Tag Archives: Balade Petrice Kerempuva

Pet( st)rica i Galžejnaki

Petrek z velkogoričkoga frtala (kvarta) Galženice Petrica i Galženjaki Na galgama tri galženjaka, tri tata, tri obešenjaka, pod njimi čarni potepuh tamburu svira Kerempuh. Smude, cafute, kaj vam je teca…

„Gubec“ za promociju kajkavskoga jezika

Kajkavski jezek za gubec (za zube) vs. „Gubec“ za promociju kajkavskoga jezika Gobac, gobec, gubec, Gubec 2014-04-03 Vu vreme dok je na HTV1, v emisije  „Večer(ka) na 8. katu“, gostuval…

Mala Maša (Verbuvanka) / Kakva bu mala meša, takva bu i jesen

Na čeladi fakla, pancér, karabinjér, ti, mulec božji, štimaš da buš oficér! Mala Maša takšnih je metulov zežgala pet jezer, General Praunšperger, hudi krobatožder, se Turopolce je poklal, stekli pes…

Ba-ladni Krleža: Po Medvednice, kakti maček

Ba-ladni Krleža Miroslav Fric Krleža / Balade Petrice Kerempuva PO MEDVEDNICI A. D. 1570 Po Medvednici, kakti maček, vleče se čarni, čarni oblaček. Opet bu nam tuče opalo taček, zakaj…

Ni med cvetjem ni pravice (1)

Ba-ladni Fric Balade Petrice Kerempuva Ni med cvetjem ni pravice “Ni med cvetjem ni pravice”, rekel to je fijolice smardlivi terputec, jalnuš, tvardogutec. “Lepe ti je, lepe ti je fijolice…

Stric-vujc, Li-Dra-Nic

STRIC-VUJC Stric-vujc, stric-vujc. Idu babe sa zornice, veter ščiple nos i lice, muž bu dobil zanoftice, zakaj nema rukavice? Sanjinec lešči, iskri se i blišče. Zajec mamu išče, sneg škriple…