Category Archives: Kajkavski jezik

Stari trsi za stare običaje

Božić je vreme da se je v narodu kup običajov i lepih naviki imelo. Ali negda su ljudi vu to vreme si doma bili i tak si kratili duge zimske…

Valent Žganec vu HNK Varaždin

30 let je prešlo kak Valent Žganec lamentira a Miroslav Krleža šteri ga je, bumo rekli, stvoril, više ni med nami. Vu sedu 29. prosinca, vu 8 vur navečer na podrumskoj…

Dedi Mrazi na dva kutača

Denis, 26.12., na Štefaje, s pučetkum v 15.oo bude udržani tradiciunalni 7. Bombelles Winter party, v našuj susjednuj općini Vinici, u caffe baru As v Gornjem Ladaju. Kaj moremu učekivati?…

Vu Zajzde žive Jaslice

  Ščera i denes vu Zajzde se moreju pugledati žive Jaslice. Jaslice  su pustavljene pred cierkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, a pustavila ih je udruga Gutali. Udruga Gutali osnuvana je…

Polnoćka vu Belcu

  Snočka se je vu Belcu, vu cierkve Majke Božje Snježne, ukupile poune ljudi da bi na jen liepi način dučakali ruđenje Jezuša. Meša je bila liepa, a propoved jake…

VANIMI nagrada za prvo mesto

Dvije pucke kaj hodiju vu VANIMU, iliti varaždinske animatore, dobile su vu Mariboru prvu nagradu za svojega crtića kaj se tam natjecal na međunarodnom festivalu animiranog filma ”Animateka”. Reč je…

Nije se tak črno

  Evo ga još samo dva dana do Božića, a na vijestima sam nekaj teškoga, grdoga, pesimističnoga…. A ja si tak nekaj mislim pak ni valjda se tak črno. Pak…

Pučinje se z obnovu Sokolane vu Gradu Zlataru

  Ov je tjeden vu Zlataru bile oko deset stručnjakov različite struke koji su se skupa z gradonačelnikem Grada Zlatara, dr. Miroslavem Kopljarem,  duguvarali kak i na koji način se…

Škuolska bužična priredba

Prie jenu vuru udržala se je vu Osnovne škuole Belec bužična priredba. Program je bil bugati,  a vu  njemu su sudelovali deca z Male škuole, literarna, dramska i ritmička skupina,…

Petnaest minut za familiju

Župnik jesejanski Josip Krčmar organiziral je h dogovoru z Obiteljskim centrom naše županije h Krapini predavanja o važnosti familije koja su za cilj imela pomoći i unaprediti familijski život. H…