Blog Archives

Tak je to bilo

Ovo leto se veliko zlo dogodilo pri mojim susedima, Anki i Jureku. Njihova babica je kurila pod kotlom,sirotica je rakiju kuhala. Dečeci od Mike Štročokovoga su joj z fertuna šibice…

Rano v jutro

Rano v jutro dok si su još trdo spali ja sam se  poskrivečki tiho,tiho plakala….. Zato kaj sam te senjala zato kaj sam te draga mama bar v snu videla!

Sunce zahaja

Črleno je nebo kak kres za Ivanje kak božična jabuka kak divlja gatruža. Sunce zahaja ti othajaš, sunce bu zutra došlo nazaj a ti k meni nigdar, nigdar… Zdravo Marijo…

Žuhki cajti

Dojde čoveku negda črno pred oči pak mu dojde žuto pred oči vužge se krf zagorska; dojde čoveku da nemre mučati! Mali sam čovek i vidim sve više betežnikof na…

Rieč materinska

Ja Vam ne znam i nemrem drugač nek tak po domači  povedati zakaj imam tak rada odnavek saki putec, saku hustu trsja, potoke, saki breg; saku grudu zemljice mučeče naše…

Štela bi ti reči

Štela bi ti povedati se kaj me tišči i još denes radi tebe boli. Štela bi ti reči da te nis pozabila i z srca vugnula. Štela bi još jenput…