Category Archives: Kajkavski vu svetu

Kajkavski se čuje i vu Švicarske (3)

  Dana 6.5.2012. su gospon Vlado Franjevič i gospa Rajka Poljak v muzeju dvorca Palais v Sargansu čitali Vladinu liriku.  Bilo je to u istom prostoru, de su do 3.6.2012….

Kajkavski se čuje i vu Švicarske (2)

  Kajkavisch hört man auch in der Schweiz  (nastavek prethodnoga članka)   Sim su 3 pesme preštimanoga gospona Vlade Franjeviča – saka i na milozvučne meljanske (mihovljanske) KAJkavščine (vu prevodu…

Kajkavski se čuje i vu Švicarske

Vu nedelju, 6. svibnja 2012. vu švicarskom mjestu Sargans, ob 10.30 vur bu počele čitanje poezije Vlade Franjevića. Čitali buju supružniki Rajka Poljak i Vlado Franjević teri na istomu mesti…