Kiseli vuGorki / (Poziv je glasil:) Dojdite vsi na čakosko proščeje, vaše mamrele so več tu!!!

Čakoski gracki oci, a i turistički težaki, so nam kajkaj toga preprajli za glavno čakosko proščeje. Oni slavijo jubilarno pedeseto, a fratri svoje 355. i ne ruom preveč jubilarno. Lepo…

(Veni, vidi) vici: (T)uren / Pod gradskum vurum

Pod gradskom vurom * * * * * – Prosim vas lepo, bi mi šteli reči kuliko je vur? – Pak imate tu na stupu štiri vure! – Baš zato…

Kajkavska (špi)c.ajtmašina: Vnuegi su se našpičili na slabi uspeh na mature

Ovega, pak, su se leta neki najbolj našpičili na slabe rezultate mature, a največ, pak, nate kaj navodne nijeden maturant nie sto posto riešil test z hrvatskega jezika. Kajkavska cajtmašina…

Kiseli vuGorki: Je li se splati pamet meti???!!!

Nejbolša hrvaška maturantica je gracka puca, ali ne čakoska nek serjanska, Ivana Tarandek. Kuliko vidimo vse nejbolše v Lepoj našoj raste v Međimorjo, a državni političari, posebno esdepeovci, se zbrčkavlejo…

Kajkavska cajtmašina: Još jena knjiga na bednjanskem miesnem guovoru

Bednjanskemu guovoru prieti izumiranje, pa se muora zapisati i “pohraniti u nacionalnu memoriju” kak zaštičeno “nematerijalno kulturno dobro”. Saki se jezik i saki guovor najbolj čuva ak se na njemu…

Kisse.l(et)i vuGorki: Leto v Zrinskomo grado

V Evropi so nam lepo rekli kak mi Hrvati (a to vredi i za nas Međimorce) moramo poštuvati vse one šteri po našoj zemli hodajo i v njoj se gavalerijo:…

Kajkavska cajt.mas(lo)ina: Tuo kaj se piše i govori, ni pes z maslem nebi pojel

Tuo kaj se piše i govori, ni pes z maslem nebi pojel. Političke “veličine” misliju da se same oko njih sviet verti. Saki od njih se napre rievlje i protivniku…

Kiseli vuGorki: Esdepeovci, hadezeovci, haenesovci., pak i laburisti so protiv je (AM.BROZ.IJA ILITI PARTIZANKA)

Moramo priznati, šteli mi to ili ne, ali i mi v Međimorjo imamo zajedničkoga nezerenuša protiv šteroga se borimo vsi, kak oni šteri hodajo v cirkvo, tak i oni šteri…