18. SKAZŽ (v) Buševce i na (Velike) Gorice – Samoborci najbolši, nagrade i Buševčanem

ZagreBečku županiju na Državne smotre predstavlali buju PAX ze Samobora (v Vodica),  ter Baletni studio Jaska/Jastrebarsko (v Pazine).


* * *

13.04.2015.

18. SKAZŽ (v) Buševce i na (Velike) Gorice
Samoborci najbolši, nagrade i Buševčanem

Med deset predstav na 18. po redu Smotre kazališne amaterov ZagreBečke županije žiri je odlučil da buju županiju na Državne smotre predstavlali Pax ze Samobora (v Vodica(m)),  ter Baletni studio Jaska (Jastrebarsko) (v Pazine).
Buševčani su takaj nastupili z svojum „Živinskum farmom“ tera je Lee Rožičove (Šepinove) donesla posebno priznajne žirija za interpretaciju-popevajne, dok je Matija Katuličov  (Kočov) dobil nagradu za prilagodbu teksta. A da su Buševčani dobri domačini, potonačili su i sami gosti.

Tekom petka 10. i sobote 11.travna (v) Buševce i na (Velike) Gorice održana je 18. Smotra kazališne amaterov ZagreBečke županije na tere je publika imala priliku videti vukupno 10 predstav različite tematike tere su zvela društva z cele županije. Domačin je bil Ogranek selačke sloge Buševec v čijomu su se Domu kulture igrale skoro se predstave, dok je jedina baletna predstava z tehničke razlogov održana v Pučkomu oprtomu vučilištu.

V prosudbene komisije bili su Vladimir Geričov, redatel, dramaturg i preobrnitel (prevoditel), ter državna selektorica Gordana Ostovičova, teatrologijna i kazališna kritičarka, teri su jenoglasno najbolšem preglasili Amatersko kazališče POV (POU) Samobor „Pax“ i nijovu predstavu „9 najgorše prekidov se cajtov“, ter Baletni studio Jaska (Jastrebarsko) teri su zveli „Orejara“ (“Orešara“, “Orašara“).

– Na svem smotram na terem sem do sad bil, bilo je dosta slične predstav dok smo na ove smotre mogli videti stvarno različite predstave i tematski i zvedbeno. To je mene prekrasno. Pofalujem glumce, nijove pokrete, sceničnost, a posebno govor teroga posebno cenim i poradi teroga imam rada ove smotre. Govor se inače v našomu teatru preveč zanemaruje, a ovdek se naslušam iskrenoga pravoga domačega govora v čemu vuživam – povedal je Vladimir Geričov dodavš kak su spontano i fletno donesli odluku bez ikakvoga spora.

Predstava „Devet najgorše prekidov se cajtov“ zabavila je publiku temum lubavne prekidov de se čez devet različite prekidov v suvremenomu dobu, ali i čez daleku preteklost, glavne junakijni kaže kak način na teri ju je dečko ostavil pred maturalnu zabavu i ne „najgorši igdar“.

– V “Prekidi” smo videli jenu igru. Zadatkii su mali, teksti su mali, ali saki ima svoje jako ozbilno značejne, i glumci su tak superiorno se to napravili, fletno (rapidarno), v kratko, igrajuč se – povedal je Geričov.

Žiri je naglasil kak je amaterizem se više cejnen i to s razlogom, kajti deca i mladi osečaju da im je bavlejne glumum spašavajne života, pogotovo v denaši cajt da su ludi zgubili smisal za spominek.

Nagrade i za Buševčane

-Oni teri su pogledali predstave bili su zadovolni, pa verujem  da se  vidi da amaterizem, osobito ov kazališni itekak živi v naše županije i da određene sredine to neguju već dukšii niz let i drže tu kvalitetu i renome. ZagreBečka županija navek ima kvalitetne predstave. Posle okončajna sakoga dana smo imali spominke, družejne i večeru za goste da se još malo podružimo, razmenimo iskustva, i naposletku i zabavimo – povedal nam je Nenad Rožičov, predsednik OSS-a Buševec teri je bil domačin.

Buševčani su takaj nastupili z svojum „Živinskum farmom“ tera je Lee Rožičove (Šepinove) donesla posebno priznajne žirija za interpretaciju-popevajne, dok je Matija Katuličov  (Kočov) dobil nagradu za prilagodbu teksta. A da su Buševčani dobri domačini, potonačili su i sami gosti.

– Zafalujem domačinem kajti nam je (v) Buševce navek bilo lepo, bez obzira na kritike i nagrade navek smo se tu lepo osečali. Štela bi povedati da je ova (samoborska) predstava zaizres trud celoga našoga ansambla od zebirajna teksta, do preobrnitve (prevoda), do adaptacije i se idej, to je rezultat jenoga timskog dela i ufam (nadam) se da je to naš novi put teri smo iskali posle se naše let dela – povedala je Vesna Buričova z Amaterskoga kazališča POV (POU) Samobor.

Zvir:
http://www.vgdanas.hr/Kultura/Clanak/12111/18-skazz-samoborci-najbolji-dvije-nagrade-i-busevcanima.aspx

Ima neka tajna veza….

Na 18. SKAZŽ-u (v) Buševce i na (Velike) Gorice Samoborci su preglašeni za najbolše, a Buševčanec Matija Katuličov  (Kočov) dobil je nagradu za prilagodbu teksta.
Matijina teta (japina sesestra) Marina v kultne buševske zvedbe predstave Kolarovoga  „S(v)ega tela gospodara“  glumila je šepavu Rožu.
Leta 1969. ta buševska zvedba bila je ocejnena najbolšum hrvatskum amaterskum predstavum i sudelovala je potlam na jugoslavenskomu festivalu v Hvaru, de je takaj pobrala nagrade.
Marina je des vuspešna poduzetnica, suvlasnica i pelatelica kultne samoborske kavane i obitelskoga hotela „Livadič“ (v ponude su i kremšnitasti oblizeki) . Pred tero leto dobila je i visoku nagradu grada Samobora (za vunapređejne  turističko-vugostitelske delatnosti?)

6 dan, 2 gradi, 25 najbolše amaterske predstav, radost predstavlajna (igre) na deska tere život znače…

Jubilarni 55. Festival hrvatske kazališne amaterov ovo bu se leto igral na pazinske i vodičke deska ter život znače. Najbolše hrvatske amaterske skupine odigrale buju najvuspješneše predstave v Pazinu, od 8. do 10. svibna i Vodica, od 15. do 17. svibna, a v okviru ovogoletnoga FHKA v Vodica bu održan i 11. Mednarodni festival amaterske kazališča „Jadran 2015.“ na teromu buju se predstavila najvuspješneša amaterska kazališča z Slovenije, BiH i Mađarske. Poluknete v program 55. FHKA i dojdete v Pazin i Vodice.

Zvir / program:
http://www.hrsk.hr/index51.php?pIDm1=10&pIDm2=0&pIDm3=0&pPg=0&pIDcl=476&pToken=14956aff6310a0cfa234ff79624f418519fb6582

http://www.hrsk.hr/admin/uploads/slikem/plakat_kazaliste(1).jpg

 

18. SKAZŽ – 18. Smotra kazališne amatérov ZagreBečkě županijě v Bûševce i na Gorice

http://trnac.net/2015/04/09/18-skazz-18-smotra-kazalisne-amaterov-zagrebecke-zupanije-v-busevce-i-na-gorice/

 

Samo-borci bojovnici piju vino z lonci…
SAMOBOR JE LEPA VAROŠ, SAMOBORCI PIJU VINO ‘Z LONCI, 03:21