Category Archives: Međimurju

Zakaj nam tak dobro ide ?!

Gospon B.Yee z američke ambasade prošli petek bil je v posetu našoj županiji. Došal je s pitanjem : Zakaj nam tak dobro ide? O našoj se županiji širi sam dober…

SPORT ZA VIKEND

Kaj namo sam v hižaj na kavčo sedeli i v televizor blejili za vikend, napišem vam kam morete diti navijat a i malo se uz to razgibavat. Lista utakmici za…

Sinovi Međimurja v Domino baro denes!

Če očete čuti zvuk tamburice, međimurske ali i zabavne popevke, dojdite denes v Domino bar vu Palovec de so preprajli fešto uz živo muziko Sinova Međimurja. Oni so nadaleč poznati…

ROMSKA NARKOMAFIJA VU MEĐIMURJU!

Jezuš Krištoš kaj namo se doznali. Mela sem za čuti da je predsednik međimurske romske manjine Željko Balog obznanil vest.  Če je za verovati onda smo nadrapali i to zaprav….

Kanalizacija vu Pribislavco do lipnja gotova !

Eto kak veli načelnica Višnja Ivačić dobili smo lepo vest. V proračunu Hrvatse vode imajo 5 miljoni kuni za završetek kanalizacije v Pribislavco. Gotovo bu v šestome meseco ak se…

Prosved međimurskih poljoprivredniki

Denes od desete vure vjutro, na južnoj zaobilaznici Čakovca, prosved bu s traktorima. Međimurski poljoprivredniki buju zblokerali ulaza v selo Vanovec, pa ga zaobilazite ak vam se žuri. Oni očejo…

Zakesnili ste, fašnik v Čakovco je bil fčera!

Je, je, minula je i ta norijada fčera v tri poslepolne je počela a minula čim je minul program . Kaj da se veli? Vreme je išlo nami v hasen,…

NAGRADA ZRINSKI

Eto, če vam je preveč sega v životo i nucate nešt kaj se malo raztegnete, morete naškrajbati Županiji Međimurski ko je po vama za 2011 leto zaslužil najvekše županisko priznaje…

Historija Valentinova – Dena zaljubljenih…

Početek denešjega Valentinova ide davko v povest, vu vreme staroga Rima. Onda je kršćanstvo bila mloda religija, a na vlasti je bil car Klaudije II. Car je zabranil ženidbu i…

7453 nezaposlene osobe v januaro…

Je…dobro vidite. Zavod za zapošlavaje Čakovec je dal vum statistiko za januar. 7453 osobe nedelajo, i to 703 ( 10,4% ) vejč nek v 12.meseco. Od teh ga več ženi…