Blog Archives

Proračun općine Maršuvic za 2012. letu

Na zajdni sjednici općinskuga vijeća 2011. lete dunešen je proračun općine Maršuvic za 2012. letu. Proračun ud 11.500.000,00 kuna je za 20% več od prošlo letošnjeg proračuna. Prema riačima načelnika…

Naknada šteti zbug elemantarnih nepogodi

Odlukom vlade Republike Hrvatske općini Vinica su krajem 2011. lete duznačena sredstva za naknadu štete nastale zbog suše. Pravu na naknadu imaju puljuprivredniki šterima je na kulturama kuruze ili livade…

Obeštećenje za sušu

Ministarstvu puljuprivrede Republike Hrvatske je općini Maršuvic krajem lete 2011. duznačilu obeštećenje ud posledica suše. Novčana sredstva idu za kulture štere su s procjenu uštečene 60 i više posto, a…

Blaguslov ubitelji i hiži v Maršuvečkoj župi

Kak i saku letu, tak i ovu, župnik naše župe sv. Jurja mč. v Maršuvcu, Martin Mezak, ubilazi naše domove v pratnji dva djelatnika s namjerum blaguslova hiži i šireja…

“Školske” novosti

Denis, 29.12., su deci viših razreda Osnuvne škuale “Gustav Krklec” Maršuvic pudeljena izvješća na kraju prvug polugodišta. Učeniki su se v 8.30 v škualskim prustorijama sastali zi svojim razrednikima i…

Kam na doček Nove lete?

Bliži se 31.12, i se je više razguvura u tome kam i s kim na doček Nove lete. Da je pu meni, ja bi najrajši da smu si doma, z…

Glibuku, v nami…

V meni, glibuku, diete spi, v meni, glibuku, mala pucka čuči. V sebi, glibuku, još v bolje verjem, v sebi, glibuku, još senje sejam. V tebi, glibuku, još dobru vidim,…

Dedi Mrazi na dva kutača

Denis, 26.12., na Štefaje, s pučetkum v 15.oo bude udržani tradiciunalni 7. Bombelles Winter party, v našuj susjednuj općini Vinici, u caffe baru As v Gornjem Ladaju. Kaj moremu učekivati?…

Bužićna predstava KUD-a “Klaruš” Maruševec

Dneva 26.12., v ciarkvi Svetuga Jurja v Maruševcu bude udržana bužićna predstava “Radujte se narodi” s pučetkum v 10.20 vur. V predstavi nastupaju pjevači, folklorna i tamburaška sekcija te mali…

Pismu Dedu Mrazu

Pišemu denis, moji mali učeniki prvašići i ja, pismo Dedu Mrazu, i bila sam tak uzbuđena i v iščekivanju kaj buju deca napisala. Al mi je na samum pučetku jedna…