Category Archives: Nedelišću

Za Boga v Nedelišču

Nedela v Zaboku Za Boga v Nedelišču Čera 3. lipna 2012., v trojačku, devetu nedelu čez (cirkveno) leto, na Dan Presvetoga Trojstva, v Župne cirkve Presvetoga Trojstva v Nedelišču služene…

Jad i čemer…

Sem sam čekala kaj nekšo fajno vest zeznam i vreme prešlo lepoga ga ni. A novoga? Vu drugome meseco još 547 Međimurci ostalo bez posla , to je još 547…

Pazi plin / Nedelišče

Garant ste vejč čuli kaj se dogodilo v Nedelišo, i kak je 56 letna žena došla v kupaonu, vužgala čika i dletela v zrak. Ste si mislili da je normalno,…

Ajde v Nedelišče glet mažoretkinje :)

Več dvanajsto leto po redo, moremo uživati v pleso mažoretkinji v Nedeliščo. Ovo nedelo točno v tri poslepolne v ATONU počne predstava. Plesalo bu se i sviralo… došle bodo i…

Studentima Nedelišča stipendije!

Načelnik Opčine Nedelišče gosp. Mladen Horvat potpisal je s friških 27 studenti ugovore o stipendiranju. Tak bu Opčina pomogla mladima v obrazovanju. Stipendera se ih s 600 kuni one šteri…

JOGA NEDELIŠČE

Kak su minuli blagdanski dnevi i prejedaja za stolom,   vreme je za zdravlje. Či imate kilo viška, stresen život – a hajdi nas ga  ima,  či nucate mira za dušo…

37.Izlagaje malih žival vu Nedelišćo

Dragi moji, če očete videti kaj bi se vu sakome dvoriščo po seli trebalo šepuriti i gegati, dojdite na 37. izlagaje malih žival vu Nedelišće na MESAP. Izlagaje počne vu…