Category Archives: Zlataru

Fašenjek vu Zlataru

I ove lete, kak i sake lete du sad vu Zlataru se urganizira fašenjek. Urganiziraju ga “Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića”, “Udruga žena Zlatar” i sam Grad Zlatar. Si…

Radi snega nema male škuole

    Radi ovuga “liepuga vremena” kakve nas je zadesile, zlatarski vrtič ubjavil je da se udgađa udržavanje male škuole na terenu. Deca z područja Petruševca, Belca, Donje Batine i…

Raspisan natečaj za dečje kulturne priredbe 2012.

Kak i sake lete, tak i ove, “Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića” raspisale je natečaj za dečje kulturne priredbe vu sklopu “Dana kajkavske riječi” 2012.g . Na natečaju moreju…

Grad Zlatar pak pruvodi asfaltieranje nerazvrstanih cesti i poutuv

Grad Zlatar je krenuli z pripremami za asfaltieranje. Za ve je tuo još vu začetku jer su ne teren tek zišli geodeti koji buju prie se zmerili da nej koj…

Osposubljavanje za vatrugasce

Ovu je subotu vu vatrugasnumu domu DVD-a Zlatar udržane prve oveletešnje predavanje za osposubljavanje i stecanje čina vatrogasec. Osposubljavanje vodi vatrugasna zajednica Grada Zlatara, a sudeluju članovi DVD-a Belec, DVD-a…

Dobruvoljne darivanje krvi

Gradske društve Crvenuga križa z Zlatara ov tjeden urganizira dobruvoljne darivanje krvi. Si koji hočeju napraviit dobre nekumu drugumu, a na kraju i sami sebe, nek dojdeju na jene ud…

Koncert KPD Zlatarjeve

Ov petek, zutra,  KPD Zlatarjeve urganizira svuoj tradicionalni koncert. Na koncertu budu uz urganizaotra KPD Zlatarjeve nastupili: deči vrtić Uzdanica z Zlatara, harmonikaš Mislav Sviben iste z Zlatara, pijanist Jurica…