Blog Archives

Sjajni bal bu 3. veljače

Varaždinski tradicionalni Sjajni bal bu ovu letu održan 3. velječe vu kazališču. Makar je kriza i nikud nikam ipak su se nekak penezi znašli kaj se tradicija ne zatere rekla…

Autohtona kuhnja vu Verglecu

Restoran ”Verglec” je dobil licnecu autohtone hrvatske kuhinje kakti prvi restoran vu Varaždinu. Od torka 17. siječnja se bu mogla videti tabla na restoranu na šteroj bu to lepo i…

Grdi vu kazališču

Vu HNK Varaždin bu vu petek 20. siječnja nova predstava predstavljena. Reč je o drami ”Ružni” kaj ju je napisal Marius von Mayenburg, a režeral Jernej Kobal. Dela se o…

Dvajsti let vu službi humanosti

Varaždinska udruga Bedem ljubavi je ovih dana proslavila dvajsti let od da su se osnovali. Tak su vu prostorima udruge i knjigu mam predstavili štera se zove ”Bedem ljubavi Varaždin…

Jena karta zabadav vu HNK Varaždin

Za dečje predstave je vu varaždinskem kazališču za saku kartu šteru kupite jena karta zabadaf. Akcija je pokrenuta kaj  mamekima i japekima šteri z decom ideju vu kazališče ne bi…

Zgorela hiža di su se nalazili beskućniki

Fčera u deset navečer je vu Aninoj vulici zgorela hiža de su se beskućniki znali najti. Vatrogsci su bili fletni pak su ognja pogasili na vreme tak da ni bilo…

Tri kralji vu katedrali

Na blagdan Sveta tri kralja bu vu varaždinskoj katedrali bu održana meša z pevanjem dječjih zborov. Mešu bu služil biskup varaždinski mons. Josip Mrzljak, a nastupli buju Dječji zbor “Ribari…

Novi put za varaždinske beskućnike

Varaždinski beskućniki dobili su udrugu ”Novi put” štera im pomaže kaj bi nekak mogli preživeti. Udruga je na adresi Vodnikova 6 de je i prenoćište za beskućnike. Tam je moči…

Vu novu letu s predstavami za decu

Of vikend je vu varaždinskom kazališću rezerviran za predstave za decu. Tak  vu subotu vu pet popodne na velkoj sceni morete pogledati predstavu ”Miševi i mačke naglavačke” kaj je nastala…

Zaspala lepotica vu Areni Varaždin

Ruski balet z St. Petersburga bu gustuval vu Areni Varaždin 22. siječnja z predstavom Zaspala lepotica. Reč je o klasiku ruskog baleta kaj ga je napisal Petar Iljič Čajkovski. Ono kaj je novega  je da…