Blog Archives

Jošće bu staklarov vu Varaždinu

Stari obrti se se više pozabljaju. Nekak smo se nafčili kupuvati sikakvu robu, a največ stranjsku. Po selima več retko koji dedek šibe plete ili bakica kolovrata vrti. Pak su…

Otkrita zadnja adventska slika

Saku nedelju advanta vužiže se jena lampcia na adventskom vencu na gradskoj viječnici i uz to otkriva prigodna slika varaždinskih umetnika. Svaki put da se jena lampica vužge je mala…

Plemenetaši na placu vu Varaždinu

Če ste vu subotu išli na varaždinski plac ste mogi kupuvati kak da ste vu kazališču. Med štande su zišli člani udruge ”Plemenitaši” iz Gornje Reke i pokazali kak se…

Cug za Golubovec se otpelal vu povest?

Za mali vlakec od lokomotive i jednog vagona koji se pomalo kotura po tračnicami su menje-više si znali. Ak ste imeli dosti cajta mogli ste se žnjim pomalo dopelati  od…

Denes bu hudo vu varaždinskoj Areni

Of petak se buju vu varaždinskoj Areni pokefali pravi muži kojima ni dobro stati na put. Vu Varaždinu se održavle finale turnira ”Bigger’ better” iliti po domači ”Vekše je bolše”…

Ajngeli za decu

Vu zadnje vreme vu Varaždinu je moči videti ajngele, i to ne sam po cerkvama i muzejima. Ajngeli su zišli med dobre ljude, i saki den ih je moči videti…

Božićne marke vu pošti

Varaždinec Stjepan Kovačić več četrdeset let skuplja poštanske marke i ima takaj i svoju specijalizaciju, a to su marke, kuverte, čestitke i pisma z motivom Božića. Tak je i odlučil…

Škola zdravog živlenja vu Varaždinu

Denes se tak živi kaj se ljudi premalo krečeju, a jeju sikak i nikak. Pak nas onda mučiju razne boljke, od visokog tlaka, šečera, težine, srce nam štrekće, i tak…

Za đake adventske radionice vu Starom gradu

Kak dobro iskoristiti slobodno vreme i pri tome se nekaj nafčiti, zmislili su se vu Gradskom muzeju Varaždin. Oni pozivaju đake od petog do osmog razreda osnovne škole pak i…

Žene štere znaju kaj očeju

Med ”ljudima na položaju”  je broj žena još navek mejnjši od muških, pak je zato na preporuku Europske komisije pokrenuta akcija  o Europskoj mreži ambasadorica ženskog poduzetništva, štera broji 22…