Category Archives: Martinišće

A gde sme te je?

Da nie ljehke delati, morti si znal a morti i niesi. Ak nigdar niesi delal, a delati najemput si moral, unda i niesi triebal a ni znati mogel. A iste…

Posel kaj posel nije!

Kaj se tuj deli, kaj vsem tuj diši, kaj tuj vse vlječe, kak da tuj su rojžice najlepše, kak da tuj dišoba je, kaj nigde je drugde na svietu ni…

Kaj se nadati mame?!

Kam nas peljeju, ne same uni črni ili unie beli, kam tebe i vse nas skup – peljaju. Dok vsigde i vsikud vse ide napre, pri nas ne same da…

E vsaka doba žmehka je?

Danes sme morti i najvekši, denes si zgledime tak lepi, kak da nigdar lepši bili niesme. Denes sme čistem h vis zleteli, zgledime si tak kak da nam nihči več…

Čist da verovati nemreš…

Gdo bi bez srama dojti mogel h fižu k nekomu teromu je noža h pleče zabil?! Te more same unie teri srama nema čistem nič, teri ili nie praf pameten…

Čem bližejše!

Sam na svietu nihči biti nemre, nie te ljehke razmeti, kak god da se več put niti nemreš zestati sam z sobu i kak god da nie nikoga več poljek…

Pogledati se negda!

Retke gdo med nami sam sebe pogledati bi štel, retke gdo se bi štel i spamtiti toga da zabludil je ili da nekaj naopačnoga napravil je ili bu, ali te…

Za Vaše ugodnije korištenje ovih stranica koristimo kolačiće. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close