Pravila

Si tekstovi teri se objavljuju su napisani od njihovih autorov. Se kaj nutre piše je na njihovu odgovornost i trnac.net ne more biti odgovoran za ono kaj ne zna.

Portal trnac.net je v dobroj volji sim autorima dal prostor na portalu da pišeju same istinu. Če bi teri pisal bapske trače i selska lajanja a bez odgovarajuče pisane podloge dobil bu zabranu. Sa odgovornost za iznešenu i napisanu riječ je na autoru.

Autor more biti same osoba tera se javi voditelju portala i da se svoje podatke.

Autori su obavezni držati se svih zakonskih odredbi o autorskomu pravu i ne smeju ga kršiti, iste tak če teri autor misli da su njegova prava prekršena naj to poveda. Portal trnac.net se odriče sake odgovornosti prema trejtim licima jer ne more biti odgovoran za tuđe delo.