Category Archives: varaždinski kraj

Govor Varaždina i varždinskoga kraja

Za đake adventske radionice vu Starom gradu

Kak dobro iskoristiti slobodno vreme i pri tome se nekaj nafčiti, zmislili su se vu Gradskom muzeju Varaždin. Oni pozivaju đake od petog do osmog razreda osnovne škole pak i…

Žene štere znaju kaj očeju

Med ”ljudima na položaju”  je broj žena još navek mejnjši od muških, pak je zato na preporuku Europske komisije pokrenuta akcija  o Europskoj mreži ambasadorica ženskog poduzetništva, štera broji 22…

Izložba Zavoda za znanstveni rad vu Varaždinu

Vu čast sto i pedeset let od utemeljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti vu varaždinskoj Galeriji starih i novih majstorov postavljena je izložba o radu Zavoda za znanstveni rad vu…

Vila vu vili Oršić

Da vile moreju živeti vu bajkama to valjda svi znaju. Al da jedna more živeti vu varaždinskoj povjesnoj hiži, to je nekaj novoga, ali je istina. Varaždinska vila Oršić  (ona…