a isto tak mi je ne jasno kak to delajo čakoski turistički težaki da so ne uspeli dopelati bar jedno grupo maškorov z Remetinca. Morem vam reči da je bil jedino Ivo Sanaderov, došel je sam i ne bi ga niti prepoznal, ali ga je pajdaš prepoznal po brojo 10 milijonov. Vsi znamo da so reštanti sam broji v rešto, ali nikak se ne uspel zazvediti kaj je iskal v Čakovco? Mortik ima tu nekše dužnike, plača v rešto je ne vsaki mesec, a stroški so veliki, a i Ivo je navčeni na živleje na velikoj nogi.

Nikak se mi Međimorci nebremo otrči od toga da smo Mala Švicarska. A i nečemo jerbo se z tem štimamo. Kak bilo da bilo, Švicarci priznajo da mi Međimorci imamo velikoga juša i v pravoj velikoj Švicarskoj, jer tam naši ljudi delajo več skorom sto let, pak je unda čistam nekak normalno da so nekšega vraga i tam naprajli. Vsi znamo da so nejpredi naši ljudi tam delali, tam peneze služili, a doma trošili. Kak je vreme išlo tak so čude vejč cajta tam bili i vse meje i meje doma, pak so unda morali i tam nekaj zazidati. Znate vi dobro, da smo mi Međimorci ne zdravi ak nekaj ne zidamo vseposot kud idemo. Nebrem se nikak složiti da Švicarci imajo čuda vekše plače od nas Međimorcov, ne oni sam ono kaj zaslužijo spametneše respoređuvlejo i duže jim traje. I još jedna sitnica koja jim tu pomaže: Švicarci imajo 4500 i naši težaki imajo 4500, sam kaj oni imajo v frankima, a mi v kunama. Neje nam lefko to priznati, ali mi smo na leta jačali franka, a norca smo se delali z naše kune, a ve smo se mi zaškolali i ve bodemo mi jačali našo kuno i sam je pitanje dneva gda bode naša kuna dostigla jivoga franka. Naša kuna je mlada, lepa i v kondiciji, tak da stari franak to bitko najbrž ne bode zdržal. Jedva čakam dneva da bodo Švicarci za svoj stari franak dobili jedno lepo i mlado kuno!

Čakovec, Čakovčanke i Čakovčanci so pak dobili jednoga grada prijatela i to Blagoevgrada v Bugarskoj. Nesam znal da je Bugarsak naša obečana zemla i nebrem nikak zazvediti zakaj se mi ve moramo z Bugarima i Bugarkaj pariti. Nekaj sem mel za čuti, od naših grackih ocov, šteri so išli v posjeto novomo prijatelo, kak je to red i kak to stare međimorske šege nalažejo, da so Bugarke čuda lepše od Bugarov, a i grad je lepi, skorom kak Čakovec tak da ti naši dva gradi bodo lepi par. Nešterni pripovedajo da se je Čakovec i Međimorje z tem odužilo Bugarima šteri so bili v sastavo Črlene armije, a ona je v aprilo 1945. leta oslobodila Međimorje od mađarskih okupatorov. Mi Međimorci dugo i dobro pamtimo i očemo vse ono kaj smo dužni vrnuti. I vse nam to dobro ide jedino ono kaj smo dužni vu frankima tu nam malo škriple. Blagoevgrad kak Blagovgrad, Bugarke kak Bugarke, ali nebrem nikak razmeti zakaj se nečemo dale pariti z Sigetvarom, mi smo jiv grad prijatel, a oni naš ne? Isto tak smo zahuzali vse ono kaj je bilo lepo i dobro i kaj smo meli z Šrambergom v Dojčlando. A ne znam zakaj? Nekak si gruntam, pak se čuda vejč vsega moremo nafčiti od Švabi nek od Bugarki? No, tu sam se malo zaletel, Bugarke imajo čudas lepše cvetje nek Švabice, a vsi znamo da je naš Čakovec grad cvetja.

Korizma je stopram počela, stopram smo na poceko, a več so naši političari počeli postiti, očem reči, odrekli so se nečega kaj jim je do ve bilo dobro. Tak se je, napriliko, čakoski gradonačelnik v Grackomo vječo odrekel “seljakov” i na višeše štenge je del laburiste i “nezavisnoga” Kočilo. Vsaki dela onak kak mo paše. Jako sam najgerek kaj se bode pripetilo ak vsi z opozicije prejdejo na drugo strano, pak unda bode i v Čakovco opozicija na vlasti kak je bila v Međimorskoj županiji pred 15-16 let.

Isto tak so se laburisti, i to predi nek je korizma pravzaprav počela, odrekli svojega mesta v opoziciji, spraznili so ga i odišli v pozicijo, očem reči, na vlast. Imajo oni praf, pak so se oni ne hapili baviti z politikom kaj bodo furt negdi na repo događaja. Na vreme so genuli, dok je još bilo mesta, jerbo nega niti na poziciji mesta za vse, nek sam za zebrane i one šteri prvi dojdejo!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jo%C5%BEek%20radnik/1/Kolinda,%20Ivo,%20ma%C5%A1kori,%20prijateli,%20korizma
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine1014i
Aktuelni broj i rajneši su (i) sim:
http://www.mnovine.hr/informacije/2/issuu.com/mnovine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Glazbeni ansambl Tresnjevka – Turopoljski svati, 03:19